โคมไฟแว่นขยาย Archive

LED Magnifying Lamp [NEW PRODUCT : 2015-01]

แนะนำสินค้าใหม่ โคมไฟแว่นขยาย ชนิดไฟ LED มีทั้งแบบ หนีบโต๊ะ ตั้งโต๊ะ และตั้งพื้นแบบมีล้อเลื่อน เลนส์มีกำลังขยายให้เลือก x3, x5, x8, x10 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์ 125มม ไฟ LED 220V LED Magnifying Lamp Types of Magnifier: Clamp, Desk and Floor Selectable magnified lens x3, x5, x8, x10 Diameter of lens 125mm Light LED 220V  

Clamp Magnifying Lamp

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ  Clamp Magnifying Lamp Lens diameter 125mm Fluorescent Ring Light 220V Magnification x3, x5, x8, x10 (selectable) แขนโยกได้สะดวก โครงสร้างแข็งแรง   สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2565-9370 / 08-6374-5568

Desk Magnifying Lamp/ Swing type

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ แบบแกนโยก  Desk Magnifying Lamp/ Swing type  Lens diameter 125mm Fluorescent Ring Light 220V Magnification x3, x5, x8, x10 (selectable)   สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2565-9370 / 08-6374-5568

Desk Magnifying Lamp/ XY type

  โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ แบบแกนXY  Desk Magnifying Lamp/ XY type  Lens diameter 125mm Fluorescent Ring Light 220V Magnification x3, x5, x8, x10 (selectable)   สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2565-9370 / 08-6374-5568

Floor Magnifying Lamp

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น Floor Magnifying Lamp  Lens diameter 125mm Fluorescent Ring Lamp 22W Magnification x3, x5, x8, x10 (selectable) 4-wheels Stand   สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2565-9370 / 08-6374-5568

Clamp Magnifying Lamp (LED)

  โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ (LED) Clamp Magnifying Lamp (LED) Lens material : glass Lens size: 5” (125mm) Magnification : x3, x5, x8, x10 Voltage : 220-240V Light source : 90PCS LED Standard mount : table clamp Colour available: white   สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2565-9370 / 08-6374-5568

Desk Magnifying Lamp / XY type (LED)

  โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ แบบแกนXY (LED) Desk Magnifying Lamp/ XY type (LED) Lens material : glass Lens size: 5” (125mm) Magnification : x3, x5, x8, x10 (selectable) Voltage :  220-240V Light source : 90PCS LED Standard mount : table xy stand Colour available: white   สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2565-9370 / 08-6374-5568

Floor Magnifying Lamp (LED)

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น (LED) Floor Magnifying Lamp (LED) Lens diameter 125mm LED Light 220V Magnification x3, x5, x8, x10 (selectable) 4-wheels Stand   สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2565-9370 / 08-6374-5568

ESD Clamp Magnifying Lamp / Black

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ / ESD ESD Clamp Magnifying Lamp / Black Lens diameter 125mm Fluorescent Ring Lamp 22W Magnification x3, x5, x8, x10 (selectable)   สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2565-9370 / 08-6374-5568
Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com
Aluminium Accessories Aluminium Profile Slot10 Aluminium Profile Slot6 Aluminium Profile Slot8
Aluminium Profile For Matrix Video wall Assembly
D-Bracket 20×40
D-Bracket 30×60
Air Gauges Calipers Indicators Special Bore Measurements Universal Gauges
Bowers Group Industry 4.0
Getting Ahead with Bluetooth
Bowers Specials Bore Gauge
Borescope Lighting & Accessories Flexible Borescope Rigid Borescope Video Borescope
Borescope Endoscope Videoscope Inspection JFS-5501
Borescope Endoscope Videoscope Inspection JFS-5501
Hawkeye® V2 Accessories
Brinell Hardness Tester Portable Hardness Tester Rockwell Hardness Tester Universal Hardness Tester Vickers Hardness Tester
Brinell Hardness Tester CV-3000LDB Demonstration #1
Shore Durometer NOVOTEST TS-C
Shore Durometer NOVOTEST TS-A
Clamp Magnifying Lamp Desk Magnifying Lamp (Swing type) Desk Magnifying Lamp (XY type) Floor Magnifying Lamp LED Magnifying Lamp
Clamp Magnifying Lamp (LED) Square Lens x5
Clamp Magnifying Lamp
Desk Magnifying Lamp/ Swing type
Angle Meter Bore Measurement Combination Set Depth Gauge Dial Indicator Dial Test Indicator Drill Gauge External Caliper Feeler Gauge Gauge Blocks Height Gauge Level Lifting Type Thickness Gauge Magnetic Indicator Stand Micrometer Protractor Radius Gauge Screw Cutting Gauge Screw Pitch Gauge Square Surface Plate Tyre Profile Gauge Vernier Caliper Wire Gauge
Digital Depth Micrometer
Steel Pin Gauge Sets MW725 Series
Digital IP54 Engineers’ Set MW200-SET4
Digital Mini Microscope (USB) Laboratory Microscope LCD Microscope Lighting & Accessories Metallurgical Microscope Pocket Microscope Profile Projector Scale Loupe Video Microscope Vision System Zoom Lens, Monocular Microscope Zoom Stereo Microscope
Baty Fusion Software
Baty Vision Systems – VuMaster
Baty Venture – Vision System
เครื่องชั่งชนิดแท่นวางพื้น เครื่องชั่งดิจิตอลทั่วไป เครื่องชั่งดิจิตอลนับจำนวน เครื่องชั่งวิเคราะห์ชนิดความละเอียดสูง
เครื่องชั่งนับจำนวน ECM Counting Scales
PGW Precision Balance
CDR Weighting Scales
Cross Cut Tester Digital Coating Thickness Gauge Force Gauge Gloss Meter Infrared Thermometer Lux Meter pH Meter Sound Level Meter Surface Roughness Tester Temperature&Humidity Meter Ultrasonic Thickness Gauge Universal Testing Machine Vibration Meter
Combined Hardness Tester NOVOTEST T-UD3
DT-156 CEM Paint Coating Thickness Meter Gauge F/NF 1250um
Surface Roughness Tester IPX-105
Activities & Exhibitions Highlight Products Hot Sale Products New Products Promotion of the month! ตอบคำถามประจำเดือน เฉลยคำถามประจำเดือน
Brinell Hardness Tester CV-3000LDB Demonstration #1
บริษัท สตีลเฟรมบิลดิ้ง จำกัด
บริษัท พัฒน์กล จำกัด(มหาชน)
Downloads Picture Applications Technical Library Video Applications
Brinell Hardness Tester CV-3000LDB Demonstration #1
บริษัท พัฒน์กล จำกัด(มหาชน)
Bluetooth Instrument Demo – Bowers Group
error: Content is protected !!