นาฬิกาวัด Archive

Digital Indicators 415 Series

Digitronic Indicators 415 Series Features Large LCD display 8mm stem mounting Resolution 0.001mm/ 0.00005″ Function: mm/inch conversion, ABS/INC, Preset Floating Zero Code No. Range  Accuracy MW415-01 0-12.5mm/ 0.5″ 0.004mm/0.00015″ MW415-02 0-25mm/ 1″ 0.005mm/0.0002″ MW415-03 0-30mm/ 1.2″ 0.005mm/0.0002″ MW415-04 0-50mm/ 2″ 0.006mm/0.00025″

Digital Indicators 410 Series

Digitronic Indicators 410 Series Features Functions include Tolerance and Min/Max Direct Inch/Metric conversion Resolution 0.001mm/ 0.00005″ Absolute/ Incremental reading Floating Zero Code No. Range (mm) Range (inch) Resolution (mm) Resolution (inch) Accuracy MW410-02DF 0-12.7 0.5″ 0.001 0.0005 0.008mm/0.0003″

Digital Indicators 405 Series

Digital Indicators 405 Series Moore & Wright digital indicator manufactured to withstand the rigours of shop floor use. Easy to use functions accessed via three buttons. Features • Direct Inch / Metric conversion • 58mm dial face • Lugback and 8mm stem mountings • Resolution 0.01mm / 0.0005″ • Absolute / Incremental reading • Floating …

Dial Indicator 401 Series

    Dial Indicator 401 Series Features Standard: ANSI B89.1.10 • Aluminium body • With Tungsten carbide measuring tip • Adjustable bezel with stop screw • Tolerance indicators • Lug back (flat back is optional) Code No. Description Range (mm) Range (inch) Resolution (mm) Resolution (inch) Bezel Diameter Stem Diameter MW401-01 Lug back – 0-0.5 …

Dial Indicator 400 Series

Dial Indicator 400 Series   Standard: DIN 878 Features • Satin-chromed body • With tungsten carbide measuring contact • With double dial indicator for measuring mm stroke • Shockproof • Micron versions are jewelled • Adjustable scale with stop screw • Packed in foam box Code No. Description Range (mm) Resolution (mm) Dial Diameter MW400-01 …

บทความ ไดอัลเกจ Dial Gauge นาฬิกาวัด (2)

Dial Gauge (นาฬิกาวัด) การใช้นาฬิกาวัดชนิดมาตรฐานและชนิดคาน ภาพที่ 8.10 ขาตั้งนาฬิกาวัด นาฬิกาวัดทั้ง 2 ชนิดไม่สามารถจะใช้ได้เองโดยลำพัง จะต้องจับยึดโดยใช้ขาตั้ง (ภาพที่ 8.10) ซึ่งขาตั้งนาฬิกาวัดมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน คือ ขาตั้งบนราง (ดังภาพ A) เคลื่อนที่วัดความเป็นระนาบ และระดับความขนานได้อย่างสะดวก ขาตั้งฐานเป็นแท่นแม่เหล็ก (ดังภาพ B) ขาตั้งชนิดนี้สามารถติดในแนวดิ่ง แนวนอน และแนวเอียงได้ ถ้าแท่นตั้งเป็นเหล็กสามารถติดตั้งเป็นมุมต่าง ๆ ได้มาก การใช้นาฬิกาวัดเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานแล้วอ่านความแตกต่างคือวัดความแตกต่างของขนาดระหว่างชิ้นงานที่วัดกับค่ามาตรฐาน ค่ามาตรฐานนั้นมักจะใช้เกจบล็อคเป็นหลักมากที่สุด ภาพที่ 8.11 การวัดเปรียบเทียบกับเกจบล็อค จากภาพที่ 8.11a เคลื่อนหัววัดกระทบกับเกจบล็อค จากภาพที่ 8.11b หมุนแผ่นสเกลให้จุด 0 มาอยู่ที่ปลายเข็มหลังจากหัววัดกระทบกับเกจบล็อค จากภาพที่ 8.11c ถ้าเข็มหมุนไปทางด้านขวา (ตำแหน่ที่1) ของ 0 ความคลาดเคลื่อนเป็นบวก และถ้าเข็มหมุนไปทางด้านซ้าย (ตำแหน่งที่ 2) ของ 0 ความคลาดเคลื่อนเป็นลบ …

บทความ ไดอัลเกจ Dial Gauge นาฬิกาวัด (1)

