บทความ Archive

บทความ ขนาดแรงม้า (HP) กิโลวัตต์ (kW) และกิโลโวลต์แอมแปร์ (kVA) สัมพันธ์กันอย่างไร ?

ขนาดแรงม้า (HP) กิโลวัตต์ (kW) และกิโลโวลต์แอมแปร์ (kVA) สัมพันธ์กันอย่างไร ? ทั้งสามเป็นหน่วยบอกขนาดกำลังของเครื่องจักรอุปกรณ์ โดยที่เครื่องจักรกล เช่น กังหันก๊าซหรือกังหันไอน้ำ ใช้ได้เฉพาะหน่วย HP และ kW ขณะที่เครื่องจักรไฟฟ้า เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สามารถใช้ได้ทั้งสามหน่วย 1 HP = 746 W หรือ 0.746 kW 5 HP = 3730 W หรือ 3.73 kW ขนาดพิกัดกำลังการผลิตของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Nominal Rated Capacity) นอกจากจะระบุเป็นกำลังไฟฟ้าใช้งานจริง kW (Active Power) แล้ว สามารถระบุได้เป็นกำลังไฟฟ้าปรากฏ kVA (Apparent Power) ด้วย โดยมีสัดส่วนระหว่างกันเป็นค่าตัวประกอบกำลัง (Power Factor) ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 0.8 …

บทความ มาตราส่วนเซลเซียสและฟาเรนไฮต์

มาตราส่วนเซลเซียสและฟาเรนไฮต์ การวัดอุณหภูมินั้น มีมาตรวัดกันหลายแบบ แต่ที่นิยมกันก็มีอยู่ 2 แบบ คือ แบบมาตราส่วนเซลเซียส และแบบมาตราส่วนฟาเรนไฮต์ มาตราส่วนเซลเซียส นิยามโดยอาศัยจุดเยือกแข็งของน้ำบริสุทธิ์ภายใต้ความดันบรรยากาศ โดยกำหนดเป็น 0 องศาเซลเซียส (˚C) และจุดเดือดของน้ำบริสุทธิ์ภายใต้ความดันบรรยากาศเป็น 100 องศาเซลเซียส (˚C) มาตราส่วนฟาเรนไฮต์ นิยามโดยอาศัยจุดเยือกแข็งของน้ำบริสุทธิ์ภายใต้ความดันบรรยากาศ โดยกำหนดเป็น 32 องศาฟาเรนไฮต์ (˚F) และจุดเดือดของน้ำบริสุทธิ์ภายใต้ความดันบรรยากาศเป็น 212 องศาฟาเรนไฮต์ (˚F) ข้อสังเกต ถ้าเป็นมาตราส่วนเซลเซียส อุณหภูมิระหว่างจุดเดือดกับจุดเยือกแข็งจะต่างกัน 100 แต่ถ้าเป็นมาตราส่วนฟาเรนไฮต์จะต่างกัน 180 ดังนั้น ถ้าจะเปลี่ยน อุณหภูมิจากมาตราส่วนเซลเซียสไปเป็นฟาเรนไฮต์ ก็ใหคูรอุณหภูมิเซลเซียสด้วย 9 และหารด้วย 5 ผลที่ออกมาบวดด้วย 32 ดังสมการ หรือถ้าจะเปลี่ยน อุณหภูมิจากมาตราส่วนฟาเรนไฮต์เป็นเซลเซียสก็ให้ใช้สมการ เพื่อให้ง่ายแก่การวิเคราะห์ปัญหาทางความร้อน เราจะแยกอุณหภูมิของวัตถุขณะนั้น กับความแตกต่างของอุณหภูมิ โดยใช้สัญลักษณ์ดังตัวอย่างเช่น วัดอุณหภูมิของวัตถุชิ้นหนึ่งได้ 20˚C หรือให้ความร้อนกับน้ำจากอุณหภูมิเริ่มต้น 20 ˚ C จนถึงอุณหภูมิสุดท้าย 30˚ C อุณหภูมิของน้ำเปลี่ยนไป 10 C ˚ ให้สังเกตดูว่าจุดองศาวางไว้ในตำแหน่งที่แตกต่างกัน …

