เกจบล็อก Archive

บทความ เกจบล็อค

9.1 เกจบล็อค (Gauge Block, Slip Gauge) เกจบล็อค เป็นแท่งทดสอบขนาดมาตรฐาน สามารถใช้ทดสอบขนาดเครื่องมือวัดใน การวัดขนาดงานและใช้วัดเปรียบเทียบ ดังนั้นเกจบล็อคจึงถูกสร้างขึ้นมาให้มีขนาดแน่นอน ผิวของเกจบล็อคจะมีความเรียบเป็นมันเงา มีขนาดให้เลือกหลายขนาดตามต้องการ 9.1.1 ลักษณะรูปร่างของเกจบล็อค 1.) รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2.) รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 3.) รูปทรงกระบอก ภาพที่ 9-1 เกจบล็อครูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (Square Gauge Block Sets) ภาพที่ 9-2 เกจบล็อครูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangular Gauge Block) ภาพที่ 9-3 เกจบล็อครูปทรงกระบอก (Cylindrical Gauge Block) 9.1.2 วัสดุที่ใช้ทำเกจบลอค เกจบลอคที่นิยมใช้ในปัจจุบันทำจาก 1.) เหล็กเครื่องมือ (Tool Steel) 2.) เหล็กซิลิกอน ไนไตร (Silicon Nitride) 3.) เหล็กคาร์ไบด์ (Tungsten …
error: Content is protected !!