ฉาก Archive

D-Bracket 40×80

ฉากยึด D-Bracket Slot 10, D-Bracket 40×80 มีเขี้ยวสำหรับล็อกฉากให้อยู่ในร่องของอลูมิเนียมโปรไฟล์ ใช้กับอลูมิเนียมโปรไฟล์ขนาดร่อง 10mm เช่น อลูมิเนียมโปรไฟล์ 40×80 D-Bracket 40×80 Drawing: D-Bracket 40×80

D-Bracket 45×90

ฉากยึด D-Bracket Slot 10, D-Bracket 45×90 มีเขี้ยวสำหรับล็อกฉากให้อยู่ในร่องของอลูมิเนียมโปรไฟล์ ใช้กับอลูมิเนียมโปรไฟล์ขนาดร่อง 10mm เช่น อลูมิเนียมโปรไฟล์ 45×90 D-Bracket 45×90 Drawing: D-Bracket 45×90

MW506-01 Digitronic Angle Rule [Promotion:2016-04]

Digitronic Angle Rule 506 Series Features • Large LCD display • Easy-to-use and strong lock device • Inside and outside angle measuring • Hold function • Reversible reading • Stainless steel rule blades with mm, 1/16″, 1/32″ and 1/64″ scales Code No. Range (mm) Range (inch) Resolution MW506-01 200 8 0.05°

Sliding ‘T’ Squares

Sliding ‘T’ Squares Practical time saving tool for many marking-out applications. Suitable for use as a parallel or as a double square. Features • Working surfaces of the stock are ground • The blade is hardened, tempered and has a satin chrome finish   METRIC SLIDING T SQUARES Code No. Length (mm) Stock Length (mm) …

Precision Engineers’ Square MW 910 Series

Precision Engineers’ Square MW 910 Series Features • Manufactured according to DIN 875 • Made of hardened stainless steel • Precision ground and micro-lapped • 2 knife-form sides with angle of 40°   Code No. Description MW910-01 40 x 30mm MW910-02 50 x 40mm MW910-03 75 x 50mm MW910-04 100 x 70mm MW910-05 150 x …

Engineers’ Squares 400 Series

  Engineers’ Squares 400 Series Features • Precision ground blade and stock • Blind rivetted construction • Hardened and tempered blades • 3″ & 4″ available in Retail Packs Code No. Blade Length (mm) Blade Length (inch) Stock Length (mm) 4003 75 3 49 4004 100 4 56 4006 150 6 82 4009 225 9 …

Carpenters’ Square MW525-01

Carpenters’ Square MW525-01 Features Aluminium base and ergonomic design for ease of use Allows positive location and clamping Offers fixed angles 45′, 90′ With mini carbide scriber and level vial Squareness within 0.2mm/300mm in/mm ruler   Code No. Length (inch) Length (inch) Graduations (mm)     Graduations (inch)    MW525-01      300 12 1.0 …

