บอร์สโคป Archive

Hawkeye® V2 Pictures Applications

Picture Applications > V2 Applications Hawkeye® V2 Pictures Applications แสดงภาพการใช้งาน Hawkeye® V2 Borescope ดูรายละเอียด Hawkeye® V2 Borescope   ย้อนกลับหน้าหลัก บอร์สโคป | Back to Borescope Main Page

กล้องบอร์สโคป Hawkeye® Pro Flexible Borescopes [Highlight Product: 2015-07]

 ทำไมถึงต้องเลือกเรา Hawkeye Pro Flexible Borescope นี่คือสิ่งที่เราเหนือกว่าบอร์สโคปทั่วไป คุณภาพที่ยอดเยี่ยม   Hawkeye® Pro Flexible Borescopesincorporate an 18,000 fiber, acid-leached imaging bundle, delivering truly excellent image resolution, sharpness, detail, and contrast. Lower cost alternatives do not deliver image quality nearly this high. Pro Flexibles are offered in either 2-, or 4-way articulation! Control the direction-of-view (DOV) of the tip …

Hawkeye® V2 Video Borescopes

Hawkeye® V2 Video Borescopes   Hawkeye® V2 Video Borescopes The all new Hawkeye®V2 Videoscopes contain a brighter, higher resolution, more durable camera, delivering sharp, clear photos and videos in a wide range of demanding inspection applications. The new, larger 5” LCD screen provides detailed close-up views, has a 2X zoom function, mirror image capability, and …

Hawkeye® Classic Flex Video Borescopes

Hawkeye® Classic Flexible Video Borescopes are the perfect choice when portability, and easy image capture, are key factors. These high quality, affordably priced video borescopes are much more durable than fiber optic borescopes, low cost, and completely portable. Hawkeye Flexible Video Borescopes come complete with video monitor, LED light source, and image capture capability, all …

Hawkeye® Blue Flexible Borescopes

Hawkeye® Blue Flexible Borescopes   Hawkeye® Blue Flexible Borescopes 2-way Articulation Four Hawkeye® Blue Flexible borescopes, in diameters from 2.5 mm to 6.0 mm, are 2-way articulating. Control the direction-of-view of the tip over a 300° range (±150°), in a single plane, using a thumb-lever on the aluminum borescope body. Lock the lever to hold a particular …

Hawkeye® Pro Flexible Borescopes

  Hawkeye® Pro Flexible Borescopesincorporate an 18,000 fiber, acid-leached imaging bundle, delivering truly excellent image resolution, sharpness, detail, and contrast. Lower cost alternatives do not deliver image quality nearly this high. Pro Flexibles are offered in either 2-, or 4-way articulation! Control the direction-of-view (DOV) of the tip over a 300° range (± 150°) using …

Hawkeye® Pro MicroFlex Borescopes

Semi-Rigid .035”(0.9 mm) The Nitinol-sheathed Hawkeye® MicroFlex Semi-Rigid Borescopes contain 10,000 fiber imaging bundles, are 6 inches long, and offer 0º and 90º views. Flexible .020” (0.5 mm) .035” (0.9 mm) .059” (1.5 mm) The excellent image quality Hawkeye® MicroFlex Flexible Borescopes deliver, in these very small micro diameters, is nothing short of amazing! You can …

Hawkeye® Classic Flexible Borescope

The Hawkeye® Classic Flexible Borescope has 18,000 optical glass fibers, delivering high resolution, sharpness, and image detail. An acid-leached fiber imaging bundle increases image contrast. Image quality is further enhanced by the super bright Hawkeye® SuperNOVA™ Light. The plastic-coated, stainless steel gooseneck sheath takes a set before insertion into a cavity. The Classic Flexible is …

Luxxor® Portable Camera

  The Luxxor®Portable Video Camera connects to ANY Hawkeye® Rigid or Flexible Borescope! When connected to any Hawkeye Borescope, the new Luxxor Portable Video Camera delivers sharp, bright video and still images. Inspection video and still images can be viewed “live,” and captured! ย้อนกลับหน้าหลัก บอร์สโคป | Back to Borescope Main Page

Hawkeye® Blue Swing Prism

    Hawkeye® Blue Swing Prism Borescopes have a tiny prism at the tip that pivots, or “swings,” to vary the direction-of-view from 16° to 118°. A ring on the borescope body controls the prism direction. The field of view is 45°, so the borescope effectively sees from -7° to 133°. Another ring focuses the borescope, and a third rotates the borescope tube over more than 360°, sideways in any …
Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com
error: Content is protected !!