บอร์เกจ Archive

บทความ เกจวัดกระบอกสูบ Bore Gauge

การใช้เกจวัดกระบอกสูบเป็นเครื่องมือวัดประเภทหนึ่ง มักใช้เพื่อวัดความโตของ กระบอกสูบ ค่าความละเอียดในการวัด: 0.01 มม. คุณลักษณะ: 1 ส่วนที่ยืดหรือหดของโพรบต้องอ่านค่าด้วยไดอัลเกจ 2 ต้องใช้เกจวัดกระบอกสูบร่วมกับไมโครมิเตอร์ 1 ก้านเสริม 2 ตัวล็อคก้านเสริม 3 จุดวัด 4 ไมโครมิเตอร์ วิธีใช้ 1. ชุดเกจวัดกระบอกสูบ (1) ใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์วัดความกว้างของกระบอกสูบ เพื่อหาค่าขนาดมาตรฐาน (2) ทำการเลือกก้านเสริมและใช้แหวนรอง เพื่อให้มีขนาดความยาวมากกว่ากระบอกสูบ 0.5 – 1.0 มม. (ก้านเสริมจะมีขนาดการวัดตายตัว (และขนาดจะเพิ่มขึ้นทีละ 5 มม.) เลือกความยาวของก้านเสริมให้เหมาะสม และใช้แหวนรองเพื่อปรับตั้งอีกครั้ง) (3) ทำการปรับแกนวัดไปประมาณ 1 มม. เมื่อไดอัลเกจสัมผัสกับตัวเกจวัดกระบอกสูบ 1 เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 2 กระบอกสูบ 3 ตัวล็อคก้านเสริม 4 ก้านเสริม 5 ขนาดก้านเสริม 6 แหวนปรับตั้ง …

NEW XT3 Digital Bore Gauge

Bowers’ XT3 digital internal micrometers offer a new ergonomic design – including a larger and clearer LCD display – along with IP67 electronics protection, proximity output with optional built-in Bluetooth; both allow bi-directional communication giving greater flexibility for data acquisition and storage. The extended mechanical travel of the XT range means that special heads can …

XT3 Digital Bore Gauge with Bluetooth – Metric

    XT3 Digital Bore Gauge with Bluetooth – Metric Bowers’ XT3 digital internal micrometers offer a new ergonomic design – including a larger and clearer LCD display – along with IP67 electronics protection, proximity output with optional built-in Bluetooth; both allow bi-directional communication giving greater flexibility for data acquisition and storage. The extended mechanical …

NEW XTA Micro Analogue Bore Gauge Sets – Metric

The NEW XTA Micro is a more compact mechanical controller, lighter and more ergonomically designed. The XTA Micro’s Vernier scale improves resolution from 5µ to 2µ. Features More compact mechanical controller Lighter and ergonomically designed Improved functionality Vernier scale added to improve resolution from 5µ to 2µ Code No. Range (mm) SMXTA1M 2-3 SMXTA2M 3-6 …

XT3 Digital Bore Gauge with Bluetooth [2015-11]

ดิจิตอลบอร์เกจ แบบบลูทูธ รุ่น XT3 XT3 Digital Bore Gauge with Bluetooth – Metric Bowers’ XT3 digital internal micrometers offer a new ergonomic design – including a larger and clearer LCD display – along with IP67 electronics protection, proximity output with optional built-in Bluetooth; both allow bi-directional communication giving greater flexibility for data acquisition and storage. The …

NEW! Bowers Bore Gauge Catalogue 2015/2016

  ใหม่ พร้อมสำหรับดาวน์โหลดแคตาล็อกบอร์เกจ 2015/2016 ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจาก Bowers Metrology UK XT3 บอร์เกจ จาก Bowers Metrology XTA MICRO Analogue Bore Gauge XT3 Digital Bore Gauge XT3 Digital Pistol Grip Bore Gauge    ไปที่หน้าบอร์เกจ Bore Gauges เพื่อดูผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ไปที่หน้า DOWNLOADS เพื่อดู Catalogs อื่นๆ       

NEW! XT3 Bowers Bore Gauge Leaflet

ใหม่ พร้อมสำหรับดาวน์โหลด XT3 บอร์เกจ จาก Bowers Metrology XTA MICRO Analogue Bore Gauge XT3 Digital Bore Gauge XT3 Digital Pistol Grip Bore Gauge     ไปที่หน้า DOWNLOADS เพื่อดู Catalogs อื่นๆ       

XT3 Digital Pistol Grip Bore Gauge Set with Bluetooth – Metric

Bowers’ XT3 digital internal micrometers offer a new ergonomic design – including a larger and clearer LCD display – along with IP67 electronics protection, proximity output with built-in Bluetooth; both allow bi-directional communication giving greater flexibility for data acquisition and storage. The extended mechanical travel of the XT range means that special heads can also …

Digital Bore Gauge – XT Digital [Promotion: 2015-04]

Digital Bore Gauge – XT Digital – Metric Bowers XT Digital Xtreme internal micrometers give the operator the advantage of traditional quality ratchet gauges allied to advanced IP65 electronics. The extended mechanical travel of the XT range means that special heads can also be manufactured to accommodate users most awkward measuring problems. Measuring heads for …
error: Content is protected !!