led Archive

LED Magnifying Lamp [NEW PRODUCT : 2015-01]

แนะนำสินค้าใหม่ โคมไฟแว่นขยาย ชนิดไฟ LED มีทั้งแบบ หนีบโต๊ะ ตั้งโต๊ะ และตั้งพื้นแบบมีล้อเลื่อน เลนส์มีกำลังขยายให้เลือก x3, x5, x8, x10 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์ 125มม ไฟ LED 220V LED Magnifying Lamp Types of Magnifier: Clamp, Desk and Floor Selectable magnified lens x3, x5, x8, x10 Diameter of lens 125mm Light LED 220V  

Borescope Lighting

Borescope Lighting ชุดไฟประเภทต่างๆ ที่ใช้กับกล้องบอร์สโคป     ย้อนกลับหน้าหลัก บอร์สโคป | Back to Borescope Main Page

Clamp Magnifying Lamp (LED)

  โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ (LED) Clamp Magnifying Lamp (LED) Lens material : glass Lens size: 5” (125mm) Magnification : x3, x5, x8, x10 Voltage : 220-240V Light source : 90PCS LED Standard mount : table clamp Colour available: white   สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2565-9370 / 08-6374-5568

Desk Magnifying Lamp / XY type (LED)

  โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ แบบแกนXY (LED) Desk Magnifying Lamp/ XY type (LED) Lens material : glass Lens size: 5” (125mm) Magnification : x3, x5, x8, x10 (selectable) Voltage :  220-240V Light source : 90PCS LED Standard mount : table xy stand Colour available: white   สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2565-9370 / 08-6374-5568

Floor Magnifying Lamp (LED)

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น (LED) Floor Magnifying Lamp (LED) Lens diameter 125mm LED Light 220V Magnification x3, x5, x8, x10 (selectable) 4-wheels Stand   สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2565-9370 / 08-6374-5568
error: Content is protected !!