เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน

เครื่องทดสอบความสั่นสะเทือน เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน ใช้เพื่อตรวจสอบ การตอบสนอง ของอุปกรณ์หรือเครื่องจักร ในสภาพแวดล้อม การสั่นสะเทือน ที่กำหนดไว้ โดยวัดจาก ความล้า ความถี่เรโซแนน การสั่น และ ความถี่เสียง

อุปกรณ์ ที่ออกแบบมาเฉพาะ เพื่อติดตาม หรือบันทึก การสั่นสะเทือน เรียกว่า vibroscopes

 

 

 

<< back to Testers & Meters