เครื่องชั่งวิเคราะห์ละเอียด Archive

PA Analytical and Precision Balances เครื่องชั่งวิเคราะห์ละเอียด

PA Analytical and Precision Balances เครื่องชั่งวิเคราะห์ละเอียด PA Analytical and Precision Balances – ตัวเลข L.C.D. Large LCD display – Tare ,Units อื่นๆ ,Counting – พลังงาน ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220V โดยผ่าน Adapter – รุ่น PA4102 ผ่านกระบวนการตรวจรับรองจากชั่งตวงวัดแล้ว  
error: Content is protected !!