คาลิเปอร์ Archive

Digitronic Caliper MW110-15DPC [Promotion:2015-06]

Polycal Digitronic Caliper MW110-15DPC Standard: Factory Standard Features • Polycarbonate Frame • 4 way measurement • Accuracy +/- 0.2mm/ 0.008 • Functions: mm/inch, zero setting, ABS/INC measurement • Supplied retail packed with vinyl pouch Code No. Range (mm) Range (inch) Resolution (mm) Resolution (inch) Jaws MW110-15DPC 0-150 0-6 0.01 0.0005 40mm

Dial Caliper MW140 Series

Dial Caliper MW140 Series Features • Rapid movement model with roller-button • Rack cover prevents dust or grit fouling teeth of rack • High precision model with mono block solid slider • 4-way measurement • Made of alloyed hardened stainless steel • Chromed scale with engraved graduations • Measuring surface is micro-lapped • Black indicator …

Dial Caliper MW141 Series

  Dial Caliper MW141 Series Features Standard: DIN862 Rapid movement with thumb wheel Covered rack 4-way measurement Hardened stainless steel rack Measuring surface is micro-lapped Code No. Range  Resolution  MW141-15 0-150 0.02mm MW141-15I 0-6″ 0.001″

Plastic Dial Caliper CDP150M Series

  Plastic Dial Caliper CDP150M Series Features Standard: Factory Standard Manufactured from glass reinforced nylon material Highly durable design +/-0.1mm | +/- 0.004″ accuracy Plastic depth rod Jaw 40mm/ 1.57″ Metric Code No. Range (mm) Resolution (mm) CDP150M 0-150 0.1 Imperial Code No. Range (inch) Resolution (inch) CDP006E 0-6 0.01

Fine Adjustment Vernier Caliper MW111-15I

    Fine Adjustment Vernier Caliper MW111-15I Features Standard: DIN862 • High precision vernier caliper • Equipped with fine adjustment • 4-way measurement • Made of hardened stainless steel • Measuring surface is micro-lapped • Supplied with plastic box Code No. Range (mm) Range (inch) Resolution (mm) Resolution (inch) Length of Jaw MW111-15I 0-150 0-6 0.05 1/128 40mm

Precision Vernier Caliper MW115 Series

Precision Vernier Caliper MW115 Series Features Standard: DIN862 • High precision vernier caliper • Solid slider model, 4-way measurement • Made of hardened stainless steel • The scale shows both mm and inch value • Chromed scale with engraved graduations • Measuring surface is micro-lapped • Supplied with leather-look wallet Code No. Range (mm) Range (inch) Resolution (mm) Resolution (inch) …

Precision Miniature Vernier Caliper MW110-07

  Precision Miniature Vernier Caliper MW110-07 Features Standard: DIN862 • Extra small precision vernier caliper • Mono-block solid slider model • 4-way measurement • Made of hardened stainless steel • The scale shows both mm and inch value • Chromed scale with engraved graduations • Measuring surface is micro-lapped • Supplied with lether-look wallet Code No. Range (mm) Resolution (mm) Length …

Workshop Vernier Caliper MW105 series

Workshop Vernier Caliper MW105 series Features Standard: DIN862 • Standard Workshop model with stop screw • Equipped with fine adjustment • 4-way measurement • Assembly slider model • Made of hardened alloyed stainless steel • Chromed scale with engraved graduations • Measuring surface is micro-lapped • With fine adjustment   Code No. Range (mm) Range (inch) …

