Automatic Grinder| เครื่องขัดเตรียมผิวชิ้นงาน Archive

Automatic Grinder| เครื่องขัดเตรียมผิวชิ้นงาน

Automatic Grinder| เครื่องขัดเตรียมผิวชินงาน เครื่องขัดเตรียมผิวชิ้นงาน Grinding & Machine  เป็นเครื่องขัดเตรียมผิวชิ้นงานสําหรับการตรวจสอบโลหะวิทยา สามารถใช้ในการขัดหยาบ และ ขัดละเอียดผิวชิ้นงานไม่ก่อให้เกิดการสั่นสะเทือน และในขณะทํางานจะต้องไม่ก่อให้เกิดเสียงดังเกิน ด้วยระบบไมโครมิเตอร์มาตรฐานช่วยให้สามารถกำจัดได้อย่างแม่นยำ มีการป้องกันไฟฟ้าเกินเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้า ช่วยให้คุณมีคุณภาพสูงและปิดเสียงได้เป็นอย่างดี มาพร้อมกับชุดควบคุมสำหรับฟังก์ชั่นมาตรฐาน       MODEL NO. FRSD-C No. of sample  3 / 4  No. of Platen   2 Motor Power   250 / 250 / 370 W x2 Sample Size    Ø15~ Ø32 mm (C3) Ø20~Ø40 mm (C4) Platen Diameter   Ø200 / …

บทความ เทคนิคในการเตรียมชิ้นงานด้วยการขัด

เครื่องขัดเตรียมผิวชิ้นงาน  Grinding  Machine เป็นวิธีธรรมดาที่นักวัสดุศาสตร์ใช้เตรียมตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบด้วยกล้องไมโครสโคป ในการ เตรียมชิ้นงานเชิงกลนี้จะต้องมีผงขัดทำหน้าที่ขัดถูเอาผิวชิ้นงานออกไปจนได้ คุณภาพของผิวงานที่เรา ต้องการ ผงขัดที่มีขนาดละเอียดมากๆจะยิ่งทำให้ผิวชิ้นงานเรียบยิ่งขึ้นเท่านั้น ปรัชญาที่ดีในการเตรียม ชิ้นงานคือการเตรียมชิ้นงานจะเสร็จสิ้นขึ้นอยู่กับการที่ต้องการโครงสร้าง ที่ถูกต้อง (True Structure) หรือความต้องการผิวชิ้นงานที่ยอมรับได้และสิ่งที่ควรจะคำนึงถึงได้แก่การ เตรียมชิ้นงานให้ได้คุณภาพ เช่นเดียวกันทุกครั้ง ต้นทุนการเตรียมต่ำ การเตรียมชิ้นงานทางเชิงกลถูกแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนได้แก่ การขัดระนาบและละเอียด (Grinding) และการขัดมัน (Polishing) การขัดระนาบและละเอียด ขั้นตอนแรกในการที่เอาผิวชิ้นงานออกเรียกว่าการขัดระนาบและละเอียด ปกติแล้วในขั้นตอนนี้จะเอาผิว ของชิ้นงานที่เสียหายหรือแปรรูปไปบ้างในขั้นตอนการตัดหรือทำเรือนออกไป ในขณะเดียวกันก็จะทำให้ ผิวที่เกิดขึ้นใหม่เกิดความเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งเมื่อนำมาขัดมัน (Polishing) จะสามารถขจัด ความเสียหายเล็กน้อยที่หลงเหลืออยู่นั้นในระยะเวลาอันสั้น การขัดแบ่งออกเป็น 2 ขบวนการ คือ การขัดระนาบ (Plane Grinding, PG) การขัดระนาบเป็นขั้นตอนแรกในการขัดผิวชิ้นงาน เพื่อปรับแต่งผิวชิ้นงานเดี่ยวหรือชิ้นงานหลาย ๆ ชิ้น ซึ่งขัดในเวลาเดียวกัน ให้มีระนาบผิวที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด อาจใช้ผงขัดชนิดต่าง ๆ กันซึ่งขึ้นอยู่กับ คุณสมบัติของวัสดุที่เตรียม SiC …
error: Content is protected !!