เครื่องวัดความหนา Archive

วิธีใช้งาน เครื่องวัดความหนาแบบดิจิตอล

เครื่องวัดความหนาแบบดิจิตอล Lifting Type Digital Thickness Gauge วัดได้ทั้งหน่วยมิลลิเมตรและวัดเป็นนิ้วได้ ให้ท่านสังเกตุดูว่าจะมีเพียง 3 ปุ่ม ให้เลือกใช้ครับคือ ปุ่มแรก สีแดง เป็นปุ่มปิดเปิด ส่วนปุ่มที่สอง สีเทา เป็นปุ่มกดสำหรับเปลี่ยนหน่วยวัด ส่วนปุ่มสุดท้าย สีฟ้า จะเป็นปุ่มสำหรับเซตค่าเครื่องวัดให้เป็นศูนย์ วิธีการใช้งานเครื่อง ให้ท่านกดแป้นวัดลงไปให้สุด(ตามรูป) หลังจากนั้นให้ท่านกดปุ่ม Zero เครื่องจะอ่านค่าได้เท่ากับ 0.00 หรือถ้าท่านวัดเป็นนิ้วก็จะอ่านได้ 0.000 หลังจากนั้นให้ท่านนำสิ่งที่ต้องการจะวัดมาวัดได้เลยคะ และอ่านค่าที่ได้ อย่างเช่นในกรณีนี้ ได้ลองนำกระดาษสักแผ่นมาวัด ซึ่งจากเครื่องอ่านค่าได้เท่ากับ 0.118 มิลลิเมตรคะ เครื่องนี้มีปุ่ม Zero ซึ่งหมายถึงว่าท่านสามารถจะเซตให้ทุกช่วงความหนาเป็นศูนย์ได้เสมอ ตรงนี้มีประโยชน์มาก ๆ คือเราสามารถวัดสิ่งของเทียบกันได้ว่าสิ่งของชิ้นที่สองที่นำมาวัดนั้นถ้า หากเทียบกับสิ่งของชิ้นแรกที่วัดแล้ว หนากว่าหรือบางกว่าเท่าใด ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีนี้กระดาษชิ้นนี้หนา 0.1 มิลลิเมตร ถ้าหากว่าท่านวัดกระดาษแผ่นนี้แล้วอ่านค่าเรียบร้อยแล้ว ท่านอย่าเพิ่งปล่อยมือออกนะครับ ให้ท่านกดไปที่ปุ่ม Zero เพราะฉะนั้นเครื่องก็จะอ่านค่าเป็นเลข 0.00 เหมือนเดิม(ทั้ง ๆ ที่จริง ๆ …

Ultrasonic Thickness Gauge IPX-251H

Ultrasonic Thickness Gauge IPX-251H Handheld ultrasonic thickness gauge for  thickness measurement of  various materials with large memory and USB output. Features Pocket size, easy to operate  Automatic probe Zero calibration Automatic probe identification Display resolution 0.01mm/ 0.1mm selectable  Measuring range: 0.65-400mm (rang depends on probe-material combination) Suitable for various materials such as steel, stainless steel, …

Ultrasonic Thickness Gauge IPX-250S

Ultrasonic Thickness Gauge IPX-250S Handheld ultrasonic thickness gauge for with thickness measurement of  various materials Features Easy to operate ultrasonic wall thickness gauge Suitable for various materials such as steel, stainless steel, aluminium, brass, zinc, glass, polyethyrene,polyethylene, Standard 5.0 MHz transducer included, optional transducers 7.5MHz, 2.0MHz, 5.0MHz, high temperature Sound velocity range 1000 up to …

Ultrasonic Thickness Gauge IPX-260H

Ultrasonic Thickness Gauge IPX-260H Handheld ultrasonic thickness gauge for with measurement of  various materials Features Easy to ultrasonic wall thickness gauge 5.0MHz Integral probe 4-Digit LCD display with settings  Suitable for various materials such as steel, stainless steel, aluminium, brass, zinc, glass, polyethylene, PVC Standard Delivery Main unit with 5.0MHz Integral probe Test blocks Carrying  case …

Digital Coating Thickness Gauge IPX-204F [ Promotion : 2015-09]

