quiz Archive

Quiz “จับคู่รูปภาพสถานที่ 10สถานที่เที่ยวคลายร้อนว่าอยู่จังหวัดอะไร” กิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2560

Quiz “จับคู่รูปภาพสถานที่ 10สถานที่เที่ยวคลายร้อนว่าอยู่จังหวัดอะไร” บริษัท โทนัน อาเชีย ออโต้เทค จำกัด ชวนคุณร่วมสนุกกับกิจกรรม  “จับคู่รูปภาพสถานที่ 10สถานที่เที่ยวคลายร้อนว่าอยู่จังหวัดอะไร”  โดยให้คุณร่วมตอบคำถามว่าแต่ละภาพตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่าอะไร โดยใช้ตัวอักษรที่มีให้ด้านล่างของแต่ละภาพมาเป็นคำตอบ … กติกาการร่วมสนุก 1.กด like Facebook Fan Page  https://www.facebook.com/TonanAsiaDonmuang 2.ส่งคำตอบมาทางอีเมล์ที่ marketing@tonanasia.com หรือ ตอบคำถามในแบบฟอร์มของเว็บไซต์ 3.ผู้ร่วมกิจกรรม สามารถส่งคำตอบมาได้ท่านละ 1 ครั้งเท่านั้น ผลการตัดสินขึ้นอยู่กับกรรมการตัดสิน เท่านั้นถือเป็นสิ้นสุด ผู้ที่ตอบคำถามถูกต้องและได้รับการคัดเลือก จะได้รับรางวัล นาฬิกาอัจริยะมีเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ จำนวน 3 รางวัล หมดเขตร่วมสนุก “31 พฤษภาคม 2560” และประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในสัปดาห์แรกของ เดือนมิถุนายน 2560 ค่ะ   **สำหรับผู้โชคดี หากไม่มีการยืนยันการรับรางวัลภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากประกาศผล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธฺ์ให้รางวัลกับผู้ร่วมตอบคำถามท่านอื่นแทนค่ะ** รายละเอียดของรางวัล รายละเอียด นาฬิกาอัจริยะมีเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ คุณสมบัติ วิเคราะห์ปริมาณแคลอรี่ที่เผาผลาญไป มีฟังก์ชั่น นาฬิกาปลุก นาฬิกาจับเวลา …

เฉลยคำถาม..Quiz “ทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษในช่องว่าง 10ภาพ ” กิจกรรมเดือนมีนาคม 2560

เฉลยคำถาม.. …”ทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษในช่องว่าง 10ภาพ “ดังนี้… บริษัท โทนัน อาเชีย ออโต้เทค จำกัด ชวนคุณร่วมสนุกกับกิจกรรม ..”ทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษในช่องว่าง 10ภาพ “  โดยให้คุณร่วมตอบคำถามว่าแต่ละภาพตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่าอะไร โดยใช้ตัวอักษรที่มีให้ด้านล่างของแต่ละภาพมาเป็นคำตอบ …                    

Quiz “ทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษในช่องว่าง 10ภาพ ” กิจกรรมเดือนมีนาคม 2560

…”ทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษในช่องว่าง 10ภาพ “ดังนี้… บริษัท โทนัน อาเชีย ออโต้เทค จำกัด ชวนคุณร่วมสนุกกับกิจกรรม ..”ทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษในช่องว่าง 10ภาพ “  โดยให้คุณร่วมตอบคำถามว่าแต่ละภาพตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่าอะไร โดยใช้ตัวอักษรที่มีให้ด้านล่างของแต่ละภาพมาเป็นคำตอบ …   ภาพที่ 7   กติกาการร่วมสนุก 1.กด like Facebook Fan Page  https://www.facebook.com/TonanAsiaDonmuang 2.ส่งคำตอบมาทางอีเมล์ที่ marketing@tonanasia.com หรือ ตอบคำถามในแบบฟอร์มของเว็บไซต์ 3.ผู้ร่วมกิจกรรม สามารถส่งคำตอบมาได้ท่านละ 1 ครั้งเท่านั้น ผลการตัดสินขึ้นอยู่กับกรรมการตัดสิน เท่านั้นถือเป็นสิ้นสุด ผู้ที่ตอบคำถามถูกต้องและได้รับการคัดเลือก จะได้รับรางวัล ตัวต่อ 3 มิติ Maya Pyramid จำนวน 3 รางวัล หมดเขตร่วมสนุก “31 มีนาคม 2560” และประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในสัปดาห์แรกของ เดือนเมษายน 2560 ค่ะ   **สำหรับผู้โชคดี หากไม่มีการยืนยันการรับรางวัลภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากประกาศผล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธฺ์ให้รางวัลกับผู้ร่วมตอบคำถามท่านอื่นแทนค่ะ** …

