quiz Archive

Quiz “จับคู่รูปภาพดอกไม้ 10 รูป แทนคำว่ารักในช่วง วาเลนไทน์ ” กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2560

…”จับคู่รูปภาพดอกไม้ 10 รูป แทนคำว่ารักในช่วง วาเลนไทน์ “ดังนี้… บริษัท โทนัน อาเชีย ออโต้เทค จำกัด ชวนคุณร่วมสนุกกับกิจกรรม ..”จับคู่รูปภาพดอกไม้ 10 รูป แทนคำว่ารักในช่วง วาเลนไทน์ ” คือดอกไม้ชนิดใด…  โดยให้คุณร่วมตอบคำถามว่า รายชื่อดอกไม้ทั้ง 10 ชื่อ ตรงกับรูปภาพรูปใด..? รายชื่อดอกไม้ มีดังนี้ ดอกกุหลาบ ดอกทิวลิป ดอกเบญจมาศ ดอกลาเวนเดอร์ ดอกคาร์เนชั่น ดอกลิลลี่ ดอกเดซี่ ดอกเยอบีร่า ดอกไอริส ดอก Forget me not กติกาการร่วมสนุก 1.กด like Facebook Fan Page  https://www.facebook.com/TonanAsiaDonmuang 2.ส่งคำตอบมาทางอีเมล์ที่ marketing@tonanasia.com หรือ ตอบคำถามในแบบฟอร์มของเว็บไซต์ 3.ผู้ร่วมกิจกรรม สามารถส่งคำตอบมาได้ท่านละ 1 ครั้งเท่านั้น ผลการตัดสินขึ้นอยู่กับกรรมการตัดสิน เท่านั้นถือเป็นสิ้นสุด ผู้ที่ตอบคำถามถูกต้องและได้รับการคัดเลือก จะได้รับรางวัล นาฬิกาอัจริยะมีเซ็นเซอร์วัดอัตราการเต้นของหัวใจ …

Quiz “จับคู่รูปภาพ ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด 10 จังหวัดดังนี้” กิจกรรมเดือนมกราคม 2560

…จับคู่รูปภาพ ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด 10 จังหวัดดังนี้… บริษัท โทนัน อาเชีย ออโต้เทค จำกัด ชวนคุณร่วมสนุกกับกิจกรรม ..จับคู่รูปภาพ ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด 10 จังหวัด คือจังหวัดใด…  โดยให้คุณร่วมตอบคำถามว่า รายชื่อจังหวัดทั้ง 10 จังหวัดดังนี้ ตรงกับรูปภาพรูปใด..? รายชื่อสถานที่มีดังนี้ จ.นครราชสีมา จ.ขอนแก่น จ.ปัตตานี จ.แม่ฮองสอน จ.สุพรรณบุรี จ.กาญจนบุรี จ.กาฬสินธุ จ.ตราด จ.ชัยภูมิ จ.นราธิวาส กติกาการร่วมสนุก 1.กด like Facebook Fan Page  https://www.facebook.com/TonanAsiaDonmuang 2.ส่งคำตอบมาทางอีเมล์ที่ marketing@tonanasia.com หรือ ตอบคำถามในแบบฟอร์มของเว็บไซต์ 3.ผู้ร่วมกิจกรรม สามารถส่งคำตอบมาได้ท่านละ 1 ครั้งเท่านั้น ผลการตัดสินขึ้นอยู่กับกรรมการตัดสิน เท่านั้นถือเป็นสิ้นสุด ผู้ที่ตอบคำถามถูกต้องและได้รับการคัดเลือก จะได้รับรางวัล ตะเกียงพลังงานแสงอาทิตย์ ชาร์จมือถือได้ จำนวน 3 รางวัล หมดเขตร่วมสนุก “31 มกราคม  2560” และประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในสัปดาห์แรกของเดือน …

