โคมไฟแว่นขยายมีล้อเลื่อน Archive

Floor Magnifying Lamp

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น Floor Magnifying Lamp  Lens diameter 125mm Fluorescent Ring Lamp 22W Magnification x3, x5, x8, x10 (selectable) 4-wheels Stand   สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2565-9370 / 08-6374-5568
error: Content is protected !!