เครื่องมือวัด Archive

วิธีใช้งาน เครื่องวัดความหนาแบบดิจิตอล

เครื่องวัดความหนาแบบดิจิตอล Lifting Type Digital Thickness Gauge วัดได้ทั้งหน่วยมิลลิเมตรและวัดเป็นนิ้วได้ ให้ท่านสังเกตุดูว่าจะมีเพียง 3 ปุ่ม ให้เลือกใช้ครับคือ ปุ่มแรก สีแดง เป็นปุ่มปิดเปิด ส่วนปุ่มที่สอง สีเทา เป็นปุ่มกดสำหรับเปลี่ยนหน่วยวัด ส่วนปุ่มสุดท้าย สีฟ้า จะเป็นปุ่มสำหรับเซตค่าเครื่องวัดให้เป็นศูนย์ วิธีการใช้งานเครื่อง ให้ท่านกดแป้นวัดลงไปให้สุด(ตามรูป) หลังจากนั้นให้ท่านกดปุ่ม Zero เครื่องจะอ่านค่าได้เท่ากับ 0.00 หรือถ้าท่านวัดเป็นนิ้วก็จะอ่านได้ 0.000 หลังจากนั้นให้ท่านนำสิ่งที่ต้องการจะวัดมาวัดได้เลยคะ และอ่านค่าที่ได้ อย่างเช่นในกรณีนี้ ได้ลองนำกระดาษสักแผ่นมาวัด ซึ่งจากเครื่องอ่านค่าได้เท่ากับ 0.118 มิลลิเมตรคะ เครื่องนี้มีปุ่ม Zero ซึ่งหมายถึงว่าท่านสามารถจะเซตให้ทุกช่วงความหนาเป็นศูนย์ได้เสมอ ตรงนี้มีประโยชน์มาก ๆ คือเราสามารถวัดสิ่งของเทียบกันได้ว่าสิ่งของชิ้นที่สองที่นำมาวัดนั้นถ้า หากเทียบกับสิ่งของชิ้นแรกที่วัดแล้ว หนากว่าหรือบางกว่าเท่าใด ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีนี้กระดาษชิ้นนี้หนา 0.1 มิลลิเมตร ถ้าหากว่าท่านวัดกระดาษแผ่นนี้แล้วอ่านค่าเรียบร้อยแล้ว ท่านอย่าเพิ่งปล่อยมือออกนะครับ ให้ท่านกดไปที่ปุ่ม Zero เพราะฉะนั้นเครื่องก็จะอ่านค่าเป็นเลข 0.00 เหมือนเดิม(ทั้ง ๆ ที่จริง ๆ …

Dial Caliper MW140 Series

Dial Caliper MW140 Series Features • Rapid movement model with roller-button • Rack cover prevents dust or grit fouling teeth of rack • High precision model with mono block solid slider • 4-way measurement • Made of alloyed hardened stainless steel • Chromed scale with engraved graduations • Measuring surface is micro-lapped • Black indicator …

Universal Centre Finder with Indicator MW612-01

Universal Centre Finder with Indicator MW612-01 Features Standard: Factory Standard Universal equipment for finding the centre of a bore or to measure the concentricity of work pieces Indicator always faces operator, also when spindle runs With double indicator for maximum accuracy For vertical and horizontal use Includes 6 touch points for internal and external measurement Code …

External Digital Caliper MW442-DC Series

External Digital Caliper MW442-DC Series Incorporating advanced electronics, these advanced gauges have the benefit of a large digital readout and an auto adjusting analogue display. These gauges are ideally suited for measuring external grooves and other hard to reach outside dimensions.   Features • Large LCD display • 0.01mm or 0.0005″ resolution • Preset capability …

Internal Digital Caliper MW432-DC Series

Internal Digital Caliper MW432-DC Series Incorporating advanced electronics, these advanced gauges have the benefit of a large digital readout and an auto adjusting analogue display. These gauges are ideally suited for measuring bores, internal grooves and other hard to reach inside dimensions.   Features • Large LCD display • 0.005mm or 0.0002″ resolution • Preset …

Internal Minor Calipers

  Internal Minor Calipers Internal Calipers – Long Leg: • Graduations 0.02mm • Effective leg length 87mm • Maximum groove depth = A / minimum width = B Internal Calipers – Short Leg: • Graduations 0.01mm • Effective leg length 39.7mm • Maximum groove depth = A / minimum width = B Code No. Range …

External Minor Calipers

External Minor Calipers External Calipers – Long Leg: • Graduations 0.02mm • Effective leg length 87mm • Maximum groove depth = A / Minimum width = B External Calipers – Short Leg: • Graduations 0.01mm • Effective leg length 39.7mm • Maximum groove depth = A / Minimum width = B Code No. Range (mm) …

Digital Mini Depth Gauge MW177-01D

Digital Mini Depth Gauge MW177-01D Features Spring loaded with a hold measurement button for ease of use Large LCD display Supplied on retail packaging Plastic 50mm base M2.5 threaded measuring rod 25mm/ 1″ measuring stroke Includes 25mm and 50mm extension bars battery CR2032 Metric/ Inch/ Fraction reading Code No. Range  Resolution  MW177-01D 0-100mm/ 0-4″ 0.01mm/ 0.0005″/ …

Digital Tyre Profile Gauge MW176-01DTG

Digital Tyre Profile Gauge MW176-01DTG Features Spring loaded with a hold measurement button for ease of use Spindle diameter 2.5mm Supplied on retail packaging Vinyl holder supplied as standard Code No. Range  Resolution  MW176-01DTG 0-25mm/ 0-1″ 0.01mm/ 0.0005″
error: Content is protected !!