Quiz “จับคู่รูปภาพขนมหวาน” กิจกรรมเดือนตุลาคม 2559

…จับคู่รูปภาพขนมหวาน… บริษัท โทนัน อาเชีย ออโต้เทค จำกัด ชวนคุณร่วมสนุกกับกิจกรรม …จับคู่รูปภาพขนมหวาน ประจำชาติในอาเซียน … โดยให้คุณร่วมตอบคำถามว่า”ขนมหวาน 10 อย่างเป็นขนมหวานประจำชาติใดในอาเซียน..? รายชื่อขนมหวาานทั้ง 10 อย่างมีดังนี้ กล้วยแขก กระยาสารท วุ้นมะพร้าว น้ำตาลอ้อย โรตี ข้าวต้มมัด เวลลาติ ลอดช่อง ขนมเบื้อง บัวลอย กติกาการร่วมสนุก 1.กด like Facebook Fan Page  https://www.facebook.com/TonanAsiaDonmuang 2.ส่งคำตอบมาทางอีเมล์ที่ marketing@tonanasia.com หรือ ตอบคำถามในแบบฟอร์มของเว็บไซต์ 3.ผู้ร่วมกิจกรรม สามารถส่งคำตอบมาได้ท่านละ 1 ครั้งเท่านั้น ผลการตัดสินขึ้นอยู่กับกรรมการตัดสิน เท่านั้นถือเป็นสิ้นสุด ผู้ที่ตอบคำถามถูกต้องและได้รับการคัดเลือก จะได้รับรางวัล เครื่องชั่งกระเป๋าเดินทาง จำนวน 3 รางวัล หมดเขตร่วมสนุก “31  ตุลาคม  2559” และประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในสัปดาห์แรกของเดือน พฤศจิกายน 2559 ค่ะ   **สำหรับผู้โชคดี หากไม่มีการยืนยันการรับรางวัลภายใน 1 สัปดาห์ …

Quiz กิจกรรมเดือนสิงหาคม อำเภอที่ขึ้นต้นด้วย”แม่”

…อำเภอที่ขึ้นต้นด้วย “แม่”… บริษัท โทนัน อาเชีย ออโต้เทค จำกัด ชวนคุณร่วมสนุกกับกิจกรรม …อำเภอที่ขึ้นต้นด้วย “แม่”… โดยให้คุณร่วมตอบคำถามว่า”อำเภอ”ทั้ง 10 อำเภออยู่ในจังหวัดอะไร? อำเภอทั้ง 10 มีดังนี้ อ.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่เมาะ อ.แม่ริม อ.แม่สะเรียง อ.แม่วงก์ อ.แม่ทา อ.แม่ระมาด อ.แม่จริม อ.แม่ลาน อ.แม่ใจ กติกาการร่วมสนุก 1.กด like Facebook Fan Page  https://www.facebook.com/TonanAsiaDonmuang 2.ส่งคำตอบมาทางอีเมล์ที่ marketing@tonanasia.com หรือ ตอบคำถามในแบบฟอร์มของเว็บไซต์ 3.ผู้ร่วมกิจกรรม สามารถส่งคำตอบมาได้ท่านละ 1 ครั้งเท่านั้น ผลการตัดสินขึ้นอยู่กับกรรมการตัดสิน เท่านั้นถือเป็นสิ้นสุด ผู้ที่ตอบคำถามถูกต้องและได้รับการคัดเลือก จะได้รับรางวัล เครื่องนวดหน้ามินิ แบบพกพา สำหรับเอาใจคุณแม่ จำนวน 3 รางวัล หมดเขตร่วมสนุก “31 สิงหาคม 2559” และประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในสัปดาห์แรกของเดือน กันยายน 2559 ค่ะ **สำหรับผู้โชคดี หากไม่มีการยืนยันการรับรางวัลภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากประกาศผล บริษัทฯ …

Quiz กิจกรรมร่วมสนุก เมษายน 2559 เขื่อนเก็บน้ำของไทย

เขื่อนเก็บน้ำของไทย.. บริษัท โทนัน อาเชีย ออโต้เทค จำกัด ชวนคุณร่วมสนุกกับกิจกรรม เขื่อนเก็บน้ำของไทย.. โดยให้คุณร่วมตอบคำถามว่าเขื่อนเก็บน้ำทั้ง 10แห่งของไทย อยู่ในจังหวัดอะไรบ้าง เขื่อนทั้ง 10 แห่งมีดังนี้ 01 เขื่อนภูมิพล 02 เขื่อนสิริกิตติ์ 03 เขื่อนศรีนครินทร์ 04 เขื่อนอุบลรัตน์ 05 เขื่อนสิริธร 06 เขื่อนจุฬาภรณ์ 07 เขื่อนลำตะคอง 08 เขื่อนรัชชประภา 09 เขื่อนแก่งกระจาน 10 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์   กติกาการร่วมสนุก 1.กด like Facebook Fan Page  https://www.facebook.com/TonanAsiaDonmuang 2.ส่งคำตอบมาทางอีเมล์ที่ marketing@tonanasia.com หรือ ตอบคำถามในแบบฟอร์มของเว็บไซต์ 3.ผู้ร่วมกิจกรรม สามารถส่งคำตอบมาได้ท่านละ 1 ครั้งเท่านั้น ผลการตัดสินขึ้นอยู่กับกรรมการตัดสิน เท่านั้นถือเป็นสิ้นสุด   ผู้ที่ตอบคำถามถูกต้องและได้รับการคัดเลือก จะได้รับรางวัล บัตรกำนัลไอศกรีม Swensen’s จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ …

