เครื่องมือทดสอบวัสดุและมิเตอร์วัดค่าต่างๆ

ETBGlossmeter หรือ Gloss Meter หรือ เครื่องวัดความเงา เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดเงาสะท้อนของพื้นผิว โดยการฉายแสงที่มีความเข้มและมุมคงที่ไปที่พื้นผิวแล้ววัดปริมาณของแสงที่สะท้อนออกมา ในทางอุตสาหกรรมเราใช้ค่ามุมในการวัด สามค่าคือ 20°, 60° และ 85° ก็สามารถครอบคลุมพื้นผิวส่วนใหญ่ที่ต้องการวัดค่า ตัวอย่างเช่นถ้าวัดที่ค่ามุม 60 ° แต่ค่าที่วัดได้มากกว่า 70 GU, มุมวัดที่ควรจะเปลี่ยนไปเป็น 20 °เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความแม่นยำในการวัด เครื่องมือที่มีอยู่ในตลาดมีสามประเภทคือ เครื่องมือมุมเดียว 60 °,  เครื่องมือที่วัดได้สองมุม 20 °และ 60 °, และชนิดที่รวมทั้งสามมุม 20 °, 60 °และ 85 ° ในเครื่องเดียว หน่วยที่ใช้วัดคือ GU (Gloss Unit)

 

 

Hardness Tester << Testers & Meters >> Balance Scale