มีนาคม 2558 Archive

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำเดือนมีนาคม 2558

เฉลยคำถามและประกาศรายชื่อผู้โชคดีประจำเดือนมีนาคม 2558 Answer and Announce The Winner of March 2015   รายชื่อผู้โชคดี 1. Khun thirawat sonthe | Thai Yamaha Motor 2. คุณ พิชยาภา   พิชญังกูร | KYOEI  DENKI (Thailand) CO.,LTD. 3. คุณ ทานตวรรณ เต็กชื่น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทางบริษัทได้ส่งอีเมล์ไปยังผู้โชคดี กรุณายืนยันตัวตนของท่านโดยการ Reply email ที่ได้รับกลับมา พร้อมทั้งแจ้งที่อยู่ การจัดส่งของรางวัลมาให้ครบถ้วน ส่งมาที่ marketing@tonanasia.com ด้วยค่ะ หากท่านไม่ยืนยันกลับมาทางบริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ **ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านด้วยค่ะ**

Promotion of the month! March 2015

สินค้าโปรโมชั่นประจำเดือนมีนาคม 2558 จัดรายการพิเศษ สนใจสอบถามและสั่งซื้อภายในเดือนนี้เท่านั้นนะคะ New Promotion for March 2015. Contact us now for this special price. This month only!
Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com
error: Content is protected !!