โต๊ะระดับ Archive

การตรวจสอบความเรียบของโต๊ะระดับโดยใช้แสงเลเซอร์ The Measurement Flatness of Surface Plate by Laser (Laser Interferometer)

การตรวจสอบความเรียบของโต๊ะระดับโดยใช้แสงเลเซอร์ The Measurement Flatness of Surface Plate by Laser (Laser Interferometer)   ในงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะมีกระบวนการในวัดเพื่อหาค่าผลของชิ้นงานที่ผลิตออกมา โดยในวิธีการวัดนั้นมีมากมายหลายประเภทตามแต่ละเครื่องมือวัดที่ใช้หรือรูปแบบของงานนั้นๆ โดยบางลักษณะงานต้องวัด โดยอ้างอิงกับแท่นระดับ หรืออ้างอิงจุดเริ่มต้นบนแท่นระดับ เพื่อจะได้ค่าที่ถูกต้องแม่นยำขึ้น     ในลักษณะของแท่นระดับหรือเรียกว่าโต๊ะระดับ (Surface Plate) นั้นมีหลายประเภท เช่นโต๊ะระดับที่ทำจากหินแกรนิต โต๊ะระดับที่ทำจากเหล็กหล่อ เป็นต้น ตามแต่ละลักษณะงานที่ใช้ แต่ในสภาพการทำงานที่ใช้ โต๊ะระดับ (Surface Plate) เมื่อถูกใช้ไปนานๆ โดยถูกวางด้วยของหนักๆ หรือมีชิ้นงานลากบนพื้นผิวโต๊ะระดับ (Surface Plate) ย่อมจะทำให้เกิดการสึกหรอบนพื้นผิวโต๊ะระดับ (Surface Plate) และทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในผลของการวัดได้ โดยคุณสมบัติของโต๊ะระดับ (Surface Plate) นั้นมีหลายเกรด โดยแต่ละเกรดจะมีค่าความเรียบอยู่ในระดับของไมครอน(µm) ซึ่งในการที่จะหาความผิดพลาดจากโต๊ะระดับ (Surface Plate) ที่ถูกใช้งานนั้น จะต้องหาเครื่องมือวัดที่มีความถูกต้องสูงมาทำการตรวจสอบหาความผิดพลาดในลักษณะของความเรียบ (Flatness)     ในการตรวจสอบหาความผิดพลาดในด้านความเรียบ ได้นำเทคโนโลยีทางด้านเลเซอร์มาใช้ในการตรวจสอบ โดยเป็นเลเซอร์ที่เรียกว่า Laser Interferometerเพราะเป็นเครื่องมือวัดมีความถูกต้องสูงกว่าระดับ1ไมครอน (µm) …

Granite Surface Plate [Promotion: 2015-10]

Granite Surface Plate โต๊ะระดับหินแกรนิต – High Quality Grade 0 – Heavy & Durable,Easy to Clean. – Size Selectable – Included Calibration Certificate Granite Surface Plate Size 300x300x75mm 750x500x130mm 300x450x75mm 900x600x130mm 400x400x100mm 1000x750x150mm 450x450x100mm 1000x1000x150mm 450x600x100mm 1000x1200x150mm 500x500x100mm 1000x1500x200mm 600x600x100mm 1000x2000x250mm สามารถสั่งตัดได้ตามขนาดที่ต้องการ มีบริการจัดส่งและติดตั้งพร้อมเซ็ตระดับ

Granite Surface Plate [Promotion: 2015-06]

Granite Surface Plate โต๊ะระดับหินแกรนิต – High Quality Grade 0 – Heavy & Durable,Easy to Clean. – Size Selectable – Included Calibration Certificate Granite Surface Plate Size 300x300x75mm 750x500x130mm 300x450x75mm 900x600x130mm 400x400x100mm 1000x750x150mm 450x450x100mm 1000x1000x150mm 450x600x100mm 1000x1200x150mm 500x500x100mm 1000x1500x200mm 600x600x100mm 1000x2000x250mm สามารถสั่งตัดได้ตามขนาดที่ต้องการ มีบริการจัดส่งและติดตั้งพร้อมเซ็ตระดับ

Cast Iron Surface Plate

Cast Iron Surface Plate โต๊ะระดับเหล็กหล่อ – High Quality Grade 1,2 – Heavy & Durable,Easy to Clean. – Size Selectable – Included Calibration Certificate Cast Iron Surface Plate Size 300x300x75mm 750x500x130mm 300x450x75mm 900x600x130mm 400x400x100mm 1000x750x150mm 450x450x100mm 1000x1000x150mm 450x600x100mm 1000x1200x150mm 500x500x100mm 1000x1500x200mm 600x600x100mm 1000x2000x250mm สามารถสั่งตัดได้ตามขนาดที่ต้องการ มีบริการจัดส่งและติดตั้งพร้อมเซ็ตระดับ

