วัตถุต้นกำเนิดของดิน แคลไซต์ ยิปซั่ม Archive

บทความ วัตถุต้นกำเนิดของดิน แคลไซต์ ยิปซั่ม

วัตถุต้นกำเนิดของดิน นอกจากซากพืชซากสัตว์ คือแร่ธาตุต่างๆ เช่น แคลไซต์ โดโลไมต์ ไพไรต์ ยิปซั่ม เป็นต้น แคลไซต์ และ โดโลไมต์ (calcite, CaCO3 และ dolomite, CaMg(CO3)2) แร่ประเภทนี้มีส่วนประกอบที่สำคัญคือ พวกคาร์บอเนต และเป็นองค์ประกอบหลักของหินตะกอนประเภทหินปูน (limestone) และหินแปรประเภทหินอ่อน (marble) ในหินประเภทอื่นจะมีอยู่ในลักษณะเป็นแร่ประกอบ (accessory mineral) โดยเกิดเป็นสายแร่ (vein) หรืออาจจะเคลือบแร่ประเภทอื่นก็ได้ • แคลไซต์ เป็นแร่ที่มีอยู่มากที่สุด และสำคัญที่สุดในกลุ่มแร่ที่มีองค์ประกอบเป็นคาร์บอเนต เมื่อเป็นองค์ประกอบของหินปูนมักจะมีวัตถุอื่นๆเจือปนอยู่มากทำให้มีสีต่างๆ เช่น น้ำตาล เขียว หรือดำ ปกติมักเกิดเป็นผลึกซึ่งมีรูปร่างต่างๆออกไป มีสีขาว หรือขาวใส ซึ่งอาจจะเหมือนควอร์ตซ์ แต่แคลไซต์มีรอยแตกธรรมชาติที่ชัดเจนมาก 3 ทางทำมุม 750 ซึ่งกันและกัน และมีความแข็งมาตรฐานเท่ากับ 3 ซึ่งอ่อนกว่าแร่ควอร์ตซ์มาก นอกจากนั้นยังสามารถตรวจอนุมูลคาร์บอเนตได้ง่าย โดยหยดกรดเกลือเจือจางลงไปบนแร่ชนิดนี้จะเกิดฟองฟู่ของคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อเกิดในสภาพของหินดินมาร์ล (marl) จะประกอบด้วยแร่ทุติยภูมิ …
Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com
Aluminium Accessories Aluminium Profile Slot10 Aluminium Profile Slot6 Aluminium Profile Slot8
Aluminium Profile For Matrix Video wall Assembly
D-Bracket 20×40
D-Bracket 30×60
Air Gauges Calipers Indicators Special Bore Measurements Universal Gauges
Bowers Group Industry 4.0
Getting Ahead with Bluetooth
Bowers Specials Bore Gauge
Borescope Lighting & Accessories Flexible Borescope Rigid Borescope Video Borescope
Borescope Endoscope Videoscope Inspection JFS-5501
Borescope Endoscope Videoscope Inspection JFS-5501
Hawkeye® V2 Accessories
Brinell Hardness Tester Portable Hardness Tester Rockwell Hardness Tester Universal Hardness Tester Vickers Hardness Tester
Shore Durometer NOVOTEST TS-C
Shore Durometer NOVOTEST TS-A
Digital Brinell, Rockwell, Vickers Hardness Tester NOVOTEST TB-BRV-D
Clamp Magnifying Lamp Desk Magnifying Lamp (Swing type) Desk Magnifying Lamp (XY type) Floor Magnifying Lamp LED Magnifying Lamp
Clamp Magnifying Lamp (LED) Square Lens x5
Clamp Magnifying Lamp
Desk Magnifying Lamp/ Swing type
Angle Meter Bore Measurement Combination Set Depth Gauge Dial Indicator Dial Test Indicator Drill Gauge External Caliper Feeler Gauge Gauge Blocks Height Gauge Level Lifting Type Thickness Gauge Magnetic Indicator Stand Micrometer Protractor Radius Gauge Screw Cutting Gauge Screw Pitch Gauge Square Surface Plate Tyre Profile Gauge Vernier Caliper Wire Gauge
Digital Depth Micrometer
Steel Pin Gauge Sets MW725 Series
Digital IP54 Engineers’ Set MW200-SET4
Digital Mini Microscope (USB) Laboratory Microscope LCD Microscope Lighting & Accessories Metallurgical Microscope Pocket Microscope Profile Projector Scale Loupe Video Microscope Vision System Zoom Lens, Monocular Microscope Zoom Stereo Microscope
Baty Fusion Software
Baty Vision Systems – VuMaster
Baty Venture – Vision System
เครื่องชั่งชนิดแท่นวางพื้น เครื่องชั่งดิจิตอลทั่วไป เครื่องชั่งดิจิตอลนับจำนวน เครื่องชั่งวิเคราะห์ชนิดความละเอียดสูง
เครื่องชั่งนับจำนวน ECM Counting Scales
PGW Precision Balance
CDR Weighting Scales
Cross Cut Tester Digital Coating Thickness Gauge Force Gauge Gloss Meter Infrared Thermometer Lux Meter pH Meter Sound Level Meter Surface Roughness Tester Temperature&Humidity Meter Ultrasonic Thickness Gauge Universal Testing Machine Vibration Meter
Combined Hardness Tester NOVOTEST T-UD3
DT-156 CEM Paint Coating Thickness Meter Gauge F/NF 1250um
Surface Roughness Tester IPX-105
Activities & Exhibitions Highlight Products Hot Sale Products New Products Promotion of the month! ตอบคำถามประจำเดือน เฉลยคำถามประจำเดือน
บริษัท สตีลเฟรมบิลดิ้ง จำกัด
บริษัท พัฒน์กล จำกัด(มหาชน)
UCI Hardness Tester NOVOTEST T-U2.
Downloads Picture Applications Technical Library Video Applications
บริษัท พัฒน์กล จำกัด(มหาชน)
Bluetooth Instrument Demo – Bowers Group
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
error: Content is protected !!