วิธีเซ็ตค่า Force Gauge ให้เป็นนิวตั้น

error: Content is protected !!