Daily Archive: Thursday, March 19, 2015

บทความ การรักษาสภาพตัวอย่างรามีชีวิต (Cultures) Part 2

4. การแช่แข็งด้วยความเย็น (Freezing dry) วิธีการทำให้จุลินทรีย์แห้งด้วยความเย็นนี้ เป็นการดึงน้ำออกจากตัวอย่างในสภาพลดความดันภายใต้ความเย็นที่จุดเยือกแข็ง  ด้วยวิธีการที่เรียกว่า Sublimation ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อไอน้ำที่แข็งตัวเปลี่ยนสภาพเป็นแก๊สโดยไม่ได้เปลี่ยนสภาพเป็นของเหลวก่อน เก็บตัวอย่างราในหลอดแก้วสูญญากาศ (ampoules หรือ vials) ที่ปิดผนึกอยู่  วิธีการแช่แข็งด้วยความเย็นเหมาะสำหรับเก็บราที่สร้างสปอร์จำนวนมากและแบคทีเรีย  สามารถเก็บราไว้ได้มากกว่า 10 ปี และ ไม่ต้องเก็บตัวอย่างนี้ไว้ในตู้เย็น สามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องได้  แต่ข้อเสียคือเครื่องมือสำหรับการเก็บตัวอย่างและการบำรุงรักษาราคาค่อนข้างแพงหลังการทำตัวอย่างแห้งด้วยวิธีแช่แข็ง   ควรนำราแต่ละไอโซเลทมาตรวจสอบความมีชีวิตและความบริสุทธิ์  เพราะราแต่ละชนิดทนสภาพการทำแห้งและแช่แข็งได้ไม่เท่ากัน  ย้ายตัวอย่างที่แช่แข็งด้วยความเย็นลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ   ส่วนแบคทีเรียและยีสต์ต้องทำให้ชื้นก่อนด้วยการเติมน้ำหรืออาหารเหลว ตั้งทิ้งไว้  30  นาทีก่อนนำไปเลี้ยงบนอาหาร 5. การเก็บรักษาจุลินทรีย์ในดิน (Soil storage) นำดินมาร่อนและอบแห้งด้วยความร้อน  อาจใช้การนึ่งด้วยหม้อนึ่งความดัน ที่ 121 องศาเซลเซียส นาน 15  นาที 2 ครั้ง  ใส่ดินลงในขวดขนาด 20 มิลลิลิตร ใส่สปอร์แขวนลอยในน้ำกลั่นนึ่งฆ่าเชื้อแล้วลงในดินที่เตรียมไว้  บ่มไว้ที่อุณหภูมิ  20 – 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลาประมาณ 5 – …
error: Content is protected !!