Quiz “จับคู่รูปภาพดอกไม้ 10 รูป แทนคำว่ารักในช่วง วาเลนไทน์ ” กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2560

…”จับคู่รูปภาพดอกไม้ 10 รูป แทนคำว่ารักในช่วง วาเลนไทน์ “ดังนี้… บริษัท โทนัน อาเชีย ออโต้เทค จำกัด ชวนคุณร่วมสนุกกับกิจกรรม ..”จับคู่รูปภาพดอกไม้ 10 รูป แทนคำว่ารักในช่วง วาเลนไทน์ ” คือดอกไม้ชนิดใด…  โดยให้คุณร่วมตอบคำถามว่า รายชื่อดอกไม้ทั้ง 10 ชื่อ ตรงกับรูปภาพรูปใด..? รายชื่อดอกไม้ มีดังนี้ ดอกกุหลาบ ดอกทิวลิป ดอกเบญจมาศ ดอกลาเวนเดอร์ ดอกคาร์เนชั่น ดอกลิลลี่ ดอกเดซี่ ดอกเยอบีร่า ดอกไอริส ดอก Forget me not กติกาการร่วมสนุก 1.กด like Facebook Fan Page  https://www.facebook.com/TonanAsiaDonmuang 2.ส่งคำตอบมาทางอีเมล์ที่ marketing@tonanasia.com หรือ ตอบคำถามในแบบฟอร์มของเว็บไซต์ 3.ผู้ร่วมกิจกรรม สามารถส่งคำตอบมาได้ท่านละ 1 ครั้งเท่านั้น ผลการตัดสินขึ้นอยู่กับกรรมการตัดสิน เท่านั้นถือเป็นสิ้นสุด ผู้ที่ตอบคำถามถูกต้องและได้รับการคัดเลือก จะได้รับรางวัล นาฬิกาอัจริยะมีเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ …

Quiz “จับคู่รูปภาพ ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด 10 จังหวัดดังนี้” กิจกรรมเดือนมกราคม 2560

…จับคู่รูปภาพ ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด 10 จังหวัดดังนี้… บริษัท โทนัน อาเชีย ออโต้เทค จำกัด ชวนคุณร่วมสนุกกับกิจกรรม ..จับคู่รูปภาพ ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด 10 จังหวัด คือจังหวัดใด…  โดยให้คุณร่วมตอบคำถามว่า รายชื่อจังหวัดทั้ง 10 จังหวัดดังนี้ ตรงกับรูปภาพรูปใด..? รายชื่อสถานที่มีดังนี้ จ.นครราชสีมา จ.ขอนแก่น จ.ปัตตานี จ.แม่ฮองสอน จ.สุพรรณบุรี จ.กาญจนบุรี จ.กาฬสินธุ จ.ตราด จ.ชัยภูมิ จ.นราธิวาส กติกาการร่วมสนุก 1.กด like Facebook Fan Page  https://www.facebook.com/TonanAsiaDonmuang 2.ส่งคำตอบมาทางอีเมล์ที่ marketing@tonanasia.com หรือ ตอบคำถามในแบบฟอร์มของเว็บไซต์ 3.ผู้ร่วมกิจกรรม สามารถส่งคำตอบมาได้ท่านละ 1 ครั้งเท่านั้น ผลการตัดสินขึ้นอยู่กับกรรมการตัดสิน เท่านั้นถือเป็นสิ้นสุด ผู้ที่ตอบคำถามถูกต้องและได้รับการคัดเลือก จะได้รับรางวัล ตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์ ชาร์จมือถือได้ จำนวน 3 รางวัล หมดเขตร่วมสนุก “31 มกราคม  2560” และประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในสัปดาห์แรกของเดือน …