บทความ Emissivity |สัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน

เนื่องด้วยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ (Infrared Thermometer) เป็นการใช้แสงเลเซอร์วัดอุณหภูมิ ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับค่า Emissivity เพราะวัตถุจะมีการแผ่รังสีความร้อนที่แตกต่างกัน ในการใช้งานเครื่องมือ จึงควรมีการปรับค่า Emissivity ให้เหมาะสมกับชนิดของวัตถุที่ต้องการตรวจสอบอุณหภูมิ ดังตาราง     ต่อไปจะเป็นความรู้เกี่ยวกับค่า สัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน (Emissivity )   สัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน (emissivity, ε)   เป็นค่าที่แสดงถึงความสามารถในการแผ่รังสีความร้อน (thermal radiation) ของวัตถุที่อุณหภูมิใด ๆ หรือค่าอัตราส่วนของพลังงานการแผ่รังสีความร้อน (emissive power) ของวัตถุใด ๆ และพลังงานการแผ่รังสีความร้อนของวัตถุดำ ณ อุณหภูมิเดียวกันดังแสดงความสัมพันธ์ในสมการที่ 1                           (1) เมื่อ Eb  คือ ค่าพลังงานการเเผ่รังสีความร้อนจากวัตถุดำ (ดังสมการที่ …

บทความ Rockwell Hardness Scale

Rockwell hardness scales หน่วยความแข็งสเกลร็อกเวลล์ สเกลบ่งบอกถึงความแข็งของวัสดุ มีการนำมาใช้ครั้งแรกในปี ค.ศ.1919 ถูกคิดค้นโดย สแตนลีย์ พี. ร็อกเวลล์ จะใช้สัญญลักษณ์ HR ตารมด้วยตัวอักษรที่แสดงหน่วยที่เป็นไปได้ ซึ่งรายละเอียดอยู่ในตารางแนบท้าย ยกตัวอย่างเช่น “HRC 96” หมายถึง ความแข็ง 96 ในหน่วยร็อกเวลล์สเกล C ตัวเลขความแข็ง Rockwell โดยปกติมักจะใช้เพื่ออธิบายความแข็งของโลหะ ถึงแม้ว่าในบางครั้งจะใช้กับพลาสติกได้บ้าง ค่าความแข็งสเกลร็อกเวลล์ ขึ้นอยู่กับความลึกของหลุมกด ที่วัสดุถูกกดโดยหัวกดเพชร หรือหัวกดบอล ซึ่งวิธีการทดสอบแตกต่างจากการทดสอบแบบบริเนลล์ แต่ค่าความแข็งขึ้นกับขนาดหลุมกดเช่นกัน A scale indicating the hardness of materials, first used in 1919, when it was invented by Stanley P. Rockwell. The measurement has no …

บทความ ISO คืออะไร?

ISO คืออะไร มีกี่ประเภท ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในปัจจุบันได้มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันกันอย่างสูงเพื่อให้ธุรกิจของตนได้เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการบริการ อุตสาหกรรมการผลิต เป็นต้น บทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ คำว่า ISO ว่ามันคืออะไร และมีบทบาทสำคัญมากน้อยแค่ไหนในเชิงธุรกิจ ไอเอสโอจริง ๆ แล้ว เป็นชื่อของหน่วยงานหนึ่ง ตั้งอยู่ที่สวิสเซอร์แลนด์เมื่อพูดคำว่า ISO ออกมาแล้ว คนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในวงการนี้ แต่อาจจะพอเห็น หรือได้ยินมาบ้างทาง โทรทัศน์ ตามป้ายโฆษณา หรือตาม web site ต่าง ๆ ก็ดี คงจะนึกไปถึงอะไรที่มันเกี่ยวกับสินค้า, เกี่ยวกับโรงงาน, เกี่ยวกับการผลิต ซึ่งจริง มันก็ใช่ แต่ก็ไม่ถูกต้องไปทั้งหมดเสียทีเดียว ISO มาจากคำว่า International Standardization and Organization มีชื่อว่าองค์การมาตรฐานสากลหรือองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ.1946 หรือพ.ศ.2489 มีสำนักงานอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีวัตถุประสงค์คล้ายๆกับองค์การการค้าอื่นๆของโลก คือจัดระเบียบการค้าโลกด้วยการสร้างมาตรฐานขึ้นมา ใครเข้าระบบกติกานี้ถึงจะอยู่ได้ ช่วงที่ ISO ก่อตั้งขึ้น เป็นช่วงสงครามโลกก็เพิ่งจะจบลงใหม่ๆดังนั้นประเทศต่างๆก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนัก …

บทความ Data uncertainty ความไม่แน่นอนของข้อมูล

Data uncertainty ความไม่แน่นอนของข้อมูล Data is evaluated in terms of accuracy and precision, which can be measures of reliability. Accuracy describes the ability of data, measurements or results to match the actual ‘true’ value. Precision is how close these data, measurements or results are to each other, working as a measure of the spread of data …

บทความ Non-Ferrous Metal คืออะไร?

