ฉาก Archive

D-Bracket 40×80

ฉากยึด D-Bracket Slot 10, D-Bracket 40×80 มีเขี้ยวสำหรับล็อกฉากให้อยู่ในร่องของอลูมิเนียมโปรไฟล์ ใช้กับอลูมิเนียมโปรไฟล์ขนาดร่อง 10mm เช่น อลูมิเนียมโปรไฟล์ 40×80 D-Bracket 40×80 Drawing: D-Bracket 40×80

D-Bracket 45×90

ฉากยึด D-Bracket Slot 10, D-Bracket 45×90 มีเขี้ยวสำหรับล็อกฉากให้อยู่ในร่องของอลูมิเนียมโปรไฟล์ ใช้กับอลูมิเนียมโปรไฟล์ขนาดร่อง 10mm เช่น อลูมิเนียมโปรไฟล์ 45×90 D-Bracket 45×90 Drawing: D-Bracket 45×90

Sliding ‘T’ Squares

Sliding ‘T’ Squares Practical time saving tool for many marking-out applications. Suitable for use as a parallel or as a double square. Features • Working surfaces of the stock are ground • The blade is hardened, tempered and has a satin chrome finish   METRIC SLIDING T SQUARES Code No. Length (mm) Stock Length (mm) …

Precision Engineers’ Square MW 910 Series

Precision Engineers’ Square MW 910 Series Features • Manufactured according to DIN 875 • Made of hardened stainless steel • Precision ground and micro-lapped • 2 knife-form sides with angle of 40°   Code No. Description MW910-01 40 x 30mm MW910-02 50 x 40mm MW910-03 75 x 50mm MW910-04 100 x 70mm MW910-05 150 x …

Engineers’ Squares 400 Series

  Engineers’ Squares 400 Series Features • Precision ground blade and stock • Blind rivetted construction • Hardened and tempered blades • 3″ & 4″ available in Retail Packs Code No. Blade Length (mm) Blade Length (inch) Stock Length (mm) 4003 75 3 49 4004 100 4 56 4006 150 6 82 4009 225 9 …

Carpenters’ Square MW525-01

Carpenters’ Square MW525-01 Features Aluminium base and ergonomic design for ease of use Allows positive location and clamping Offers fixed angles 45′, 90′ With mini carbide scriber and level vial Squareness within 0.2mm/300mm in/mm ruler   Code No. Length (inch) Length (inch) Graduations (mm)     Graduations (inch)    MW525-01      300 12 1.0 …

บทความ ฉาก Solid Square

ฉาก(Solid Square) เป็นเครื่องมือสำหรับมุมฉากหรือลากเล้นฉากต่างๆ หรือจะใช้ตรวจความเรียบของผิว ฉากเป็นเครื่องมือทีมีคุณภาพสูง มักทำจากเหล็กเครื่องมือที่ผ่าน การชุบผิวแข็ง เจียระไนผิวเรียบหรือขัดผิว ทำให้ผิวของฉากเรียบ ใช้วัดงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ มีความเที่ยงตรงสูงทนทานต่อการสึกหรอ ฉากประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1. ใบฉาก(Blade) เป็นส่วนแบนมีลักษณะคล้ายบรรทัด ทำจากเหล็กชุบแข็งผ่านการเจียระไนผิวเรียบหรือขัดผิวเรียบ ขอบใบเรียบตรง และขนานกันตลอด 2. ฐานฉาก (Stock)เป็นส่วนฐาน หรือด้ามของฉากมีความหนามากกว่าใบฉาก ลักษณะเป็ฯแท่งขนานผิวเรียบประกบติดกับใบฉาก(Blade)ทำมุม 90 ดังภาพ ลักษณะของฉากมี 3 แบบใหญ่ๆ แบบแรก ใบฉากปรับไม่ได้ ยึดติดตายตัว กับฐานฉาก แบบที่สอง ใบฉากมีร่องเลื่อนอยู่ในรอยผ่าของฐานฉากและมีสกรูยึดใบฉากให้แน่นในตำแหน่ง ที่เลื่อนไปมาอยู่บนร่อง (ตามภาพลูกศร) แบบที่สาม เป็นฉากที่ใบฉากปรับไม่ได้ และเป็นชิ้นเดียวกับฐานฉาก เรียกฉากชนิดนี้ว่า “ฉากแบน” วิธีใช้ฉากวัดและตรวจสอบงาน ในลักษณะต่างๆ 1.เป็นลักษณะการจับฉากติดขอบงานแล้วขีดเส้น 2. เป็นการตรวจสอบชิ้นงานได้ฉาก หรือไม่ชอบที่จะต้องเรียบ ยกส่องดูกับแสงกรรณีที่งานขนาดเล็ก 3. งานขนาดใหญ่ไม่สามารถยกให้วางฉากกับผิวที่ต้องการวัด ใบฉากต้องได้มุม …
error: Content is protected !!