led magnifying lamp Archive

Clamp Magnifying Lamp (LED) Square Lens x5

  โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ (LED) เลนส์เหลี่ยม Clamp Magnifying Lamp (LED) Square Lens Lens material : glass Lens size: 7.5”X6.2” Magnification : x5 Voltage : 220-240V Light source : 108 PCS LED Standard mount : table clamp Colour available: white   สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2565-9370 / 08-6374-5568

LED Magnifying Lamp [NEW PRODUCT : 2015-01]

แนะนำสินค้าใหม่ โคมไฟแว่นขยาย ชนิดไฟ LED มีทั้งแบบ หนีบโต๊ะ ตั้งโต๊ะ และตั้งพื้นแบบมีล้อเลื่อน เลนส์มีกำลังขยายให้เลือก x3, x5, x8, x10 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์ 125มม ไฟ LED 220V LED Magnifying Lamp Types of Magnifier: Clamp, Desk and Floor Selectable magnified lens x3, x5, x8, x10 Diameter of lens 125mm Light LED 220V  
error: Content is protected !!