Quiz “จับคู่รูปภาพขนมหวาน” กิจกรรมเดือนตุลาคม 2559

…จับคู่รูปภาพขนมหวาน… บริษัท โทนัน อาเชีย ออโต้เทค จำกัด ชวนคุณร่วมสนุกกับกิจกรรม …จับคู่รูปภาพขนมหวาน ประจำชาติในอาเซียน … โดยให้คุณร่วมตอบคำถามว่า”ขนมหวาน 10 อย่างเป็นขนมหวานประจำชาติใดในอาเซียน..? รายชื่อขนมหวาานทั้ง 10 อย่างมีดังนี้ กล้วยแขก กระยาสารท วุ้นมะพร้าว น้ำตาลอ้อย โรตี ข้าวต้มมัด เวลลาติ ลอดช่อง ขนมเบื้อง บัวลอย กติกาการร่วมสนุก 1.กด like Facebook Fan Page  https://www.facebook.com/TonanAsiaDonmuang 2.ส่งคำตอบมาทางอีเมล์ที่ marketing@tonanasia.com หรือ ตอบคำถามในแบบฟอร์มของเว็บไซต์ 3.ผู้ร่วมกิจกรรม สามารถส่งคำตอบมาได้ท่านละ 1 ครั้งเท่านั้น ผลการตัดสินขึ้นอยู่กับกรรมการตัดสิน เท่านั้นถือเป็นสิ้นสุด ผู้ที่ตอบคำถามถูกต้องและได้รับการคัดเลือก จะได้รับรางวัล เครื่องชั่งกระเป๋าเดินทาง จำนวน 3 รางวัล หมดเขตร่วมสนุก “31  ตุลาคม  2559” และประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในสัปดาห์แรกของเดือน พฤศจิกายน 2559 ค่ะ   **สำหรับผู้โชคดี หากไม่มีการยืนยันการรับรางวัลภายใน 1 สัปดาห์ …

Quiz กิจกรรมเดือนสิงหาคม อำเภอที่ขึ้นต้นด้วย”แม่”

…อำเภอที่ขึ้นต้นด้วย “แม่”… บริษัท โทนัน อาเชีย ออโต้เทค จำกัด ชวนคุณร่วมสนุกกับกิจกรรม …อำเภอที่ขึ้นต้นด้วย “แม่”… โดยให้คุณร่วมตอบคำถามว่า”อำเภอ”ทั้ง 10 อำเภออยู่ในจังหวัดอะไร? อำเภอทั้ง 10 มีดังนี้ อ.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่เมาะ อ.แม่ริม อ.แม่สะเรียง อ.แม่วงก์ อ.แม่ทา อ.แม่ระมาด อ.แม่จริม อ.แม่ลาน อ.แม่ใจ กติกาการร่วมสนุก 1.กด like Facebook Fan Page  https://www.facebook.com/TonanAsiaDonmuang 2.ส่งคำตอบมาทางอีเมล์ที่ marketing@tonanasia.com หรือ ตอบคำถามในแบบฟอร์มของเว็บไซต์ 3.ผู้ร่วมกิจกรรม สามารถส่งคำตอบมาได้ท่านละ 1 ครั้งเท่านั้น ผลการตัดสินขึ้นอยู่กับกรรมการตัดสิน เท่านั้นถือเป็นสิ้นสุด ผู้ที่ตอบคำถามถูกต้องและได้รับการคัดเลือก จะได้รับรางวัล เครื่องนวดหน้ามินิ แบบพกพา สำหรับเอาใจคุณแม่ จำนวน 3 รางวัล หมดเขตร่วมสนุก “31 สิงหาคม 2559” และประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในสัปดาห์แรกของเดือน กันยายน 2559 ค่ะ **สำหรับผู้โชคดี หากไม่มีการยืนยันการรับรางวัลภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากประกาศผล บริษัทฯ …

