answer Archive

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีและเฉลยคำถาม กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี และเฉลยคำถาม.. …”จับคู่รูปภาพดอกไม้ 10 รูป แทนคำว่ารักในช่วง วาเลนไทน์ “ดังนี้… ..”จับคู่รูปภาพดอกไม้ 10 รูป แทนคำว่ารักในช่วง วาเลนไทน์ ” คือดอกไม้ชนิดใด…  โดยให้คุณร่วมตอบคำถามว่า รายชื่อดอกไม้ทั้ง 10 ชื่อ ตรงกับรูปภาพรูปใด..? รายชื่อดอกไม้ มีดังนี้ ดอกกุหลาบ                 คู่กับ ภาพที่ 7 ดอกทิวลิป                   คู่กับ ภาพที่ 10 ดอกเบญจมาศ             คู่กับ ภาพที่ …

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีและเฉลยคำถาม กิจกรรมเดือนมกราคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี และเฉลยคำถาม..”จับคู่รูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวหน้าหนาว” กิจกรรมเดือนมกราคม 2560 …จับคู่รูปภาพ ตราสัญญลักษณ์ประจำจังหวัด 10 จังหวัด คือ… รูปที่ 1 จ.นราธิวาส รูปที่ 2 จ.ปัตตานี รูปที่ 3 จ.แม่ฮ่องสอน รูปที่ 4 จ.นครราชสีมา รูปที่ 5 จ.ตราด รูปที่ 6 จ.ขอนแก่น รูปที่ 7 จ.สุพรรณบุรี รูปที่ 8 จ.กาฬสินธุ์ รูปที่ 9 จ.กาญจนบุรี รูปที่ 10 จ.ชัยภูมิ     รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล “ตะเกียงพนังงานแสงอาทิตย์ ชาร์จมือถือได้  “  ทั้ง 3 ท่านคือ 1. คุณ วันทนีย์   แย้มเกษร (โอ) 2. คุณ สมชาย …

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีและเฉลยคำถามเดือนตุลาคม 2558

เฉลยภาพปริศนาคำทาย ภาพที่ 1 คือ ซี่โครง // ภาพที่ 2 คือ กะลาสี // ภาพที่ 3 คือ ซออู้ // ภาพที่ 4 คือ คาร์ฟูร์ // ภาพที่ 5 คือ ปัตตานี ภาพที่ 6 คือ ล้มละลาย // ภาพที่ 7 คือ ยามาฮ่า // ภาพที่ 8 คือ ถูกทุกข้อ // ภาพที่ 9 คือ มะขามข้อเดียว // ภาพที่ 10 คือ ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง   รายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัล ที่เก็บข้อมูล Toshiba Flash Drive 16GB  จำนวน 3 …

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีและเฉลยคำถามเดือนกันยายน 2558

เฉลยคำถาม ปริศนาฟ้าแลบ ทั้ง 20 คำถามของเราค่ะ รายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัล เครื่องไล่ยุงพกพา USB จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 01 คุณธัญญนุช  วิพัฒน์กิจไพศาล 02 คุณกนกภรณ์ สุทธิจานุวัฒน์ 03 คุณเศกสรรค์ ยอแสง   ทางบริษัทฯได้ติดต่อไปยังผู้โชคดีแล้ว กรุณายืนยันตัวตนของท่านโดยการ Reply email ที่ได้รับกลับมา พร้อมทั้งแจ้งที่อยู่ การจัดส่งของรางวัลมาให้ครบถ้วน ส่งมาที่ marketing@tonanasia.com ด้วยค่ะ หากท่านไม่ยืนยันกลับมาทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์นะคะ **ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านด้วยค่ะ** ร่วมสนุกกับกิจกรรมประจำเดือนตุลาคม2558 สิคะ คุณอาจจะเป็นผู้โชคดี ได้รับของรางวัลจากเรานะคะ 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำเดือน มิถุนายน 2558

เฉลยคำตอบเกมจับคู่คำขวัญประจำจังหวัด และประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำเดือนมิถุนายน 2558 Answer and Announce The Winner of  June 2015   รายชื่อผู้โชคดี 1. K.Lukjeab Nannapat 2. คุณสายสุรีย์ สังข์ทอง  3. คุณสมบูรณ์ ชัยพรรณนา    ทางบริษัทได้ติดต่อไปยังผู้โชคดี กรุณายืนยันตัวตนของท่านโดยการ Reply email ที่ได้รับกลับมา พร้อมทั้งแจ้งที่อยู่ การจัดส่งของรางวัลมาให้ครบถ้วน ส่งมาที่ marketing@tonanasia.com ด้วยค่ะ หากท่านไม่ยืนยันกลับมาทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์นะคะ **ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านด้วยค่ะ** ร่วมสนุกกับกิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม2558 สิคะ คุณอาจจะเป็นผู้โชคดี ได้รับของรางวัลจากเรานะคะ 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำเดือนพฤษภาคม 2558

เฉลยคำตอบ Photo Hunt Game และประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำเดือนพฤษภาคม 2558 Answer and Announce The Winner of May 2015   รายชื่อผู้โชคดี 1. Khun Nuchanaj Bowornsawad (Nuch) 2. Khun Suthee Ue  ทางบริษัทได้ติดต่อไปยังผู้โชคดี กรุณายืนยันตัวตนของท่านโดยการ Reply email ที่ได้รับกลับมา พร้อมทั้งแจ้งที่อยู่ การจัดส่งของรางวัลมาให้ครบถ้วน ส่งมาที่ marketing@tonanasia.com ด้วยค่ะ หากท่านไม่ยืนยันกลับมาทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์นะคะ **ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านด้วยค่ะ** ร่วมสนุกกับกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน2558 สิคะ คุณอาจจะเป็นผู้โชคดี ได้รับของรางวัลจากเรานะคะ 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำเดือนเมษายน 2558

เฉลยคำถามและประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำเดือนเมษายน 2558 Answer and Announce The Winner of April 2015   รายชื่อผู้โชคดี 1. คุณวิสาคร กึงกลาง 2. คุณวาสนา   3. คุณพลฬภากร ละออง    ทางบริษัทได้ส่งอีเมล์ไปยังผู้โชคดี กรุณายืนยันตัวตนของท่านโดยการ Reply email ที่ได้รับกลับมา พร้อมทั้งแจ้งที่อยู่ การจัดส่งของรางวัลมาให้ครบถ้วน ส่งมาที่ marketing@tonanasia.com ด้วยค่ะ หากท่านไม่ยืนยันกลับมาทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์นะคะ **ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านด้วยค่ะ** ร่วมสนุกกับกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม2558 สิคะ คุณอาจจะเป็นผู้โชคดี ได้รับของรางวัลจากเรานะคะ 
error: Content is protected !!