Dial Gauge (นาฬิกาวัด) นาฬิกา วัดเป็นเครื่องมือวัดที่อ่านค่าระยะทางการเคลื่อนที่ของแกนวัดด้วยเข็มซึ่ง ติดอยู่กับหน้าปัทม์โดยอ่านค่าความแตกต่างที่ได้จากการอ้างอิงค่ามาตรฐานใด ๆ ใช้วัดระดับความเป็นระนาบ ความขนาน ระยะเยื้องศูนย์ เช่นวัดเพื่อหาศูนย์ในงานกลึงได้ละเอียดมาก 8.1.1 ชนิดของนาฬิกาวัด (Type of Dial Gauge) นาฬิกาวัดที่มีอยู่ในปัจจุบัน พอที่จะจำแนกตามหลักการทำงานได้ 2 ชนิด คือ นาฬิกาวัดชนิดมาตรฐานและนาฬิกาวัดชนิดคาน        นาฬิกาวัดชนิดมาตรฐาน (Standard Type) ค่าความละเอียดของนาฬิกาวัดชนิดนี้ มีทั้งแบบ 0.01 มม. และ 0.001 มม. เมื่อหัวสัมผัสถูกดันขึ้นเข็มยาวของหน้าปัทม์จะหมุนตามเข็มนาฬิกา เมื่อเข็มยาวหมุนครบ 1 รอบ เข็มสั้นจะหมุนไป 1 ช่องสเกล เมื่อมองดูที่หน้าปัทม์ของเข็มสั้นจะทราบทันทีว่าเข็มยาวหมุนไปกี่รอบ   ภาพที่ 8.1 แสดงลักษณะของนาฬิกาวัดชนิดมาตรฐาน   8.1.2 ส่วนประกอบและหน้าที่ของนาฬิกาวัด   ภาพที่ 8.2 ส่วนประกอบของนาฬิกาวัดชนิดมาตรฐาน ชื่อส่วนประกอบ …
Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com
Aluminium Accessories Aluminium Profile Slot10 Aluminium Profile Slot6 Aluminium Profile Slot8
การประยุกต์ Applications : Aluminium Profile
End Cap ฝาปิดหน้าตัด
Slot Cap เส้นปิดร่อง
Air Gauges Calipers Indicators Special Bore Measurements Universal Gauges
NEW XT3 Digital Pistol Grip Bore Gauge – Metric
NEW XT3 Digital Bore Gauge
XT3 Digital Bore Gauge with Bluetooth – Metric
Borescope Lighting & Accessories Flexible Borescope Rigid Borescope Video Borescope
Hawkeye® V2 Accessories
Borescope Lighting
Hawkeye® V2 Video Borescopes
Brinell Hardness Tester Portable Hardness Tester Rockwell Hardness Tester Universal Hardness Tester Vickers Hardness Tester
Universal Digital Rockwell Indicator IPX-DRI02ET
Test Block for Shore Durometer
Digital Shore Scale “A” Durometer
Clamp Magnifying Lamp Desk Magnifying Lamp (Swing type) Desk Magnifying Lamp (XY type) Floor Magnifying Lamp LED Magnifying Lamp
Clamp Magnifying Lamp (LED) Square Lens x5
Clamp Magnifying Lamp
Desk Magnifying Lamp/ Swing type
Angle Meter Bore Measurement Combination Set Depth Gauge Dial Indicator Dial Test Indicator Drill Gauge External Caliper Feeler Gauge Gauge Blocks Height Gauge Level Lifting Type Thickness Gauge Magnetic Indicator Stand Micrometer Protractor Radius Gauge Screw Cutting Gauge Screw Pitch Gauge Square Surface Plate Tyre Profile Gauge Vernier Caliper Wire Gauge
Workshop Outside Micrometer MW200-BL Series
Micrometer Ball Attachment 878M
Traditional External Micrometer 1966 Series
Digital Mini Microscope (USB) Laboratory Microscope LCD Microscope Lighting & Accessories Metallurgical Microscope Pocket Microscope Profile Projector Scale Loupe Video Microscope Vision System Zoom Lens, Monocular Microscope Zoom Stereo Microscope
Q-Scope Digital Microscopes
Q-Scope Digital Microscopes Wi-fi model
Q-scope® stands
เครื่องชั่งชนิดแท่นวางพื้น เครื่องชั่งดิจิตอลทั่วไป เครื่องชั่งดิจิตอลนับจำนวน เครื่องชั่งวิเคราะห์ชนิดความละเอียดสูง
เครื่องชั่งนับจำนวน ECM Counting Scales
PGW Precision Balance
CDR Weighting Scales
Cross Cut Tester Digital Coating Thickness Gauge Force Gauge Gloss Meter Infrared Thermometer Lux Meter pH Meter Sound Level Meter Surface Roughness Tester Temperature&Humidity Meter Ultrasonic Thickness Gauge Universal Testing Machine Vibration Meter
IPX-885 Stand for Force Gauge
IPX-880 Stand for Force Gauge
Cross Cut Adhesion Tester NOVOTEST AN-1
Activities & Exhibitions Highlight Products Hot Sale Products New Products Promotion of the month! ตอบคำถามประจำเดือน เฉลยคำถามประจำเดือน
Digital Height Gauge MW193-DDL Series
Digital Absolute Caliper MW110-DABS Series
@tonanasia ใหม่! Official Line@ ของเรา
Downloads Picture Applications Technical Library Video Applications
ความหมาย ลูเมน แรงเทียน แคนเดลา ลักซ์
บทความ เหล็ก (Iron) กับ เหล็กกล้า (Steel) แตกต่างกันอย่างไร
Review Bowers Specials Bore Gauges [Clip Video]
error: Content is protected !!