Hardness Tester เครื่องมือทดสอบวัสดุ เครื่องวัดความแข็ง เครื่องทดสอบความแข็ง

Hardness หรือ ความแข็ง คือ คุณสมบัติหนึ่งของวัสดุ คือความต้านทานต่อแรงกด การขัดสี และการกลึงของวัสดุ ดังนั้น การทดสอบความแข็งจึงทำได้หลายวิธี แต่ในเชิงโลหะวิทยา การวัดความแข็ง จะเป็นการทดสอบความสามารถของโลหะในการต้านทานต่อการแปรรูปถาวร เมื่อถูกแรงกดจากหัวกดกระทำลงบนชิ้นงานทดสอบ โดยมีวิธีในการทดสอบที่นิยมใช้ ดังนี้ Rockwell Hardness Test, Brinell Hardness Test, Vickers Hardness Test

Hardness Tester หรือ เครื่องทดสอบความแข็ง ถูกสร้างขึ้นเพื่อทดสอบต้านทานของวัสดุตามวิธีต่างๆ เช่น
Rockwell Hardness Test , Brinell Hardness Test, Vickers Hardness Test 

ในหมวดนี้ จะมีทั้งเครื่องทดสอบความแข็งขนาดใหญ่ และเครื่องทดสอบความแข็งขนาดพกพา ให้เลือกตามการใช้งาน
cv-instruments

inspex
eseway

 

Bore Gauges << Hardness Tester >> Testers & Meters