อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ (Infrared Thermometer)

 

 

 

IR-G1150IR-G1150_preview_large

 

อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ (Infrared Thermometer) เป็นการใช้แสงเลเซอร์วัดอุณหภูมิ ไม่ต้องสัมผัสชิ้นงาน

เนื่องด้วยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ (Infrared Thermometer) เป็นการใช้แสงเลเซอร์วัดอุณหภูมิ ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับค่า Emissivity เพราะวัตถุจะมีการแผ่รังสีความร้อนที่แตกต่างกัน ในการใช้งานเครื่องมือ จึงควรมีการปรับค่า Emissivity ให้เหมาะสมกับชนิดของวัตถุที่ต้องการตรวจสอบอุณหภูมิ ดังตาราง

emissivity_infrared_table

เครดิตภาพ http://www.balasevic.net/

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า Emissivity ที่นี่

 

<< back to Testers & Meters