บทความ ฉาก Solid Square

ฉาก(Solid Square) เป็นเครื่องมือสำหรับมุมฉากหรือลากเล้นฉากต่างๆ หรือจะใช้ตรวจความเรียบของผิว ฉากเป็นเครื่องมือทีมีคุณภาพสูง มักทำจากเหล็กเครื่องมือที่ผ่าน การชุบผิวแข็ง เจียระไนผิวเรียบหรือขัดผิว ทำให้ผิวของฉากเรียบ ใช้วัดงานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ มีความเที่ยงตรงสูงทนทานต่อการสึกหรอ ฉากประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1. ใบฉาก(Blade) เป็นส่วนแบนมีลักษณะคล้ายบรรทัด ทำจากเหล็กชุบแข็งผ่านการเจียระไนผิวเรียบหรือขัดผิวเรียบ ขอบใบเรียบตรง และขนานกันตลอด 2. ฐานฉาก (Stock)เป็นส่วนฐาน หรือด้ามของฉากมีความหนามากกว่าใบฉาก ลักษณะเป็ฯแท่งขนานผิวเรียบประกบติดกับใบฉาก(Blade)ทำมุม 90 ดังภาพ ลักษณะของฉากมี 3 แบบใหญ่ๆ แบบแรก ใบฉากปรับไม่ได้ ยึดติดตายตัว กับฐานฉาก แบบที่สอง ใบฉากมีร่องเลื่อนอยู่ในรอยผ่าของฐานฉากและมีสกรูยึดใบฉากให้แน่นในตำแหน่ง ที่เลื่อนไปมาอยู่บนร่อง (ตามภาพลูกศร) แบบที่สาม เป็นฉากที่ใบฉากปรับไม่ได้ และเป็นชิ้นเดียวกับฐานฉาก เรียกฉากชนิดนี้ว่า “ฉากแบน” วิธีใช้ฉากวัดและตรวจสอบงาน ในลักษณะต่างๆ 1.เป็นลักษณะการจับฉากติดขอบงานแล้วขีดเส้น 2. เป็นการตรวจสอบชิ้นงานได้ฉาก หรือไม่ชอบที่จะต้องเรียบ ยกส่องดูกับแสงกรรณีที่งานขนาดเล็ก 3. งานขนาดใหญ่ไม่สามารถยกให้วางฉากกับผิวที่ต้องการวัด ใบฉากต้องได้มุม …
Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com
Aluminium Accessories Aluminium Profile Slot10 Aluminium Profile Slot6 Aluminium Profile Slot8
Aluminium Profile For Matrix Video wall Assembly
D-Bracket 20×40
D-Bracket 30×60
Air Gauges Calipers Indicators Special Bore Measurements Universal Gauges
Bowers Group Industry 4.0
Getting Ahead with Bluetooth
Bowers Specials Bore Gauge
Borescope Lighting & Accessories Flexible Borescope Rigid Borescope Video Borescope
Borescope Endoscope Videoscope Inspection JFS-5501
Borescope Endoscope Videoscope Inspection JFS-5501
Hawkeye® V2 Accessories
Brinell Hardness Tester Portable Hardness Tester Rockwell Hardness Tester Universal Hardness Tester Vickers Hardness Tester
Brinell Hardness Tester CV-3000LDB Demonstration #1
Shore Durometer NOVOTEST TS-C
Shore Durometer NOVOTEST TS-A
Clamp Magnifying Lamp Desk Magnifying Lamp (Swing type) Desk Magnifying Lamp (XY type) Floor Magnifying Lamp LED Magnifying Lamp
Clamp Magnifying Lamp (LED) Square Lens x5
Clamp Magnifying Lamp
Desk Magnifying Lamp/ Swing type
Angle Meter Bore Measurement Combination Set Depth Gauge Dial Indicator Dial Test Indicator Drill Gauge External Caliper Feeler Gauge Gauge Blocks Height Gauge Level Lifting Type Thickness Gauge Magnetic Indicator Stand Micrometer Protractor Radius Gauge Screw Cutting Gauge Screw Pitch Gauge Square Surface Plate Tyre Profile Gauge Vernier Caliper Wire Gauge
Digital Depth Micrometer
Steel Pin Gauge Sets MW725 Series
Digital IP54 Engineers’ Set MW200-SET4
Digital Mini Microscope (USB) Laboratory Microscope LCD Microscope Lighting & Accessories Metallurgical Microscope Pocket Microscope Profile Projector Scale Loupe Video Microscope Vision System Zoom Lens, Monocular Microscope Zoom Stereo Microscope
Baty Fusion Software
Baty Vision Systems – VuMaster
Baty Venture – Vision System
เครื่องชั่งชนิดแท่นวางพื้น เครื่องชั่งดิจิตอลทั่วไป เครื่องชั่งดิจิตอลนับจำนวน เครื่องชั่งวิเคราะห์ชนิดความละเอียดสูง
เครื่องชั่งนับจำนวน ECM Counting Scales
PGW Precision Balance
CDR Weighting Scales
Cross Cut Tester Digital Coating Thickness Gauge Force Gauge Gloss Meter Infrared Thermometer Lux Meter pH Meter Sound Level Meter Surface Roughness Tester Temperature&Humidity Meter Ultrasonic Thickness Gauge Universal Testing Machine Vibration Meter
Combined Hardness Tester NOVOTEST T-UD3
DT-156 CEM Paint Coating Thickness Meter Gauge F/NF 1250um
Surface Roughness Tester IPX-105
Activities & Exhibitions Highlight Products Hot Sale Products New Products Promotion of the month! ตอบคำถามประจำเดือน เฉลยคำถามประจำเดือน
Brinell Hardness Tester CV-3000LDB Demonstration #1
บริษัท สตีลเฟรมบิลดิ้ง จำกัด
บริษัท พัฒน์กล จำกัด(มหาชน)
Downloads Picture Applications Technical Library Video Applications
Brinell Hardness Tester CV-3000LDB Demonstration #1
บริษัท พัฒน์กล จำกัด(มหาชน)
Bluetooth Instrument Demo – Bowers Group
error: Content is protected !!