การรักษาสภาพตัวอย่างรามีชีวิต Archive

บทความ การรักษาสภาพตัวอย่างรามีชีวิต (Cultures) Part 3

7. การเก็บรักษาราบนกระดาษกรอง (Filter paper storage) นำกระดาษกรองที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้ววางลงในจานเลี้ยงเชื้อ  หยดน้ำกลั่นนึ่งฆ่าเชื้อแล้วลงบนกระดาษกรอง 2-3 หยด  ตักชิ้นวุ้นที่เลี้ยงราวางลงบนกระดาษกรอง  นำจานเลี้ยงเชื้อไปบ่มที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสจนราเจริญขึ้นปกคลุมกระดาษกรอง   ทิ้งไว้จนกระดาษกรองแห้งสนิท  (ประมาณ 2 – 4 สัปดาห์ ) ตัดกระดาษกรองด้วยวิธีปลอดเชื้อ เป็นชิ้นเล็ก ๆ  นำไปเก็บในขวดแก้วฝาเกลียว  นำไปเก็บที่อุณหภูมิ 4  องศาเซลเซียส  การตรวจสอบการมีชีวิตรอด โดยการนำชิ้นกระดาษกรองไปวางบนอาหาร  PDA ราจะงอกเส้นใยภายใน  2 – 4 วัน  การเก็บรักษาราบนกระดาษกรองนี้เหมาะสำหรับเก็บ รา Fusarium  spp. 8. การเก็บรักษาจุลินทรีย์ภายใต้ความเย็นยิ่งยวด  (Cryopreservation) การเก็บรักษาตัวอย่างจุลินทรีภายใต้อุณหภูมิต่ำมาก (Cryopreservation)  ตั้งแต่ – 20 ถึง – 85 องศาเซลเซียส  เป็นวิธีการที่เหมาะในการเก็บราเกือบทุกชนิด   วิธีที่ง่ายและเป็นที่นิยมคือการแช่ลูกปัดกระเบื้องที่มีรูพรุน (cryobeads) ลงในสารป้องกันการแข็งตัว …

บทความ การรักษาสภาพตัวอย่างรามีชีวิต (Cultures) Part 2

4. การแช่แข็งด้วยความเย็น (Freezing dry) วิธีการทำให้จุลินทรีย์แห้งด้วยความเย็นนี้ เป็นการดึงน้ำออกจากตัวอย่างในสภาพลดความดันภายใต้ความเย็นที่จุดเยือกแข็ง  ด้วยวิธีการที่เรียกว่า Sublimation ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อไอน้ำที่แข็งตัวเปลี่ยนสภาพเป็นแก๊สโดยไม่ได้เปลี่ยนสภาพเป็นของเหลวก่อน เก็บตัวอย่างราในหลอดแก้วสูญญากาศ (ampoules หรือ vials) ที่ปิดผนึกอยู่  วิธีการแช่แข็งด้วยความเย็นเหมาะสำหรับเก็บราที่สร้างสปอร์จำนวนมากและแบคทีเรีย  สามารถเก็บราไว้ได้มากกว่า 10 ปี และ ไม่ต้องเก็บตัวอย่างนี้ไว้ในตู้เย็น สามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องได้  แต่ข้อเสียคือเครื่องมือสำหรับการเก็บตัวอย่างและการบำรุงรักษาราคาค่อนข้างแพงหลังการทำตัวอย่างแห้งด้วยวิธีแช่แข็ง   ควรนำราแต่ละไอโซเลทมาตรวจสอบความมีชีวิตและความบริสุทธิ์  เพราะราแต่ละชนิดทนสภาพการทำแห้งและแช่แข็งได้ไม่เท่ากัน  ย้ายตัวอย่างที่แช่แข็งด้วยความเย็นลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ   ส่วนแบคทีเรียและยีสต์ต้องทำให้ชื้นก่อนด้วยการเติมน้ำหรืออาหารเหลว ตั้งทิ้งไว้  30  นาทีก่อนนำไปเลี้ยงบนอาหาร 5. การเก็บรักษาจุลินทรีย์ในดิน (Soil storage) นำดินมาร่อนและอบแห้งด้วยความร้อน  อาจใช้การนึ่งด้วยหม้อนึ่งความดัน ที่ 121 องศาเซลเซียส นาน 15  นาที 2 ครั้ง  ใส่ดินลงในขวดขนาด 20 มิลลิลิตร ใส่สปอร์แขวนลอยในน้ำกลั่นนึ่งฆ่าเชื้อแล้วลงในดินที่เตรียมไว้  บ่มไว้ที่อุณหภูมิ  20 – 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลาประมาณ 5 – …

