แรงบิด Archive

บทความ Torque Wrench ประแจวัดแรงบิด

 Torque Wrench ประแจวัดแรงบิด ปัจจุบันความก้าวหน้าในวิชาโลหะวิทยาเป็นไปอย่างรวดเร็วทำให้มีพัฒนาการผลิตสลักเกลียวและแป้นเกลียวอย่างมาก ปัจจุบันจึงจำเป็นต้องมีประแจวัดแรงบิด กำหนดมาว่าเกลียวขนาดใดจะใช้แรงบิดเท่าใด ต้องศึกษาจากตารางกำหนดแรงขันเกลียวเพื่อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลสูงสุด ประแจแรงบิด( Torque Wrench ) หรือประแจปอนด์หรือบางครั้งแรกว่าประแจวัดโมเมนต์บิด ประแจวัดแรงบิดจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น คำว่า แรงบิด ( Torque ) เป็นค่าทางวิทยาศาสตร์ที่บัญญัติขึ้นเพื่อวัดแรงที่กระทำในการบิดให้วัตถุหมุนเคลื่อนที่ไปในทิศทางเชิงมุม   การแบ่งประเภทของอุปกรณ์วัดแรงบิด แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ ชนิดอ่านค่า และ ชนิดตั้งค่า อุปกรณ์วัดแรงบิด ชนิดอ่านค่า (Indicating Torque Tools) จะแสดงค่าแรงบิดที่แท้จริงขณะใช้งาน มีทั้งเข็มชี้และตัวเลขดิจิทัล ดังนี้ 1.      Torsion or Flexion Bar Torque Wrench ลักษณะภายนอกเป็นแบบคานหรือเป็นแบบตัวแสดงผลโดยเข็มชี้ที่ค่าแรงบิดที่วัดได้ 2.      Dial Type Torque Wrench แสดงผลโดยเข็มชี้ที่ค่าแรงบิดที่วัดได้ 3.      Digital Type Torque Wrench แสดงค่าแรงบิดเป็นตัวเลขดิจิทัล …
error: Content is protected !!