เครื่องชั่งวิเคราะห์ชนิดความละเอียดสูง Archive

NB/NHB Precision Balances

NB/NHB Precision Balances NB/NHB Precision Balances Digital Weighing NB/NHB NB/NHB Precision Balances  7 key embossed membrane keyboard  Tare,Percentage,Units,Counting,Accumulation  Attached wind shielding (1500g)  Battery provide up 40 hours of continous use (without backlight)  Backlight เรืองแสงเองโดยอัตโนมัติ  RS-232C communication port  อุปกรณ์เสริม Bluetooth Deviceสามารถเชื่อมต่อกับ Computer

PA Analytical and Precision Balances เครื่องชั่งวิเคราะห์ละเอียด

PA Analytical and Precision Balances เครื่องชั่งวิเคราะห์ละเอียด PA Analytical and Precision Balances – ตัวเลข L.C.D. Large LCD display – Tare ,Units อื่นๆ ,Counting – พลังงาน ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220V โดยผ่าน Adapter – รุ่น PA4102 ผ่านกระบวนการตรวจรับรองจากชั่งตวงวัดแล้ว  
error: Content is protected !!