บอร์สโคป Archive

Hawkeye® V2 Pictures Applications

Picture Applications > V2 Applications Hawkeye® V2 Pictures Applications แสดงภาพการใช้งาน Hawkeye® V2 Borescope ดูรายละเอียด Hawkeye® V2 Borescope   ย้อนกลับหน้าหลัก บอร์สโคป | Back to Borescope Main Page

กล้องบอร์สโคป Hawkeye® Pro Flexible Borescopes [Highlight Product: 2015-07]

 ทำไมถึงต้องเลือกเรา Hawkeye Pro Flexible Borescope นี่คือสิ่งที่เราเหนือกว่าบอร์สโคปทั่วไป คุณภาพที่ยอดเยี่ยม   Hawkeye® Pro Flexible Borescopesincorporate an 18,000 fiber, acid-leached imaging bundle, delivering truly excellent image resolution, sharpness, detail, and contrast. Lower cost alternatives do not deliver image quality nearly this high. Pro Flexibles are offered in either 2-, or 4-way articulation! Control the direction-of-view (DOV) of the tip …

Hawkeye® V2 Video Borescopes

Hawkeye® V2 Video Borescopes   Hawkeye® V2 Video Borescopes The all new Hawkeye®V2 Videoscopes contain a brighter, higher resolution, more durable camera, delivering sharp, clear photos and videos in a wide range of demanding inspection applications. The new, larger 5” LCD screen provides detailed close-up views, has a 2X zoom function, mirror image capability, and …

Hawkeye® Classic Flex Video Borescopes

Hawkeye® Classic Flexible Video Borescopes are the perfect choice when portability, and easy image capture, are key factors. These high quality, affordably priced video borescopes are much more durable than fiber optic borescopes, low cost, and completely portable. Hawkeye Flexible Video Borescopes come complete with video monitor, LED light source, and image capture capability, all …

Hawkeye® Blue Flexible Borescopes

Hawkeye® Blue Flexible Borescopes   Hawkeye® Blue Flexible Borescopes 2-way Articulation Four Hawkeye® Blue Flexible borescopes, in diameters from 2.5 mm to 6.0 mm, are 2-way articulating. Control the direction-of-view of the tip over a 300° range (±150°), in a single plane, using a thumb-lever on the aluminum borescope body. Lock the lever to hold a particular …

Hawkeye® Pro Flexible Borescopes

  Hawkeye® Pro Flexible Borescopesincorporate an 18,000 fiber, acid-leached imaging bundle, delivering truly excellent image resolution, sharpness, detail, and contrast. Lower cost alternatives do not deliver image quality nearly this high. Pro Flexibles are offered in either 2-, or 4-way articulation! Control the direction-of-view (DOV) of the tip over a 300° range (± 150°) using …

Hawkeye® Pro MicroFlex Borescopes

Semi-Rigid .035”(0.9 mm) The Nitinol-sheathed Hawkeye® MicroFlex Semi-Rigid Borescopes contain 10,000 fiber imaging bundles, are 6 inches long, and offer 0º and 90º views. Flexible .020” (0.5 mm) .035” (0.9 mm) .059” (1.5 mm) The excellent image quality Hawkeye® MicroFlex Flexible Borescopes deliver, in these very small micro diameters, is nothing short of amazing! You can …

Hawkeye® Classic Flexible Borescope

The Hawkeye® Classic Flexible Borescope has 18,000 optical glass fibers, delivering high resolution, sharpness, and image detail. An acid-leached fiber imaging bundle increases image contrast. Image quality is further enhanced by the super bright Hawkeye® SuperNOVA™ Light. The plastic-coated, stainless steel gooseneck sheath takes a set before insertion into a cavity. The Classic Flexible is …

Luxxor® Portable Camera

  The Luxxor®Portable Video Camera connects to ANY Hawkeye® Rigid or Flexible Borescope! When connected to any Hawkeye Borescope, the new Luxxor Portable Video Camera delivers sharp, bright video and still images. Inspection video and still images can be viewed “live,” and captured! ย้อนกลับหน้าหลัก บอร์สโคป | Back to Borescope Main Page