Absolute Digitronic Caliper MW110 series

    Absolute Digitronic Caliper MW110 series Features Standard: DIN 862 • True Origin Absolute digital caliper • Large LCD Display • Thumb wheel for fine adjustment • Functions: mm/inch conversion, on/off, zero setting, origin setting • SR44 battery Code No. Range (mm)  Range (inch) Resolution (mm) Resolution (inch) Length of Jaw MW110-15DAS 0-150  0-6 0.01  0.0005 40mm MW110-20DAS 0-200  0-8 …
Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com
Aluminium Accessories Aluminium Profile Slot10 Aluminium Profile Slot6 Aluminium Profile Slot8
D-Bracket 20×40
D-Bracket 30×60
D-Bracket 40×80
Air Gauges Calipers Indicators Special Bore Measurements Universal Gauges
An Introduction to the Bowers MicroGauge 2-Point Bore Gauge
Connecting and Using Bluetooth – XT3 Bore Gages
NEW XT3 Digital Pistol Grip Bore Gauge – Metric
Borescope Lighting & Accessories Flexible Borescope Rigid Borescope Video Borescope
Hawkeye® V2 Accessories
Borescope Lighting
Hawkeye® V2 Video Borescopes
Brinell Hardness Tester Portable Hardness Tester Rockwell Hardness Tester Universal Hardness Tester Vickers Hardness Tester
Premium Micro-Vickers Hardness Tester EW-110/D2
Premium Micro-Vickers Hardness Tester EW-110/A2
Premium Micro-Vickers Hardness Tester EW-105/D1
Clamp Magnifying Lamp Desk Magnifying Lamp (Swing type) Desk Magnifying Lamp (XY type) Floor Magnifying Lamp LED Magnifying Lamp
Clamp Magnifying Lamp (LED) Square Lens x5
Clamp Magnifying Lamp
Desk Magnifying Lamp/ Swing type
Angle Meter Bore Measurement Combination Set Depth Gauge Dial Indicator Dial Test Indicator Drill Gauge External Caliper Feeler Gauge Gauge Blocks Height Gauge Level Lifting Type Thickness Gauge Magnetic Indicator Stand Micrometer Protractor Radius Gauge Screw Cutting Gauge Screw Pitch Gauge Square Surface Plate Tyre Profile Gauge Vernier Caliper Wire Gauge
Steel Pin Gauge Sets MW725 Series
Digital IP54 Engineers’ Set MW200-SET4
Digital Workshop Engineers’ Set MW200-SET3
Digital Mini Microscope (USB) Laboratory Microscope LCD Microscope Lighting & Accessories Metallurgical Microscope Pocket Microscope Profile Projector Scale Loupe Video Microscope Vision System Zoom Lens, Monocular Microscope Zoom Stereo Microscope
Baty Fusion Software
Baty Vision Systems – VuMaster
Baty Venture – Vision System
เครื่องชั่งชนิดแท่นวางพื้น เครื่องชั่งดิจิตอลทั่วไป เครื่องชั่งดิจิตอลนับจำนวน เครื่องชั่งวิเคราะห์ชนิดความละเอียดสูง
เครื่องชั่งนับจำนวน ECM Counting Scales
PGW Precision Balance
CDR Weighting Scales
Cross Cut Tester Digital Coating Thickness Gauge Force Gauge Gloss Meter Infrared Thermometer Lux Meter pH Meter Sound Level Meter Surface Roughness Tester Temperature&Humidity Meter Ultrasonic Thickness Gauge Universal Testing Machine Vibration Meter
Combined Hardness Tester NOVOTEST T-UD3
DT-156 CEM Paint Coating Thickness Meter Gauge F/NF 1250um
Surface Roughness Tester IPX-105
Activities & Exhibitions Highlight Products Hot Sale Products New Products Promotion of the month! ตอบคำถามประจำเดือน เฉลยคำถามประจำเดือน
Bluetooth Instrument Demo – Bowers Group
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีและเฉลยคำถาม กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2560
Quiz “ทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษในช่องว่าง 10ภาพ ” กิจกรรมเดือนมีนาคม 2560
Downloads Picture Applications Technical Library Video Applications
ความเข้มของแสงต่อนัยน์ตามนุษย์
พลังงานทดแทนคืออะไร
Measurement of Dovetail Slots & Turbine Blade Grooves_01
error: Content is protected !!