Quiz กิจกรรมร่วมสนุกเดือนมกราคม 2559: Shoot Share

กิจกรรม Shoot Share บริษัท โทนัน อาเชีย ออโต้เทค จำกัด ชวนคุณร่วมสนุกกับกิจกรรม Shoot Share ความประทับใจในปีใหม่นี้? โดยให้คุณร่วมส่งภาพพร้อมคำบรรยายของคุณที่คุณประทับใจในช่วงวันหยุดปีใหม่นี้ เช่น ภาพวิวสวยๆ ที่คุณได้ไปเที่ยว ภาพที่คุณร่วมทานข้าวกับครอบครัว ภาพไปงานเลี้ยง ปาร์ตี้กับเพื่อนๆ ภาพไปทำบุญกับครอบครัว เป็นต้น   กติกาการร่วมสนุก 1.กด like Facebook Fan Page  https://www.facebook.com/TonanAsiaDonmuang แล้วโพสต์ภาพพร้อมคำบรรยายที่หน้าเพจได้เลยค่ะ 2.ส่งมาทางอีเมล์ที่ marketing@tonanasia.com 3.ผู้ร่วมกิจกรรม สามารถส่งภาพมาได้เพียงท่านละ 1 ภาพเท่านั้น ผลการตัดสินขึ้นอยู่กับกรรมการตัดสิน เท่านั้นถือเป็นสิ้นสุด   ภาพประทับใจที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับรางวัล Panda Power Bank จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 450บาท หมดเขตร่วมสนุก “31 มกราคม 2559” และประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในสัปดาห์แรกของเดือน กุมภาพันธ์ 2559 **สำหรับผู้โชคดี หากไม่มีการยืนยันการรับรางวัลภายใน 1 …

Quiz กิจกรรมร่วมสนุกเดือนธันวาคม 2558 : งานเทศกาลของไทย

เพื่อเป็นการคืนกำไรให้แก่สมาชิก ทุกเดือนเราจะมีกิจกรรมให้ท่านร่วมสนุก ตอบคำถามง่ายๆ ชิงรางวัลจากเราไปเลยฟรี!   บริษัท โทนัน อาเชีย ออโต้เทค จำกัด ชวนคุณร่วมสนุกกับกิจกรรม งานเทศกาลของไทย โดยตอบคำถามว่างานเทศกาลที่จัดขึ้นนี้ ทั้ง10แห่งดังต่อไปนี้ เป็นงานที่จัดขึ้นในจังหวัดใด 1. งานส้มโอมณฑลนครชัยศรี 2. งานมะยงชิด มะปรางหวาน 3. งานเทศกาลกินปลาทูแม่กลอง 4. งานมหกรรมทุเรียนโลก 5. งานลางสาด ลองกองหวาน 6. งานระกำหวาน 7. งานวันเงาะโรงเรียน 8. งานชมพู่หวานคลองหาด 9.งานเทศกาลลำไย 10. งานวันจำปาดะ   กติกาการร่วมสนุก   1.กด like Facebook Fan Page  https://www.facebook.com/TonanAsiaDonmuang แล้วตอบคำถามที่หน้ากิจกรรม 2.ตอบคำถามมาทางอีเมล์ marketing@tonanasia.com 3.ตอบคำถามในแบบฟอร์มของเว็บไซต์   ท่านที่สามารถตอบคำถามได้ถูกต้อง ลุ้นรับไปเลย บัตรกำนัลมูลค่า 100บาทจาก Swensen’s จำนวน 3 รางวัล   …

Quiz กิจกรรมร่วมสนุก เดือนพฤศจิกายน 2558: Where am I?