บทความ การรักษาสภาพตัวอย่างรามีชีวิต (Cultures) Part 1

1. การเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ (Growth on agar) การเลี้ยงจุลินทรีย์มักใช้ภาชนะ เช่น ขวดปากกว้าง ซึ่งเหมาะสมต่อการย้ายเชื้อชุดใหม่  อาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสม เช่น อาหาร  PDA ครึ่งสูตร สำหรับเลี้ยงรา และ NA สำหรับเลี้ยงแบคทีเรีย  ราหรือแบคทีเรียบางชนิดเลี้ยงบนอาหารลี้ยงเชื้อชนิดจำเพาะ  โดยเทอาหารที่ต้องการลงในขวดปากกว้างประมาณครึ่งขวด  นำไปนึ่งฆ่าเชื้อ  นำไปวางเอียงระหว่างที่รอให้อาหารเย็นลง  ดังนั้นอาหารวุ้นที่อยู่ในขวดจะแข็งอยู่ในลักษณะเอียง ย้ายราหรือแบคทีเรียไปวางบนผิวหน้าอาหารที่เอียงไว้นำไปบ่มในห้องปรับอากาศ   สถานที่บ่มเชื้อที่เหมาะสมที่สุดคือในตู้เย็นหรือในห้องที่มีอุณหภูมิ  5-8 องศาเซลเซียส  ในกรณีที่ราหรือแบคทีเรียบางชนิดไม่ชอบอากาศเย็น  ให้นำไปบ่มที่อุณหภูมิ  15  องศาเซลเซียส ทำการตรวจการเจริญเชื้อทุกวัน  เพราะอาหารวุ้นจะแห้งอย่างรวดเร็วในสภาพที่มีความชื้นต่ำ  การเก็บราต้องระวังเข้าไร ทำลาย  ควรใช้เทปพลาสติกหุ้มปากขวดก่อนทำการเข้าบ่มหรือการเก็บรักษาควรย้ายเชื้อทุก 6  เดือน ต้องมีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการสูญเสียจุลินทรีย์ที่มีค่า แม้ว่าการย้ายเชื้อบ่อยครั้งจะทำให้สัณฐานวิทยาของจุลินทรีย์เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว  และสูญเสียความสามารถในการทำให้เกิดโรคพืช  ตลอดจนลดการสร้างสปอร์ก็ตาม 2. การเก็บรักษาในน้ำมัน  (Under mineral oil) วิธีการเลี้ยงเชื้อปฏิบัติตามขั้นตอนที่กล่าวในขั้นต้น แต่การวางขวดให้การเอียงของอาหารวุ้นมีช่วงความเอียงสั้น ๆ  ในกรณีที่เป็นรา ต้องเป็นราที่มีการสร้างสปอร์จำนวนมาก  เทน้ำมันที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อที่ 121 องศาเซลเซียส  …
Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com
Aluminium Accessories Aluminium Profile Slot10 Aluminium Profile Slot6 Aluminium Profile Slot8
Aluminium Profile For Matrix Video wall Assembly
D-Bracket 20×40
D-Bracket 30×60
Air Gauges Calipers Indicators Special Bore Measurements Universal Gauges
An Introduction to the Bowers MicroGauge 2-Point Bore Gauge
Connecting and Using Bluetooth – XT3 Bore Gages
NEW XT3 Digital Pistol Grip Bore Gauge – Metric
Borescope Lighting & Accessories Flexible Borescope Rigid Borescope Video Borescope
Hawkeye® V2 Accessories
Borescope Lighting
Hawkeye® V2 Video Borescopes
Brinell Hardness Tester Portable Hardness Tester Rockwell Hardness Tester Universal Hardness Tester Vickers Hardness Tester
Premium Micro-Vickers Hardness Tester EW-110/D2
Premium Micro-Vickers Hardness Tester EW-110/A2
Premium Micro-Vickers Hardness Tester EW-105/D1
Clamp Magnifying Lamp Desk Magnifying Lamp (Swing type) Desk Magnifying Lamp (XY type) Floor Magnifying Lamp LED Magnifying Lamp
Clamp Magnifying Lamp (LED) Square Lens x5
Clamp Magnifying Lamp
Desk Magnifying Lamp/ Swing type
Angle Meter Bore Measurement Combination Set Depth Gauge Dial Indicator Dial Test Indicator Drill Gauge External Caliper Feeler Gauge Gauge Blocks Height Gauge Level Lifting Type Thickness Gauge Magnetic Indicator Stand Micrometer Protractor Radius Gauge Screw Cutting Gauge Screw Pitch Gauge Square Surface Plate Tyre Profile Gauge Vernier Caliper Wire Gauge
Steel Pin Gauge Sets MW725 Series
Digital IP54 Engineers’ Set MW200-SET4
Digital Workshop Engineers’ Set MW200-SET3
Digital Mini Microscope (USB) Laboratory Microscope LCD Microscope Lighting & Accessories Metallurgical Microscope Pocket Microscope Profile Projector Scale Loupe Video Microscope Vision System Zoom Lens, Monocular Microscope Zoom Stereo Microscope
Baty Fusion Software
Baty Vision Systems – VuMaster
Baty Venture – Vision System
เครื่องชั่งชนิดแท่นวางพื้น เครื่องชั่งดิจิตอลทั่วไป เครื่องชั่งดิจิตอลนับจำนวน เครื่องชั่งวิเคราะห์ชนิดความละเอียดสูง
เครื่องชั่งนับจำนวน ECM Counting Scales
PGW Precision Balance
CDR Weighting Scales
Cross Cut Tester Digital Coating Thickness Gauge Force Gauge Gloss Meter Infrared Thermometer Lux Meter pH Meter Sound Level Meter Surface Roughness Tester Temperature&Humidity Meter Ultrasonic Thickness Gauge Universal Testing Machine Vibration Meter
Combined Hardness Tester NOVOTEST T-UD3
DT-156 CEM Paint Coating Thickness Meter Gauge F/NF 1250um
Surface Roughness Tester IPX-105
Activities & Exhibitions Highlight Products Hot Sale Products New Products Promotion of the month! ตอบคำถามประจำเดือน เฉลยคำถามประจำเดือน
Bluetooth Instrument Demo – Bowers Group
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีและเฉลยคำถาม กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2560
Quiz “ทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษในช่องว่าง 10ภาพ ” กิจกรรมเดือนมีนาคม 2560
Downloads Picture Applications Technical Library Video Applications
Aluminium Profile For Matrix Video wall Assembly
ความเข้มของแสงต่อนัยน์ตามนุษย์
พลังงานทดแทนคืออะไร
error: Content is protected !!