บริเนลล์ Archive

BRINELL HARDNESS TESTER CV-3000LDB [ Promotion : 2015-03]

BRINELL HARDNESS TESTER CV-3000LDB Ready-to-test digital Brinell tester with closed loop controlled load application Features Sturdy, regular 30 kN (3000kg) Brinell tester Rugged construction to with-stand the harshest environments Accurate reliable and durable tester at a very affordable price High rigidity and closed loop load technology to ensure accurate and safe load application External microscope …

บทความ การทดสอบความแข็งแบบบริเนลล์ Brinell Hardness Test

เครื่องมือและกระบวนการทดสอบความแข็ง การทดสอบแบบ Brinell การทดสอบความแข็งหนึ่งที่ถูกใช้มาอย่างยาวนานที่สุดคือการทดสอบแบบ Brinell ซึ่งเป็นการทดสอบความแข็งแบบน้ำหนักคงที่ในการกดหัวกดเหล็กกล้าชุบแข็งลงบนพื้นผิว ชิ้นทดสอบ โดยปกติจะใช้หัวกดลูกบอลเหล็กกล้าชุบแข็งหรือทังสเตนคาร์ไบด์ขนาด 10 mm. กดลงบนผิวชิ้นทดสอบด้วยน้ำหนักกด 3000 kg สำหรับโลหะแข็ง 1500 kg สำหรับโลหะที่มี ความแข็งปานกลาง และ 500 kg หรือต่ำกว่านั้นสำหรับวัสดุอ่อนนิ่ม เครื่องทดสอบความแข็งแบบ Brinell มีหลายแบบ ซึ่งแตกต่างกันในหัวข้อต่อไปนี้คือ 1. กรรมวิธีการใส่น้ำหนักกด เช่น ใช้แรงดันน้ำมัน ระบบเฟืองหรือระบบคาน เป็นต้น 2. กรรมวิธีการดำเนินการทดสอบ เช่น ใช้มือ หรือแรงขับเคลื่อน 3. กรรมวิธีวัดน้ำหนักกด เช่น piston กับน้ำหนัก มาตรวัด Bourdon , Dynamometer หรือระบบคาน 4. ขนาด คือเล็กแบบตั้งโต๊ะหรือใหญ่แบบประจำที่ ดังรูปที่ 7.1 การทดสอบความแข็งแบบ Brinell สามารถใช้เครื่องทดสอบแรงดึงได้โดยใช้อุปกรณ์ …

Brinell Scanning System CV-HB100

 Brinell Scanning System CV-HB100 Portable Brinell video scanning system Features High end portable video scanning system to automatically measure and determine the Brinellhardness value Excellent solution for quick and easy measurement of Brinell hardness values with ball diameters 1, 2, 2.5, 5 and 10mm and applied loads of 1 to 3000kg Including magnetic base for …

BRINELL HARDNESS TESTER CV-3000LDB

BRINELL HARDNESS TESTER CV-3000LDB Ready-to-test digital Brinell tester with closed loop controlled load application Features Sturdy, regular 30 kN (3000kg) Brinell tester Rugged construction to with-stand the harshest environments Accurate reliable and durable tester at a very affordable price High rigidity and closed loop load technology to ensure accurate and safe load application External microscope …

Portable Brinell Hardness Tester HB120

Portable Brinell Hardness Tester HB120 The Portable Brinell Hardness Tester is a lightweight, full load (3000kg) instrument capable of accurately testing a large variety of metal specimens. The tester’s portability allows it to be used in any plane, conventionally for full load (3000Kg), in-situ Brinell testing of large components. Features Permanence: Impression can be checked …

Brinell Hardness Tester EW-3000 Series

Brinell Hardness Tester EW-3000 Series High end Brinell & Vickers testing in one machine. German-made optical system with high quality objectives and either analogue or digital reading microscopes. Conversion to other hardness scales and real-time statistics. Connectivity for data output via RS-232 Features Load cell, closed loop system Test loads 30kgf – 3000kgf LCD display …
error: Content is protected !!