Digital Coating Thickness Gauge เครื่องวัดความหนาสี ผิวเคลือบ

Digital Coating Thickness Gauge (เครื่องมือวัดความหนา) หรือ Paint Meter เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความหนาของผิวเคลือบบนพื้นผิวหลักที่เป็นโลหะ เช่น วัดความหนาของสีที่พ่นบนรถยนต์ งานชุบสี งานพ่นสี งานเคลือบสี เป็นต้น

 Coating Thickness Gauge

เป็นเครื่องมือวัดประเภทไม่ทำลายวัสดุ จะใช้หลักการการเหนี่ยวนำของแม่เหล็ก (Magnetic Induction measuring principle) และ/หรือหลักการการไหลวนของกระแสไฟฟ้า (Eddy Current measuring principle)ใช้เครื่องมือนี้เพื่อวัดความหนาของผิวเคลือบบนวัสดุ เช่นความหนาของสีที่ถูกพ่น ทา ชุบ บนโลหะ สามารถใช้ได้ทั้งโลหะที่เป็นเหล็ก(Ferrous) และโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก(Nonferrous) เช่น อลูมิเนียม ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี ดีบุก เป็นต้น นิยมใช้ในงานวัดความหนาสีเช่นสีของรถยนต์

Coating Thickness Gauge มีข้อดีคือสัมผัสชิ้นงานเพียงด้านเดียว ให้ความละเอียดสูงมาก (resolution) ตั้งแต่ 1ไมครอน ถึง 0.1 ไมครอน ความแม่นยำ (accuracy) ประมาณ +/-2.5ไมครอน Coating Thickness Gauge มีทั้งแบบหัววัดในตัว (Integrated probe) และแบบหัววัดแยกชิ้น (External probe) ให้เลือกใช้งาน และจำเป็นต้องทำการ Calibrate ค่าก่อนการวัด รวมถึงการจับเครื่องให้มีหน้าสัมผัสที่ถูกต้องกับชิ้นงานเพื่อค่าการวัดที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้ง่าย อ่านค่าได้รวดเร็ว

เครื่องวัดความหนามีแบบหัววัดในตัว (Integrated Probe) มีข้อดีคือประหยัดและทนทาน และแบบหัววัดแยกออกจากตัวเครื่องหรือแบบสายวัด (External Probe) มีข้อดีคือสามารถนำเฉพาะสายวัดเข้าไปในพื้นที่ที่แคบได้

 

<< back to Testers & Meters