เครื่องมือวัด เครื่องมือช่าง เวอร์เนีย ไมโครมิเตอร์ ไฮเกจ วัดความลึก วัดมุม ฯลฯ

เราเป็นตัวแทนนำเข้าและจำหน่ายสินค้าแบรนด์ Moore & Wright จากประเทศอังกฤษ ก่อตั้งเป็นเวลานานตั้งแต่ปี ค.ศ.1906 (ดูประวัติโดยย่อที่นี่ทำให้เชื่อมั่นได้ในคุณภาพของสินค้าที่สะสมมายาวนาน

Vernier Caliper เวอร์เนีย คาลิเปอร์

**ดู Vernier Caliper ทั้งหมดที่นี่**

Vernier Caliper เวอร์เนียคาลิเปอร์ เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานวัดละเอียดแบบหนึ่ง ประกอบด้วยไม้บรรทัดเหล็ก (ปัจจุบันมีแบบพลาสติกด้วย) ที่มีขาคงที่อยู่ที่ปลายด้านหนึ่ง และขาอีกข้างหนึ่งเลื่อนได้ ขาล่างทั้งสองใช้วัดภายนอก เช่นวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเส้น ส่วนขาบนทั้งคู่ใช้วัดภายใน สเกลอันสั้นบนเขาที่เลื่อนได้แบ่งออกเป็น 10 ช่อง เท่า ๆ กัน เรียกว่า เวอร์เนียร์

Micrometer ไมโครมิเตอร์

Micrometer ไมโครมิเตอร์  เป็นเครื่องวัดละเอียด ที่ต้องการความละเอียดสูงในระดับทศนิยม 3 ตำแหน่งของมิลลิเมตร เราใช้ไมโครมิเตอร์วัดความหนาของกระดาษ  เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวด    และทรงกลมขนาดเล็ก

 

 

 

Height Gauge ไฮเกจ เกจวัดความสูง

Vernier Height Gauge | เวอร์เนียไฮเกจ Height Gauge ไฮเกจ หรือเวอร์เนียวัดความสูง เป็นเครื่องมือวัดละเอียดเช่นเดียวกับเวอร์เนีย คาลิปเปอร์ใช้สำหรับการถ่ายแบบชิ้นงาน และใช้ในการหา หรือตรวจสอบขนาดความสูงของชิ้นงาน ที่ตัวเลื่อน (Sliding part) จะมีปากสำหรับวัดความสูงยื่นออกมา ซึ่งที่ปากนี้จะใช้เป็นที่ติดตั้งเครื่องมือชนิดต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการถ่ายแบบ หรือตรวจสอบขนาดความสูงของชิ้นงาน  

เครื่องมือวัดหมวดอื่นๆ

 

Borescope, Endoscope << Measuring Instruments >> Bore Gauges