การรักษาสภาพตัวอย่างรามีชีวิต Archive

บทความ การรักษาสภาพตัวอย่างรามีชีวิต (Cultures) Part 3

7. การเก็บรักษาราบนกระดาษกรอง (Filter paper storage) นำกระดาษกรองที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้ววางลงในจานเลี้ยงเชื้อ  หยดน้ำกลั่นนึ่งฆ่าเชื้อแล้วลงบนกระดาษกรอง 2-3 หยด  ตักชิ้นวุ้นที่เลี้ยงราวางลงบนกระดาษกรอง  นำจานเลี้ยงเชื้อไปบ่มที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสจนราเจริญขึ้นปกคลุมกระดาษกรอง   ทิ้งไว้จนกระดาษกรองแห้งสนิท  (ประมาณ 2 – 4 สัปดาห์ ) ตัดกระดาษกรองด้วยวิธีปลอดเชื้อ เป็นชิ้นเล็ก ๆ  นำไปเก็บในขวดแก้วฝาเกลียว  นำไปเก็บที่อุณหภูมิ 4  องศาเซลเซียส  การตรวจสอบการมีชีวิตรอด โดยการนำชิ้นกระดาษกรองไปวางบนอาหาร  PDA ราจะงอกเส้นใยภายใน  2 – 4 วัน  การเก็บรักษาราบนกระดาษกรองนี้เหมาะสำหรับเก็บ รา Fusarium  spp. 8. การเก็บรักษาจุลินทรีย์ภายใต้ความเย็นยิ่งยวด  (Cryopreservation) การเก็บรักษาตัวอย่างจุลินทรีภายใต้อุณหภูมิต่ำมาก (Cryopreservation)  ตั้งแต่ – 20 ถึง – 85 องศาเซลเซียส  เป็นวิธีการที่เหมาะในการเก็บราเกือบทุกชนิด   วิธีที่ง่ายและเป็นที่นิยมคือการแช่ลูกปัดกระเบื้องที่มีรูพรุน (cryobeads) ลงในสารป้องกันการแข็งตัว …

บทความ การรักษาสภาพตัวอย่างรามีชีวิต (Cultures) Part 2

4. การแช่แข็งด้วยความเย็น (Freezing dry) วิธีการทำให้จุลินทรีย์แห้งด้วยความเย็นนี้ เป็นการดึงน้ำออกจากตัวอย่างในสภาพลดความดันภายใต้ความเย็นที่จุดเยือกแข็ง  ด้วยวิธีการที่เรียกว่า Sublimation ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อไอน้ำที่แข็งตัวเปลี่ยนสภาพเป็นแก๊สโดยไม่ได้เปลี่ยนสภาพเป็นของเหลวก่อน เก็บตัวอย่างราในหลอดแก้วสูญญากาศ (ampoules หรือ vials) ที่ปิดผนึกอยู่  วิธีการแช่แข็งด้วยความเย็นเหมาะสำหรับเก็บราที่สร้างสปอร์จำนวนมากและแบคทีเรีย  สามารถเก็บราไว้ได้มากกว่า 10 ปี และ ไม่ต้องเก็บตัวอย่างนี้ไว้ในตู้เย็น สามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องได้  แต่ข้อเสียคือเครื่องมือสำหรับการเก็บตัวอย่างและการบำรุงรักษาราคาค่อนข้างแพงหลังการทำตัวอย่างแห้งด้วยวิธีแช่แข็ง   ควรนำราแต่ละไอโซเลทมาตรวจสอบความมีชีวิตและความบริสุทธิ์  เพราะราแต่ละชนิดทนสภาพการทำแห้งและแช่แข็งได้ไม่เท่ากัน  ย้ายตัวอย่างที่แช่แข็งด้วยความเย็นลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ   ส่วนแบคทีเรียและยีสต์ต้องทำให้ชื้นก่อนด้วยการเติมน้ำหรืออาหารเหลว ตั้งทิ้งไว้  30  นาทีก่อนนำไปเลี้ยงบนอาหาร 5. การเก็บรักษาจุลินทรีย์ในดิน (Soil storage) นำดินมาร่อนและอบแห้งด้วยความร้อน  อาจใช้การนึ่งด้วยหม้อนึ่งความดัน ที่ 121 องศาเซลเซียส นาน 15  นาที 2 ครั้ง  ใส่ดินลงในขวดขนาด 20 มิลลิลิตร ใส่สปอร์แขวนลอยในน้ำกลั่นนึ่งฆ่าเชื้อแล้วลงในดินที่เตรียมไว้  บ่มไว้ที่อุณหภูมิ  20 – 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลาประมาณ 5 – …

บทความ การรักษาสภาพตัวอย่างรามีชีวิต (Cultures) Part 1

1. การเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ (Growth on agar) การเลี้ยงจุลินทรีย์มักใช้ภาชนะ เช่น ขวดปากกว้าง ซึ่งเหมาะสมต่อการย้ายเชื้อชุดใหม่  อาหารเลี้ยงเชื้อที่เหมาะสม เช่น อาหาร  PDA ครึ่งสูตร สำหรับเลี้ยงรา และ NA สำหรับเลี้ยงแบคทีเรีย  ราหรือแบคทีเรียบางชนิดเลี้ยงบนอาหารลี้ยงเชื้อชนิดจำเพาะ  โดยเทอาหารที่ต้องการลงในขวดปากกว้างประมาณครึ่งขวด  นำไปนึ่งฆ่าเชื้อ  นำไปวางเอียงระหว่างที่รอให้อาหารเย็นลง  ดังนั้นอาหารวุ้นที่อยู่ในขวดจะแข็งอยู่ในลักษณะเอียง ย้ายราหรือแบคทีเรียไปวางบนผิวหน้าอาหารที่เอียงไว้นำไปบ่มในห้องปรับอากาศ   สถานที่บ่มเชื้อที่เหมาะสมที่สุดคือในตู้เย็นหรือในห้องที่มีอุณหภูมิ  5-8 องศาเซลเซียส  ในกรณีที่ราหรือแบคทีเรียบางชนิดไม่ชอบอากาศเย็น  ให้นำไปบ่มที่อุณหภูมิ  15  องศาเซลเซียส ทำการตรวจการเจริญเชื้อทุกวัน  เพราะอาหารวุ้นจะแห้งอย่างรวดเร็วในสภาพที่มีความชื้นต่ำ  การเก็บราต้องระวังเข้าไร ทำลาย  ควรใช้เทปพลาสติกหุ้มปากขวดก่อนทำการเข้าบ่มหรือการเก็บรักษาควรย้ายเชื้อทุก 6  เดือน ต้องมีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการสูญเสียจุลินทรีย์ที่มีค่า แม้ว่าการย้ายเชื้อบ่อยครั้งจะทำให้สัณฐานวิทยาของจุลินทรีย์เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว  และสูญเสียความสามารถในการทำให้เกิดโรคพืช  ตลอดจนลดการสร้างสปอร์ก็ตาม 2. การเก็บรักษาในน้ำมัน  (Under mineral oil) วิธีการเลี้ยงเชื้อปฏิบัติตามขั้นตอนที่กล่าวในขั้นต้น แต่การวางขวดให้การเอียงของอาหารวุ้นมีช่วงความเอียงสั้น ๆ  ในกรณีที่เป็นรา ต้องเป็นราที่มีการสร้างสปอร์จำนวนมาก  เทน้ำมันที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อที่ 121 องศาเซลเซียส  …
error: Content is protected !!