Coating Thickness Gauge IPX-204F Handheld coating thickness gauge with F-probe for steel substrates Features With external probe Magnetic induction measuring principle Non-magnetic coating on ferrous substrates Standard Delivery Main unit F type probe F calibration base set Calibration foils (4 pcs) Carrying case Manual INSPEX certificate Optional accessories RS-232 Data output cable Software Code IPX-204F

Digital Coating Thickness Gauge IPX-204F [ Promotion : 2015-04]

Coating Thickness Gauge IPX-204F Handheld coating thickness gauge with F-probe for steel substrates Features With external probe Magnetic induction measuring principle Non-magnetic coating on ferrous substrates Standard Delivery Main unit F type probe F calibration base set Calibration foils (4 pcs) Carrying case Manual INSPEX certificate Optional accessories RS-232 Data output cable Software Code IPX-204F
Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com
Aluminium Accessories Aluminium Profile Slot10 Aluminium Profile Slot6 Aluminium Profile Slot8
Aluminium Profile For Matrix Video wall Assembly
D-Bracket 20×40
D-Bracket 30×60
Air Gauges Calipers Indicators Special Bore Measurements Universal Gauges
Bowers Group Industry 4.0
Getting Ahead with Bluetooth
Bowers Specials Bore Gauge
Borescope Lighting & Accessories Flexible Borescope Rigid Borescope Video Borescope
Borescope Endoscope Videoscope Inspection JFS-5501
Borescope Endoscope Videoscope Inspection JFS-5501
Hawkeye® V2 Accessories
Brinell Hardness Tester Portable Hardness Tester Rockwell Hardness Tester Universal Hardness Tester Vickers Hardness Tester
Shore Durometer NOVOTEST TS-C
Shore Durometer NOVOTEST TS-A
Digital Brinell, Rockwell, Vickers Hardness Tester NOVOTEST TB-BRV-D
Clamp Magnifying Lamp Desk Magnifying Lamp (Swing type) Desk Magnifying Lamp (XY type) Floor Magnifying Lamp LED Magnifying Lamp
Clamp Magnifying Lamp (LED) Square Lens x5
Clamp Magnifying Lamp
Desk Magnifying Lamp/ Swing type
Angle Meter Bore Measurement Combination Set Depth Gauge Dial Indicator Dial Test Indicator Drill Gauge External Caliper Feeler Gauge Gauge Blocks Height Gauge Level Lifting Type Thickness Gauge Magnetic Indicator Stand Micrometer Protractor Radius Gauge Screw Cutting Gauge Screw Pitch Gauge Square Surface Plate Tyre Profile Gauge Vernier Caliper Wire Gauge
Digital Depth Micrometer
Steel Pin Gauge Sets MW725 Series
Digital IP54 Engineers’ Set MW200-SET4
Digital Mini Microscope (USB) Laboratory Microscope LCD Microscope Lighting & Accessories Metallurgical Microscope Pocket Microscope Profile Projector Scale Loupe Video Microscope Vision System Zoom Lens, Monocular Microscope Zoom Stereo Microscope
Baty Fusion Software
Baty Vision Systems – VuMaster
Baty Venture – Vision System
เครื่องชั่งชนิดแท่นวางพื้น เครื่องชั่งดิจิตอลทั่วไป เครื่องชั่งดิจิตอลนับจำนวน เครื่องชั่งวิเคราะห์ชนิดความละเอียดสูง
เครื่องชั่งนับจำนวน ECM Counting Scales
PGW Precision Balance
CDR Weighting Scales
Cross Cut Tester Digital Coating Thickness Gauge Force Gauge Gloss Meter Infrared Thermometer Lux Meter pH Meter Sound Level Meter Surface Roughness Tester Temperature&Humidity Meter Ultrasonic Thickness Gauge Universal Testing Machine Vibration Meter
Combined Hardness Tester NOVOTEST T-UD3
DT-156 CEM Paint Coating Thickness Meter Gauge F/NF 1250um
Surface Roughness Tester IPX-105
Activities & Exhibitions Highlight Products Hot Sale Products New Products Promotion of the month! ตอบคำถามประจำเดือน เฉลยคำถามประจำเดือน
บริษัท สตีลเฟรมบิลดิ้ง จำกัด
บริษัท พัฒน์กล จำกัด(มหาชน)
UCI Hardness Tester NOVOTEST T-U2.
Downloads Picture Applications Technical Library Video Applications
บริษัท พัฒน์กล จำกัด(มหาชน)
Bluetooth Instrument Demo – Bowers Group
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
error: Content is protected !!