เลนส์ขยาย Archive

Clamp Magnifying Lamp

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ  Clamp Magnifying Lamp Lens diameter 125mm Fluorescent Ring Light 220V Magnification x3, x5, x8, x10 (selectable) แขนโยกได้สะดวก โครงสร้างแข็งแรง   สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2565-9370 / 08-6374-5568

Desk Magnifying Lamp/ Swing type

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ แบบแกนโยก  Desk Magnifying Lamp/ Swing type  Lens diameter 125mm Fluorescent Ring Light 220V Magnification x3, x5, x8, x10 (selectable)   สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2565-9370 / 08-6374-5568

Desk Magnifying Lamp/ XY type

  โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ แบบแกนXY  Desk Magnifying Lamp/ XY type  Lens diameter 125mm Fluorescent Ring Light 220V Magnification x3, x5, x8, x10 (selectable)   สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2565-9370 / 08-6374-5568

Floor Magnifying Lamp

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น Floor Magnifying Lamp  Lens diameter 125mm Fluorescent Ring Lamp 22W Magnification x3, x5, x8, x10 (selectable) 4-wheels Stand   สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2565-9370 / 08-6374-5568

Clamp Magnifying Lamp (LED)

  โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ (LED) Clamp Magnifying Lamp (LED) Lens material : glass Lens size: 5” (125mm) Magnification : x3, x5, x8, x10 Voltage : 220-240V Light source : 90PCS LED Standard mount : table clamp Colour available: white   สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2565-9370 / 08-6374-5568

Desk Magnifying Lamp / XY type (LED)

  โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งโต๊ะ แบบแกนXY (LED) Desk Magnifying Lamp/ XY type (LED) Lens material : glass Lens size: 5” (125mm) Magnification : x3, x5, x8, x10 (selectable) Voltage :  220-240V Light source : 90PCS LED Standard mount : table xy stand Colour available: white   สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2565-9370 / 08-6374-5568

Floor Magnifying Lamp (LED)

โคมไฟแว่นขยายแบบตั้งพื้น (LED) Floor Magnifying Lamp (LED) Lens diameter 125mm LED Light 220V Magnification x3, x5, x8, x10 (selectable) 4-wheels Stand   สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2565-9370 / 08-6374-5568

ESD Clamp Magnifying Lamp / Black

โคมไฟแว่นขยายแบบหนีบโต๊ะ / ESD ESD Clamp Magnifying Lamp / Black Lens diameter 125mm Fluorescent Ring Lamp 22W Magnification x3, x5, x8, x10 (selectable)   สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2565-9370 / 08-6374-5568
error: Content is protected !!