เพื่อเป็นการคืนกำไรให้แก่สมาชิก ทุกเดือนเราจะมีกิจกรรมให้ท่านร่วมสนุก ตอบคำถามง่ายๆ ชิงรางวัลจากเราไปเลยฟรี!   กติกาการร่วมสนุก บริษัท โทนัน อาเชีย ออโต้เทค จำกัด ชวนคุณร่วมสนุกกับกิจกรรม Where am I? โดยทายว่าสถานที่สำคัญในภาพทั้ง 10 มีชื่อว่าอะไรและอยู่ในประเทศอะไร คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพในขนาดที่ใหญ่ขึ้น 1.กด like Facebook Fan Page  https://www.facebook.com/TonanAsiaDonmuang แล้วตอบคำถามที่หน้ากิจกรรม 2.ตอบคำถามมาทางอีเมล์ marketing@tonanasia.com 3.ตอบคำถามในแบบฟอร์มของเว็บไซต์   ท่านที่สามารถตอบคำถามได้ถูกต้อง ลุ้นรับไปเลย JHI คลิปเลนส์ สำหรับถ่ายรูป 3in1 จำนวน 3 รางวัล หมดเขตร่วมสนุก “30 พฤศจิกายน 2558” และประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในสัปดาห์แรกของเดือน ธันวาคม 2558 **สำหรับผู้โชคดี หากไม่มีการยืนยันการรับรางวัลภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากประกาศผล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธฺ์ให้รางวัลกับผู้ร่วมตอบคำถามท่านอื่นแทนค่ะ** *** หมายเหตุ : ผู้ร่วมกิจกรรม ส่งคำตอบมาได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ผลการตัดสินขึ้นอยู่กับกรรมการตัดสิน เท่านั้นถือเป็นสิ้นสุด …

Quiz กิจกรรมร่วมสนุก เดือนตุลาคม 2558 ภาพปริศนาคำทาย

เพื่อเป็นการคืนกำไรให้แก่สมาชิก ทุกเดือนเราจะมีกิจกรรมให้ท่านร่วมสนุก ตอบคำถามง่ายๆ ชิงรางวัลจากเราไปเลยฟรี! กติกาการร่วมสนุก บริษัท โทนัน อาเชีย ออโต้เทค จำกัด ชวนคุณร่วมสนุกกับกิจกรรม ภาพปริศนาคำทาย โดยทายว่าภาพปริศนาคืออะไร ทั้ง 10 ข้อให้ถูกต้อง     1.กด like Facebook Fan Page  https://www.facebook.com/TonanAsiaDonmuang แล้วตอบคำถามที่หน้ากิจกรรม 2.ตอบคำถามมาทางอีเมล์ marketing@tonanasia.com 3.ตอบคำถามในแบบฟอร์มของเว็บไซต์ ท่านที่สามารถตอบคำถามได้ถูกต้อง ลุ้นรับไปเลย ที่เก็บข้อมูล Toshiba Flash Drive 16GB จำนวน 3 รางวัล  หมดเขตร่วมสนุก “31 ตุลาคม 2558” และประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในสัปดาห์แรกของเดือน พฤศจิกายน 2558 **สำหรับผู้โชคดี หากไม่มีการยืนยันการรับรางวัลภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากประกาศผล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธฺ์ให้รางวัลกับผู้ร่วมตอบคำถามท่านอื่นแทนค่ะ** *** หมายเหตุ : ผู้ร่วมกิจกรรม ส่งคำตอบมาได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ผลการตัดสินขึ้นอยู่กับกรรมการตัดสิน เท่านั้นถือเป็นสิ้นสุด ***

