เครื่องชั่ง ตราชั่ง

ศูนย์รวมเครื่องชั่งน้ำหนักประเภทต่างๆ ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม เช่น เครื่องชั่งแบบเข็ม เครื่องชั่งแบบดิจิตอลแบบละเอียดตั้งแต่ทศนิยม 1-4ตำแหน่ง, เครื่องชั่งน้ำหนักแบบตั้งโต๊ะ, เครื่องชั่งกันน้ำ เครื่องชั่งน้ำหนัก นับจำนวน เครื่องชั่งแบบแขวน เครื่องชั่งสินค้าแบบใช้ลูกตุ้มถ่วง เป็นต้น

สามารถให้เราเลือกรุ่นที่เหมาะสมให้ได้ เพียงระบุพิกัด ความละเอียด ชนิดของเครื่องชั่งที่ต้องการ