What are Non-Ferrous Metals? Non-ferrous metals หมายถึงโลหะที่ไม่มีแร่เหล็กเป็นส่วนประกอบ ยกตัวอย่างเช่น อลูมิเนียม (Aluminium) และ อลูมิเนียมอัลลอย(Aluminium Alloy) ทองแดง(Copper) ทองเหลือง(Brass) และทองแดง(Bronze) ในขณะที่เหล็กสามารถทำปฏิกิริยากับออกซิเจนเกิดเป็นสนิมขึ้นมา แต่ Non-ferrous metals เกิดเป็นเพียงความหมองหรือเปรอะเปื้อนที่พื้นผิวเท่านั้น เรามักจะใช้อลูมิเนียมในการทำหน้าต่าง ขอบประตู มือจับ ราวบันได และ งานอื่นๆ ได้ทั่วไป ส่วนทองแดงนิยมใช้ทำเป็นพวกท่อหรือรางน้ำ แต่ด้วยคุณสมบัติของ Non-ferrous metals ที่มีความอ่อน จึงนิยมใช้ในงานตกแต่งมากกว่างานโครงสร้าง และโดยทั่วไปมันก็จะมีสีเฉพาะตัว แต่ในบางโอกาสอาจจะมีการทาสีเพิ่มเติมเพื่อความสวยงาม งานเหล็กต้องมีการทาสีทับพื้นผิวเพื่อความสำคัญในการป้องกันสนิมนั่นเอง ตัวอย่างของโลหะ Non-Ferrous Metals ได้แก่ อลูมิเนียมและอลูมิเนียมผสม (Aluminium & Alloys), ทองแดง (Copper), ทองเหลือง (Brass), โลหะสัมฤทธิ์ (Bronze) เป็นต้น ขอบคุณที่มา http://www.duluxprotectivecoatings.com.au/ เรียบเรียงข้อมูลโดย   

บทความ เครื่องจักรที่ใช้ในงานโลหะแผ่น (Machine tools)

เครื่องจักรที่ใช้ในงานโลหะแผ่น (Machine tools) เครื่องจักรที่ใช้ในงานโลหะแผ่น จำแนกเป็นประเภทตามลักษณะงานได้ 5 ประเภท คือ 1. เครื่องตัด ใช้สำหรับตัดโลหะแผ่น ในที่นี้จะไม่ขอกล่าวถึงเครื่องแบบ Power Shear เพราะเป็นการตัดสำหรับงานขนาดใหญ่มากกว่างานโลหะแผ่น) 1.1 เครื่องตัดตรง (Squaring Shear) หรือเครื่องตัดแบบเท้าเหยียบ สามารถตั้งระยะ ในการตัดได้โดยมีเกจ (Gage) เลื่อนตั้งระยะใช้กำลังคนในการตัด มีอุปกรณ์ป้องกัน (Safety guard) กันไม่ให้มือหรือนิ้วมือเข้าไปในคมตัด สามารถตัดโลหะแผ่นได้หนาถึงเบอร์ 18 หรือ ประมาณ 1.2 มม. มีขนาดที่นิยมใช้กันคือขนาด 4 ฟุต รูปที่ 11.29 แสดงเครื่องตัดตรง 1.2 เครื่องตัดโลหะแผ่นแบบคันโยค ( Lever Shear) ใช้สำหรับตัดโลหะแผ่นให้เป็นเส้นตรง หรือรูปต่างมีหลายขนาดให้เลือกใช้ รูปที่ 11.30 แสดงเครื่งตัดโลหะแผ่นแบบคันโยค 2 . เครื่องพับ (Folder and …

บทความ เครื่องมือทั่วไป คีม AVIATION (GENERAL HAND TOOL)

กรรไกรตัดโลหะ AVIATION กรรไกรประเภทนี้ ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษโดยมีจุด ทำให้ช่วยผ่อนแรงที่มีขนาดกะทัดรัด ตลอดลำตัวเพียง 8 นิ้ว เท่านั้นในขณะที่กรรไกรประเภทอื่น ๆ สามารถตัดงานที่มีความหนาเท่ากันถึง 8 นิ้วทำให้นิยมใช้กันมากในปัจจุบันสามารถตัดโลหะได้ถึงเบอร์ 18(1.5 มม.) 5.1 กรรไกรปากตัดตรง ด้ามจะมีสีเหลือง 5.2. กรรไกร ปากตัดเฉียง มีทั้งแบบ ตัดฉียงซ้าย และตัดฉียงขวา     ขอบคุณที่มา: http://www.pteonline.org/img-lib/staff/file/komson_000516.เครื่องมือทั่วไป.pdf เสนอโดย 
Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com
error: Content is protected !!