รูปบรรยากาศ Roadshow seminar @ST Filter ผ่านไปได้ด้วยดี ลูกค้าชื่นชมและได้ความรู้ไปใช้กับงานได้จริง Archive

รูปภาพบรรยายกาศ Roadshow seminar @ST Filter

รูปบรรยากาศ Roadshow seminar @บริษัทST Filter ผ่านไปได้ด้วยดี ลูกค้าชื่นชมและได้ความรู้ไปใช้กับงานได้จริง บริษัท Tonan Asia Autotech จำกัด ขอขอบพระคุณ บ. ST Filter จำกัด ผู้นำด้านไส้กรองน้ำมันและไส้กรองอากาศ ได้รับความไว้วางใจให้จัดอบรมหัวข้อ “การใช้เครื่องมือวัดและการสอบเทียบให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรม 4.0” ให้ได้รับความรู้ การเชื่อมต่อเครื่องมือวัดกับ computer หรือ Smartphone ด้วย Bluetooth และการสอบเทียบที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ISO-17025 โดย บ.Microtech Calibration Laboratory และปิดท้ายด้วย ช่วง Workshop ให้ทดลองใช้งานและสามารถนำไปใช้กับงานได้จริงครับ ขอบพระคุณครับ Tonan Asia Autotech#Training  
error: Content is protected !!