Quiz กิจกรรมร่วมสนุก เดือนกันยายน 2558

เพื่อเป็นการคืนกำไรให้แก่สมาชิก ทุกเดือนเราจะมีกิจกรรมให้ท่านร่วมสนุก ตอบคำถามง่ายๆ ชิงรางวัลจากเราไปเลยฟรี!   กติกาการร่วมสนุก บริษัท โทนัน อาเชีย ออโต้เทค จำกัด ชวนคุณร่วมสนุกกับกิจกรรม ปริศนาฟ้าแลบ โดยตอบคำถามทั้ง 20 ข้อให้ถูกต้อง 1.กด like Facebook Fan Page  https://www.facebook.com/TonanAsiaDonmuang แล้วตอบคำถามที่หน้ากิจกรรม 2.ตอบคำถามมาทางอีเมล์ marketing@tonanasia.com 3.ตอบคำถามในแบบฟอร์มของเว็บไซต์ ท่านที่สามารถตอบคำถามได้ถูกต้อง ลุ้นรับไปเลย เครื่องไล่ยุงพกพา usb จำนวน 3 รางวัล พกพาสะดวกมากเลยนะคะ หมดเขตร่วมสนุก “30 กันยายน 2558” และประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในสัปดาห์แรกของเดือน ตุลาคม 2558 **สำหรับผู้โชคดี หากไม่มีการยืนยันการรับรางวัลภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากประกาศผล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธฺ์ให้รางวัลกับผู้ร่วมตอบคำถามท่านอื่นแทนค่ะ** *** หมายเหตุ : ผู้ร่วมกิจกรรม ส่งคำตอบมาได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ผลการตัดสินขึ้นอยู่กับกรรมการตัดสิน เท่านั้นถือเป็นสิ้นสุด ***
Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com
Aluminium Accessories Aluminium Profile Slot10 Aluminium Profile Slot6 Aluminium Profile Slot8
การประยุกต์ Applications : Aluminium Profile
End Cap ฝาปิดหน้าตัด
Slot Cap เส้นปิดร่อง
Air Gauges Calipers Indicators Special Bore Measurements Universal Gauges
An Introduction to the Bowers MicroGauge 2-Point Bore Gauge
Connecting and Using Bluetooth – XT3 Bore Gages
NEW XT3 Digital Pistol Grip Bore Gauge – Metric
Borescope Lighting & Accessories Flexible Borescope Rigid Borescope Video Borescope
Hawkeye® V2 Accessories
Borescope Lighting
Hawkeye® V2 Video Borescopes
Brinell Hardness Tester Portable Hardness Tester Rockwell Hardness Tester Universal Hardness Tester Vickers Hardness Tester
Premium Micro-Vickers Hardness Tester EW-110/D2
Premium Micro-Vickers Hardness Tester EW-110/A2
Premium Micro-Vickers Hardness Tester EW-105/D1
Clamp Magnifying Lamp Desk Magnifying Lamp (Swing type) Desk Magnifying Lamp (XY type) Floor Magnifying Lamp LED Magnifying Lamp
Clamp Magnifying Lamp (LED) Square Lens x5
Clamp Magnifying Lamp
Desk Magnifying Lamp/ Swing type
Angle Meter Bore Measurement Combination Set Depth Gauge Dial Indicator Dial Test Indicator Drill Gauge External Caliper Feeler Gauge Gauge Blocks Height Gauge Level Lifting Type Thickness Gauge Magnetic Indicator Stand Micrometer Protractor Radius Gauge Screw Cutting Gauge Screw Pitch Gauge Square Surface Plate Tyre Profile Gauge Vernier Caliper Wire Gauge
Steel Pin Gauge Sets MW725 Series
Digital IP54 Engineers’ Set MW200-SET4
Digital Workshop Engineers’ Set MW200-SET3
Digital Mini Microscope (USB) Laboratory Microscope LCD Microscope Lighting & Accessories Metallurgical Microscope Pocket Microscope Profile Projector Scale Loupe Video Microscope Vision System Zoom Lens, Monocular Microscope Zoom Stereo Microscope
Baty Fusion Software
Baty Vision Systems – VuMaster
Baty Venture – Vision System
เครื่องชั่งชนิดแท่นวางพื้น เครื่องชั่งดิจิตอลทั่วไป เครื่องชั่งดิจิตอลนับจำนวน เครื่องชั่งวิเคราะห์ชนิดความละเอียดสูง
เครื่องชั่งนับจำนวน ECM Counting Scales
PGW Precision Balance
CDR Weighting Scales
Cross Cut Tester Digital Coating Thickness Gauge Force Gauge Gloss Meter Infrared Thermometer Lux Meter pH Meter Sound Level Meter Surface Roughness Tester Temperature&Humidity Meter Ultrasonic Thickness Gauge Universal Testing Machine Vibration Meter
Combined Hardness Tester NOVOTEST T-UD3
DT-156 CEM Paint Coating Thickness Meter Gauge F/NF 1250um
Surface Roughness Tester IPX-105
Activities & Exhibitions Highlight Products Hot Sale Products New Products Promotion of the month! ตอบคำถามประจำเดือน เฉลยคำถามประจำเดือน
Training Galleryภาพการเทรนนิ่ง
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีและเฉลยคำถาม กิจกรรมเดือนมกราคม 2560
แจ้งวันหยุดเดือนกุมภาพันธ์ 2560
Downloads Picture Applications Technical Library Video Applications
Bowers UK.mov
Baty Fusion Software
Baty Vision Systems – VuMaster
error: Content is protected !!