Scale Loupe Archive

Scale Loupe 10x

Scale Loupe 10x สเกลลูป M1210 เลนส์แบบพกพา Magnification: 10x – Lens Ø: 19 mm FOR PRINTING, MACHINING, INSPECTION, MEASUREMENTS, ETC.   สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2565-9370 / 08-6374-5568

Scale Loupe 7x

Scale Loupe 7x สเกลลูป M1207 เลนส์แบบพกพา Magnification: 7x – Lens Ø: 25 mm FOR PRINTING, MACHINING, INSPECTION, MEASUREMENTS, ETC. Scale Loupe 7x สเกลลูป M1207 เลนส์แบบพกพา Magnification: 7x – Lens Ø: 25 mm FOR PRINTING, MACHINING, INSPECTION, MEASUREMENTS, ETC. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2565-9370 / 08-6374-5568

Loupe 10x with Light

เลนส์ขยายพกพาแบบมีไฟ                 Built-in 20mm Scale เลนส์ขยายพกพาแบบมีไฟ Illuminated 10x loupe with precise graduated scale inside eyepiece (handheld magnifier) engineer  SL-71 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2565-9370 / 08-6374-5568
error: Content is protected !!