Granite Surface Plate

Granite Surface Plate โต๊ะระดับหินแกรนิต – High Quality Grade 0 – Heavy & Durable,Easy to Clean. – Size Selectable – Included Calibration Certificate Granite Surface Plate Size   300x300x75mm 750x500x130mm 300x450x75mm 900x600x130mm 400x400x100mm 1000x750x150mm 450x450x100mm 1000x1000x150mm 450x600x100mm 1000x1200x150mm 500x500x100mm 1000x1500x200mm 600x600x100mm 1000x2000x250mm สามารถสั่งตัดได้ตามขนาดที่ต้องการ มีบริการจัดส่งและติดตั้งพร้อมเซ็ตระดับ

Granite Surface Plate [Hot Sale Product : 2014-11]

แนะนำสินค้าขายดี สำหรับเดือนนี้ค่ะ Granite-Surface-Plate โต๊ะระดับหินแกรนิต – High Quality Grade 0 – Heavy & Durable,Easy to Clean. – Size Selectable – Included Calibration Certificate
Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com
Aluminium Accessories Aluminium Profile Slot10 Aluminium Profile Slot6 Aluminium Profile Slot8
Aluminium Profile For Matrix Video wall Assembly
D-Bracket 20×40
D-Bracket 30×60
Air Gauges Calipers Indicators Special Bore Measurements Universal Gauges
Bowers Group Industry 4.0
Getting Ahead with Bluetooth
Bowers Specials Bore Gauge
Borescope Lighting & Accessories Flexible Borescope Rigid Borescope Video Borescope
Borescope Endoscope Videoscope Inspection JFS-5501
Borescope Endoscope Videoscope Inspection JFS-5501
Hawkeye® V2 Accessories
Brinell Hardness Tester Portable Hardness Tester Rockwell Hardness Tester Universal Hardness Tester Vickers Hardness Tester
Brinell Hardness Tester CV-3000LDB Demonstration #2
Brinell Hardness Tester CV-3000LDB Demonstration #1
Shore Durometer NOVOTEST TS-C
Clamp Magnifying Lamp Desk Magnifying Lamp (Swing type) Desk Magnifying Lamp (XY type) Floor Magnifying Lamp LED Magnifying Lamp
Clamp Magnifying Lamp (LED) Square Lens x5
Clamp Magnifying Lamp
Desk Magnifying Lamp/ Swing type
Angle Meter Bore Measurement Combination Set Depth Gauge Dial Indicator Dial Test Indicator Drill Gauge External Caliper Feeler Gauge Gauge Blocks Height Gauge Level Lifting Type Thickness Gauge Magnetic Indicator Stand Micrometer Protractor Radius Gauge Screw Cutting Gauge Screw Pitch Gauge Square Surface Plate Tyre Profile Gauge Vernier Caliper Wire Gauge
Promotion Special Offer Clip August 2017
Digital Depth Micrometer
Steel Pin Gauge Sets MW725 Series
Digital Mini Microscope (USB) Laboratory Microscope LCD Microscope Lighting & Accessories Metallurgical Microscope Pocket Microscope Profile Projector Scale Loupe Video Microscope Vision System Zoom Lens, Monocular Microscope Zoom Stereo Microscope
Baty Fusion Software
Baty Vision Systems – VuMaster
Baty Venture – Vision System
เครื่องชั่งชนิดแท่นวางพื้น เครื่องชั่งดิจิตอลทั่วไป เครื่องชั่งดิจิตอลนับจำนวน เครื่องชั่งวิเคราะห์ชนิดความละเอียดสูง
เครื่องชั่งนับจำนวน ECM Counting Scales
PGW Precision Balance
CDR Weighting Scales
Cross Cut Tester Digital Coating Thickness Gauge Force Gauge Gloss Meter Infrared Thermometer Lux Meter pH Meter Sound Level Meter Surface Roughness Tester Temperature&Humidity Meter Ultrasonic Thickness Gauge Universal Testing Machine Vibration Meter
Combined Hardness Tester NOVOTEST T-UD3
DT-156 CEM Paint Coating Thickness Meter Gauge F/NF 1250um
Surface Roughness Tester IPX-105
Activities & Exhibitions Highlight Products Hot Sale Products New Products Promotion of the month! ตอบคำถามประจำเดือน เฉลยคำถามประจำเดือน
บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด
eNewsletter Promotions August 2017 | Tonan Asia Autotech Co., Ltd.
Quiz”กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2560″
Downloads Picture Applications Technical Library Video Applications
บริษัท ไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด
eNewsletter Promotions August 2017 | Tonan Asia Autotech Co., Ltd.
Quiz”กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2560″
error: Content is protected !!