ชุดประแจบล็อก เครื่องมือและเครื่องมือวัด Archive

บทความ ชุดประแจบล็อก เครื่องมือและเครื่องมือวัด

ลูกบล็อก(ชุดประแจบล็อก) ชุดประแจบล็อก เครื่องมือนี้ใช้สำหรับขันโบลท์/นัตเข้าหรือคลายออก โดยมีขนาดของลูกบล็อกและด้ามจับที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งาน การใช้ เครื่องมือนี้จะนำไปจับยึดบนโบลท์/นัต เพื่อที่จะขันหรือคงายออกด้วยประแจบล็อก 1. ขนาดของลูกบล็อก มี 2ขนาด ใหญ่และเล็ก ชิ้นที่ใหญ่สามารถให้แรงบิดได้มากกว่าชิ้นเล็ก 2. ความลึกของลูกบล็อก มี2ชนิด มาตรฐานและลึกพิเศษ ซึ่งจะลึกกว่ามาตรฐาน 2 หรือ 3 เท่า ชนิดที่ลึกสามารถนำไปใช้กับโบลท์/นัตที่เป็นชนิดที่ใช้กับงานเฉพาะที่ไม่เหมาะสมกับขนาดลูกบล็อกที่เป็นมาตรฐาน 3.ปากลูกบล็อก มี2ชนิด 6เหลี่ยมและ12 เหลี่ยม สำหรับ6เหลี่ยมจะมีพื้นที่ผิวที่ใหญ่พอที่จะสัมผัสกับโบลท์/นัต ทำให้ยากที่จะทำความเสียหายให้กับโบลท์/นัตได้ ตัวต่อลูกบล็อก(ชุดประแจบล็อก) การใช้ ใช้ตัวเชื่อมต่อเพื่อเปลี่ยนขนาดของตัวต่อลูกบล็อก ข้อสังเกต: เมื่อต้องใช้แรงขันสูงๆในการขัน ไม่ควรที่จะใช้ลูกบล็อกขนาดเล็กขัน เพราะมันจะมีข้อจำกัดของแรงที่จะใช้ในการขันและอาจทำให้ลูกบล็อกเกิดความเสียหาย 1 ตัวต่อลูกบล็อก(ใหญ่ไปเล็ก) 2 ตัวต่อลูกบล็อก(เล็กไปใหญ่) 3 ลูกบล็อกขนาดเล็ก 4 ลูกบล็อกขนาดใหญ่ ข้อต่ออ่อน(ชุดประแจบล็อก) การใช้ ข้อต่อลูกบล็อกแบบนี้ สามารถเคลื่อนไหวไปข้างหน้าข้างหลัง ซ้ายหรือขวาได้ และช่วงข้อของด้ามจับ สามารถปรับเปลี่ยนมุมได้อย่างอิสระ ทำให้เนประโยชน์ต่อการใช้งานในพื้นที่ที่จำกัด ข้อสังเกต: 1. …
error: Content is protected !!