Hawkeye® Blue Swing Prism

    Hawkeye® Blue Swing Prism Borescopes have a tiny prism at the tip that pivots, or “swings,” to vary the direction-of-view from 16° to 118°. A ring on the borescope body controls the prism direction. The field of view is 45°, so the borescope effectively sees from -7° to 133°. Another ring focuses the borescope, and a third rotates the borescope tube over more than 360°, sideways in any …
Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com
Aluminium Accessories Aluminium Profile Slot10 Aluminium Profile Slot6 Aluminium Profile Slot8
D-Bracket 20×40
D-Bracket 30×60
D-Bracket 40×80
Air Gauges Calipers Indicators Special Bore Measurements Universal Gauges
An Introduction to the Bowers MicroGauge 2-Point Bore Gauge
Connecting and Using Bluetooth – XT3 Bore Gages
NEW XT3 Digital Pistol Grip Bore Gauge – Metric
Borescope Lighting & Accessories Flexible Borescope Rigid Borescope Video Borescope
Hawkeye® V2 Accessories
Borescope Lighting
Hawkeye® V2 Video Borescopes
Brinell Hardness Tester Portable Hardness Tester Rockwell Hardness Tester Universal Hardness Tester Vickers Hardness Tester
Premium Micro-Vickers Hardness Tester EW-110/D2
Premium Micro-Vickers Hardness Tester EW-110/A2
Premium Micro-Vickers Hardness Tester EW-105/D1
Clamp Magnifying Lamp Desk Magnifying Lamp (Swing type) Desk Magnifying Lamp (XY type) Floor Magnifying Lamp LED Magnifying Lamp
Clamp Magnifying Lamp (LED) Square Lens x5
Clamp Magnifying Lamp
Desk Magnifying Lamp/ Swing type
Angle Meter Bore Measurement Combination Set Depth Gauge Dial Indicator Dial Test Indicator Drill Gauge External Caliper Feeler Gauge Gauge Blocks Height Gauge Level Lifting Type Thickness Gauge Magnetic Indicator Stand Micrometer Protractor Radius Gauge Screw Cutting Gauge Screw Pitch Gauge Square Surface Plate Tyre Profile Gauge Vernier Caliper Wire Gauge
Steel Pin Gauge Sets MW725 Series
Digital IP54 Engineers’ Set MW200-SET4
Digital Workshop Engineers’ Set MW200-SET3
Digital Mini Microscope (USB) Laboratory Microscope LCD Microscope Lighting & Accessories Metallurgical Microscope Pocket Microscope Profile Projector Scale Loupe Video Microscope Vision System Zoom Lens, Monocular Microscope Zoom Stereo Microscope
Baty Fusion Software
Baty Vision Systems – VuMaster
Baty Venture – Vision System
เครื่องชั่งชนิดแท่นวางพื้น เครื่องชั่งดิจิตอลทั่วไป เครื่องชั่งดิจิตอลนับจำนวน เครื่องชั่งวิเคราะห์ชนิดความละเอียดสูง
เครื่องชั่งนับจำนวน ECM Counting Scales
PGW Precision Balance
CDR Weighting Scales
Cross Cut Tester Digital Coating Thickness Gauge Force Gauge Gloss Meter Infrared Thermometer Lux Meter pH Meter Sound Level Meter Surface Roughness Tester Temperature&Humidity Meter Ultrasonic Thickness Gauge Universal Testing Machine Vibration Meter
Combined Hardness Tester NOVOTEST T-UD3
DT-156 CEM Paint Coating Thickness Meter Gauge F/NF 1250um
Surface Roughness Tester IPX-105
Activities & Exhibitions Highlight Products Hot Sale Products New Products Promotion of the month! ตอบคำถามประจำเดือน เฉลยคำถามประจำเดือน
Bluetooth Instrument Demo – Bowers Group
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีและเฉลยคำถาม กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2560
Quiz “ทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษในช่องว่าง 10ภาพ ” กิจกรรมเดือนมีนาคม 2560
Downloads Picture Applications Technical Library Video Applications
ความเข้มของแสงต่อนัยน์ตามนุษย์
พลังงานทดแทนคืออะไร
Measurement of Dovetail Slots & Turbine Blade Grooves_01
error: Content is protected !!