Quiz กิจกรรมร่วมสนุก เมษายน 2559 เขื่อนเก็บน้ำของไทย

เขื่อนเก็บน้ำของไทย.. บริษัท โทนัน อาเชีย ออโต้เทค จำกัด ชวนคุณร่วมสนุกกับกิจกรรม เขื่อนเก็บน้ำของไทย.. โดยให้คุณร่วมตอบคำถามว่าเขื่อนเก็บน้ำทั้ง 10แห่งของไทย อยู่ในจังหวัดอะไรบ้าง เขื่อนทั้ง 10 แห่งมีดังนี้ 01 เขื่อนภูมิพล 02 เขื่อนสิริกิตติ์ 03 เขื่อนศรีนครินทร์ 04 เขื่อนอุบลรัตน์ 05 เขื่อนสิริธร 06 เขื่อนจุฬาภรณ์ 07 เขื่อนลำตะคอง 08 เขื่อนรัชชประภา 09 เขื่อนแก่งกระจาน 10 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์   กติกาการร่วมสนุก 1.กด like Facebook Fan Page  https://www.facebook.com/TonanAsiaDonmuang 2.ส่งคำตอบมาทางอีเมล์ที่ marketing@tonanasia.com หรือ ตอบคำถามในแบบฟอร์มของเว็บไซต์ 3.ผู้ร่วมกิจกรรม สามารถส่งคำตอบมาได้ท่านละ 1 ครั้งเท่านั้น ผลการตัดสินขึ้นอยู่กับกรรมการตัดสิน เท่านั้นถือเป็นสิ้นสุด   ผู้ที่ตอบคำถามถูกต้องและได้รับการคัดเลือก จะได้รับรางวัล บัตรกำนัลไอศกรีม Swensen’s จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ …

Quiz กิจกรรมร่วมสนุกเดือนมกราคม 2559: Shoot Share

กิจกรรม Shoot Share บริษัท โทนัน อาเชีย ออโต้เทค จำกัด ชวนคุณร่วมสนุกกับกิจกรรม Shoot Share ความประทับใจในปีใหม่นี้? โดยให้คุณร่วมส่งภาพพร้อมคำบรรยายของคุณที่คุณประทับใจในช่วงวันหยุดปีใหม่นี้ เช่น ภาพวิวสวยๆ ที่คุณได้ไปเที่ยว ภาพที่คุณร่วมทานข้าวกับครอบครัว ภาพไปงานเลี้ยง ปาร์ตี้กับเพื่อนๆ ภาพไปทำบุญกับครอบครัว เป็นต้น   กติกาการร่วมสนุก 1.กด like Facebook Fan Page  https://www.facebook.com/TonanAsiaDonmuang แล้วโพสต์ภาพพร้อมคำบรรยายที่หน้าเพจได้เลยค่ะ 2.ส่งมาทางอีเมล์ที่ marketing@tonanasia.com 3.ผู้ร่วมกิจกรรม สามารถส่งภาพมาได้เพียงท่านละ 1 ภาพเท่านั้น ผลการตัดสินขึ้นอยู่กับกรรมการตัดสิน เท่านั้นถือเป็นสิ้นสุด   ภาพประทับใจที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับรางวัล Panda Power Bank จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 450บาท หมดเขตร่วมสนุก “31 มกราคม 2559” และประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในสัปดาห์แรกของเดือน กุมภาพันธ์ 2559 **สำหรับผู้โชคดี หากไม่มีการยืนยันการรับรางวัลภายใน 1 …

Quiz กิจกรรมร่วมสนุกเดือนธันวาคม 2558 : งานเทศกาลของไทย

เพื่อเป็นการคืนกำไรให้แก่สมาชิก ทุกเดือนเราจะมีกิจกรรมให้ท่านร่วมสนุก ตอบคำถามง่ายๆ ชิงรางวัลจากเราไปเลยฟรี!   บริษัท โทนัน อาเชีย ออโต้เทค จำกัด ชวนคุณร่วมสนุกกับกิจกรรม งานเทศกาลของไทย โดยตอบคำถามว่างานเทศกาลที่จัดขึ้นนี้ ทั้ง10แห่งดังต่อไปนี้ เป็นงานที่จัดขึ้นในจังหวัดใด 1. งานส้มโอมณฑลนครชัยศรี 2. งานมะยงชิด มะปรางหวาน 3. งานเทศกาลกินปลาทูแม่กลอง 4. งานมหกรรมทุเรียนโลก 5. งานลางสาด ลองกองหวาน 6. งานระกำหวาน 7. งานวันเงาะโรงเรียน 8. งานชมพู่หวานคลองหาด 9.งานเทศกาลลำไย 10. งานวันจำปาดะ   กติกาการร่วมสนุก   1.กด like Facebook Fan Page  https://www.facebook.com/TonanAsiaDonmuang แล้วตอบคำถามที่หน้ากิจกรรม 2.ตอบคำถามมาทางอีเมล์ marketing@tonanasia.com 3.ตอบคำถามในแบบฟอร์มของเว็บไซต์   ท่านที่สามารถตอบคำถามได้ถูกต้อง ลุ้นรับไปเลย บัตรกำนัลมูลค่า 100บาทจาก Swensen’s จำนวน 3 รางวัล   …
Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com
error: Content is protected !!