ไมโครมิเตอร์ Archive

บทความ ไมโครมิเตอร์ Micrometer

ไมโครมิเตอร์ (Micrometer) เป็นอุปกรณ์วัดละเอียดอีกชนิดหนึ่งที่นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างแพร่หลายไมโครมิเตอร์ถือกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่ประมาณปี ค.ศ. 1848 โดยชาวฝรั่งเศส หลังจากได้รับความนิยมก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้สะดวกและละเอียดมากขึ้นตามลำดับ 5.1.1 ไมโครมิเตอร์วัดนอก (Outside Micrometer Caliper) 1.) ลักษณะโดยทั่วไปของไมโครมิเตอร์วัดนอก ไมโครมิเตอร์แบบใช้วัดขนาดภายนอกจะอาศัยหลักการทำงานของเกลียวที่จะเกิดค่าระยะพิตช์ เมื่อทำการหมุนเกลียวไป 1 รอบ ก็จะได้ระยะพิตช์เท่ากับ 1 (1 Pitch) ซึ่งระยะพิตช์นี่เองที่ได้ถูกนำไปเปรียบเทียบกับการเคลื่อนที่ของเกลียว 1 ช่อง กับสเกลหลักบรรทัดเหล็ก เช่น ถ้าเราแบ่งระยะบรรทัดเหล็กออกเป็น 20 ส่วน แล้วหมุนเกลียว 1 ช่อง ผ่านบรรทัดเหล็ก จะได้ระยะ 1/20 ของระยะพิตช์ ซึ่งหลักการนี้ถูกนำไปสร้างเป็นไมโครมิเตอร์ ภาพที่ 5.4 แสดงไมโครมิเตอร์วัดนอก 5.2 ชื่อส่วนประกอบและหน้าที่ของไมโครมิเตอร์วัดนอก ภาพที่ 5.5 แสดงส่วนประกอบของไมโครมิเตอร์ ชื่อส่วนประกอบ หน้าที่ 1. แกนรับ   • หน้าที่รองรับการวัดที่ผิวสัมผัสของแกนรับจะชุบผิวแข็งเพื่อป้องกันการสึกหรอ …

Workshop Outside Micrometer MW200-BL Series

Workshop Outside Micrometer MW200-BL Series Complies with: DIN 863 Features • Standard workshop model • Resolution 0.01mm • Satin-chrome scale • Painted frame • Tapered for easier access to difficult areas • with Tungsten carbide measuring face and constant force ratchet • Pack in plastic box with standard and adjusting key Code No. Range (mm) Resolution (mm) MW200-01BL 0-25 0.01 MW200-02BL 25-50 0.01 …

Micrometer Stand MW279-01A

Micrometer Stand MW279-01A Features • Designed for micrometers up to 100mm • Painted cast iron base with plastic covered clamping jaws • Angle adjustable Code No. Description MW279-01A Stand for micrometers up to 100mm

Digital Micrometer Head MW312-25D

Digital Micrometer Head MW312-25D Features Standard: DIN862 • Universal micrometer head for X-Y stages or other purposes • Large LCD display • Constant force ratchet thimble • Functions: mm/inch conversion, ABS/INC, zero-setting   Code No. Range (mm) Range (inch) Resolution (mm) MW312-25DBL 0-25 1 0.001

Small Micrometer Head MW310-13

Small Micrometer Head MW310-13 Features Standard: Factory Standard •Spindle diameter 6.5mm • Universal micrometer head for XY stage or other purposes • Satin-chrome finished body • Laser engraved graduations Code No. Description Range (mm) Resolution MW310-13 Flat Spindle 0-13 0.01mm        

Small Micrometer Head MW310 Series

Small Micrometer Head MW310 Series Features Standard: Factory Standard • Universal micrometer head for incorporating into machines or other purposes, easy to read due to large thimble • Satin-chrome finished body • Laser engraved graduations SAMLL  MICROMETER  HEAD Code No. Description Range (mm) Resolution MW310-06 Flat Spindle 0-6.5 0.01mm MW310-06R Spherical Spindle 0-6.5 0.01mm

Extra Small Micrometer Head MW310-05 Series

Extra Small Micrometer Head MW310-05 Series Features Standard: Factory Standard • Universal micrometer head for incorporating into machines or other purposes • Satin-chrome finished body • Laser engraved graduations Code No. Description Range (mm) Resolution MW310-05 Flat Spindle 0-5 0.01mm MW310-05R Spherical Spindle 0-5 0.01mm

Standard Micrometer Head MW310-25

Standard Micrometer Head MW310-25 Features Standard: Factory Standard • With constant force ratchet stop • Universal micrometer head for X-Y stage or other purposes • Satin-chrome finished body • Laser engraved graduations Code No.   Range (mm) Note   Resolution (mm) Dimn- A Dimn- B Dimn-C Dimn – D Dimn -E  Dimn – F             MW310-25  0-25 …

Micrometer Head MW310-15

Micrometer Head MW310-15 Features Standard: Factory Standard • Spindle diameter 6.5mm • Universal micrometer head for X-Y stage or other purposes • Satin-chrome finished body • Laser engraved graduations Code No. Description Range (mm) Dimn – A Dimn – B Dimn – C Dimn – D                             …
error: Content is protected !!