การย้อมสีแกรม Archive

บทความ Gram Staining การย้อมสีแกรม

การย้อมสีแกรม การย้อมแกรมเป็นเทคนิคในการศึกษาจุลินทรีย์ โดยดูสีที่ย้อมติดกับตัวจุลินทรีย์ลักษณะการย้อมติดที่ตัวเซลล์เป็นแบบ differential strain ซึ่งเป็นการใช้สีย้อมมากกว่าหนึ่งชนิด สีจะติดตามไซโตพลาสซิมและผนังเซลล์ทำให้เห็นความแตกต่างระหว่างเซลล์ แบคทีเรียชนิดต่างๆ ได้ การย้อมสีแกรม ผู้ที่คิดค้นการย้อมสีวิธีนี้คือ Hans Christian Gram ในปี คศ. 1884 ผลของการย้อมสีแกรมทำให้จำแนกแบคทีเรียออกได้ 2 กลุ่ม คือ 1. แกรมบวก (Gram Positive) แบคทีเรียที่ย้อมติดสีน้ำเงินม่วง 2. แกรมลบ (Gram Negative) แบคทีเรียที่ย้อมติดสีแดง สีและสารละลายที่ใช้ทั้งหมด 1. Crystal violet 2. สารละลายไอโอดีน 3. เอทธิลแอลกอฮอล์ 95% 4. Safranin 5. น้ำกลั่น วิธีการย้อมแกรม 1. smear เชื้อที่ต้องการย้อมลงบนสไลด์ที่สะอาด ทิ้งให้แห้ง จากนั้นตรึงตัวเซลล์ด้วยการผ่านเปลวไฟ (ระวังเซลล์จะแตกตายก่อนด้วย) การตรึงเซลล์จะช่วยให้เซลล์แห้งติดกับแผ่นกระจกสไลด์ 2. หยด Ammonium …
error: Content is protected !!