เครื่องวัดแรงดึงแรงกด

เป็นเครื่องมือวัดขนาดเล็กที่ใช้ในทุกอุตสาหกรรมในการวัดแรงดึง หรือ แรงกด การใช้งานส่วนใหญ่จะอยู่ในการวิจัยและพัฒนา, ในห้องปฏิบัติการ, ในการตรวจสอบคุณภาพการผลิต เช่น ทดสอบสลักประตู (door latch) คุณภาพของสปริง, คุณภาพของเส้นลวด, คุณภาพของงานเชื่อม เป็นต้น
ปัจจุบันเครื่องมือมีอยู่สองประเภทคือ แบบมาตรวัด(สเกล)และดิจิตอล
หน่วยวัดที่นิยมใช้ทดสอบคือ นิวตั้น (newtons) หรือ ปอนด์ (pounds)

 


Test Stand

 

 

<< back to Testers & Meters