Daily Archive: Saturday, March 21, 2015

บทความ เครื่องยนต์โรตารี่(Rotary engines) ทำงานอย่างไร

เครื่องยนต์โรตารี่(Rotary engines) เป็นเครื่องยนต์แบบสันดาปภายใน   มีลักษณะการสันดาปแบบเดียวกันกับในรถคันโปรดของคุณ  แต่ว่ามันมีความแตกต่าง   เพราะมันไม่ใช่เครื่องยนต์แบบลูกสูบ โรเตอร์ของเครื่องยนต์โรตารี่  จากรถยนต์ยี่ห้อ มาสด้า  RX-7   เครื่องยนต์นี้สามารถแทนลูกสูบ กระบอกสูบ  ก้านลูกสูบ  และเพลาลูกเบี้ยว ในเครื่องยนต์แบบลูกสูบได้ทุกประการ      สำหรับเครื่องยนต์แบบลูกสูบ   เราแบ่งการเผาไหม้ภายในลูกสูบออกเป็น  4  จังหวะ  คือ ดูด อัด  ระเบิด  และคาย        เครื่องยนต์โรตารี่ ได้แรงดันจากห้องเผาไหม้  ที่อยู่ภายในเสื้อโรเตอร์หรือห้องเผาไหม้  (Housing)   ซึ่งจะถูกชีลด์ไว้อย่างดี ไม่ให้มีการรั่วไหลของแก๊ส   ตัวโรเตอร์เทียบได้กับลูกสูบของเครื่องยนต์ลูกสูบ   โรเตอร์จะหมุนแบบเยื้องศูนย์ ซึ่งจะทำให้ขอบของโรเตอร์สัมผัสกับห้องเผาไหม้อยู่ตลอดเวลา   ตัวโรเตอร์ทำให้หัองเผาไหม้ถูกแยกออกเป็น  3  ห้อง  ขณะที่โรเตอร์หมุนอยู่  แต่ละห้องจะมีการหดและขยายตัวของแก๊สอยู่ตลอดเวลา   เราแบ่งจังหวะการเผาไหม้ออกเป็น  4  จังหวะ คือ ดูด อัด ระเบิด และคายไอเสีย   ผู้ที่คิดเครื่องยนต์โรตารี่ขึ้นเป็นคนแรกคือ    ดอกเตอร์  เฟลิค  แรงเคล  ( Felix  Wankel)  …
error: Content is protected !!