นาฬิกาวัด Archive

Digital Indicators MW 415 Series

Digital Indicators MW 415 Series Features Large LCD display 8mm stem mounting Resolution 0.001mm/ 0.00005″ Function: mm/inch conversion, ABS/INC, Preset Floating Zero Code No. Range  Accuracy MW415-01 0-12.5mm/ 0.5″ 0.004mm/0.00015″ MW415-02 0-25mm/ 1″ 0.005mm/0.0002″ MW415-03 0-30mm/ 1.2″ 0.005mm/0.0002″ MW415-04 0-50mm/ 2″ 0.006mm/0.00025″

Digital Indicators MW410-02DF

Digital Indicators MW410-02DF Features Functions include Tolerance and Min/Max Direct Inch/Metric conversion Resolution 0.001mm/ 0.00005″ Absolute/ Incremental reading Floating Zero Code No. Range (mm) Range (inch) Resolution (mm) Resolution (inch) Accuracy MW410-02DF 0-12.7 0.5″ 0.001 0.0005 0.008mm/0.0003″

Digital Indicators MW 405 Series

Digital Indicators  MW 405 Series Moore & Wright digital indicator manufactured to withstand the rigours of shop floor use. Easy to use functions accessed via three buttons.   Features • Direct Inch / Metric conversion • 58mm dial face • Lugback and 8mm stem mountings • Resolution 0.01mm / 0.0005″ • Absolute / Incremental reading …

Dial Indicator MW 401 Series

Dial Indicator MW401 Series Features Standard: ANSI B89.1.10 • Aluminium body • With Tungsten carbide measuring tip • Adjustable bezel with stop screw • Tolerance indicators • Lug back (flat back is optional) Code No. Description Range (mm) Range (inch) Resolution (mm) Resolution (inch) Bezel Diameter Stem Diameter MW401-01 Lug back – 0-0.5 – 0.001 58mm …

Dial Indicator MW 400 Series

Dial Indicator  MW 400 Series Standard: DIN 878 Features • Satin-chromed body • With tungsten carbide measuring contact • With double dial indicator for measuring mm stroke • Shockproof • Micron versions are jewelled • Adjustable scale with stop screw • Packed in foam box Code No. Description Range (mm) Resolution (mm) Dial Diameter MW400-01 …

บทความ ไดอัลเกจ Dial Gauge นาฬิกาวัด (2)

Dial Gauge (นาฬิกาวัด) การใช้นาฬิกาวัดชนิดมาตรฐานและชนิดคาน ภาพที่ 8.10 ขาตั้งนาฬิกาวัด นาฬิกาวัดทั้ง 2 ชนิดไม่สามารถจะใช้ได้เองโดยลำพัง จะต้องจับยึดโดยใช้ขาตั้ง (ภาพที่ 8.10) ซึ่งขาตั้งนาฬิกาวัดมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน คือ ขาตั้งบนราง (ดังภาพ A) เคลื่อนที่วัดความเป็นระนาบ และระดับความขนานได้อย่างสะดวก ขาตั้งฐานเป็นแท่นแม่เหล็ก (ดังภาพ B) ขาตั้งชนิดนี้สามารถติดในแนวดิ่ง แนวนอน และแนวเอียงได้ ถ้าแท่นตั้งเป็นเหล็กสามารถติดตั้งเป็นมุมต่าง ๆ ได้มาก การใช้นาฬิกาวัดเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานแล้วอ่านความแตกต่างคือวัดความแตกต่างของขนาดระหว่างชิ้นงานที่วัดกับค่ามาตรฐาน ค่ามาตรฐานนั้นมักจะใช้เกจบล็อคเป็นหลักมากที่สุด ภาพที่ 8.11 การวัดเปรียบเทียบกับเกจบล็อค จากภาพที่ 8.11a เคลื่อนหัววัดกระทบกับเกจบล็อค จากภาพที่ 8.11b หมุนแผ่นสเกลให้จุด 0 มาอยู่ที่ปลายเข็มหลังจากหัววัดกระทบกับเกจบล็อค จากภาพที่ 8.11c ถ้าเข็มหมุนไปทางด้านขวา (ตำแหน่ที่1) ของ 0 ความคลาดเคลื่อนเป็นบวก และถ้าเข็มหมุนไปทางด้านซ้าย (ตำแหน่งที่ 2) ของ 0 ความคลาดเคลื่อนเป็นลบ …

บทความ ไดอัลเกจ Dial Gauge นาฬิกาวัด (1)

Dial Gauge (นาฬิกาวัด) นาฬิกา วัดเป็นเครื่องมือวัดที่อ่านค่าระยะทางการเคลื่อนที่ของแกนวัดด้วยเข็มซึ่ง ติดอยู่กับหน้าปัทม์โดยอ่านค่าความแตกต่างที่ได้จากการอ้างอิงค่ามาตรฐานใด ๆ ใช้วัดระดับความเป็นระนาบ ความขนาน ระยะเยื้องศูนย์ เช่นวัดเพื่อหาศูนย์ในงานกลึงได้ละเอียดมาก 8.1.1 ชนิดของนาฬิกาวัด (Type of Dial Gauge) นาฬิกาวัดที่มีอยู่ในปัจจุบัน พอที่จะจำแนกตามหลักการทำงานได้ 2 ชนิด คือ นาฬิกาวัดชนิดมาตรฐานและนาฬิกาวัดชนิดคาน        นาฬิกาวัดชนิดมาตรฐาน (Standard Type) ค่าความละเอียดของนาฬิกาวัดชนิดนี้ มีทั้งแบบ 0.01 มม. และ 0.001 มม. เมื่อหัวสัมผัสถูกดันขึ้นเข็มยาวของหน้าปัทม์จะหมุนตามเข็มนาฬิกา เมื่อเข็มยาวหมุนครบ 1 รอบ เข็มสั้นจะหมุนไป 1 ช่องสเกล เมื่อมองดูที่หน้าปัทม์ของเข็มสั้นจะทราบทันทีว่าเข็มยาวหมุนไปกี่รอบ   ภาพที่ 8.1 แสดงลักษณะของนาฬิกาวัดชนิดมาตรฐาน   8.1.2 ส่วนประกอบและหน้าที่ของนาฬิกาวัด   ภาพที่ 8.2 ส่วนประกอบของนาฬิกาวัดชนิดมาตรฐาน ชื่อส่วนประกอบ …
error: Content is protected !!