Daily Archive: Thursday, March 19, 2015

บทความ การรักษาสภาพตัวอย่างรามีชีวิต (Cultures) Part 2

4. การแช่แข็งด้วยความเย็น (Freezing dry) วิธีการทำให้จุลินทรีย์แห้งด้วยความเย็นนี้ เป็นการดึงน้ำออกจากตัวอย่างในสภาพลดความดันภายใต้ความเย็นที่จุดเยือกแข็ง  ด้วยวิธีการที่เรียกว่า Sublimation ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อไอน้ำที่แข็งตัวเปลี่ยนสภาพเป็นแก๊สโดยไม่ได้เปลี่ยนสภาพเป็นของเหลวก่อน เก็บตัวอย่างราในหลอดแก้วสูญญากาศ (ampoules หรือ vials) ที่ปิดผนึกอยู่  วิธีการแช่แข็งด้วยความเย็นเหมาะสำหรับเก็บราที่สร้างสปอร์จำนวนมากและแบคทีเรีย  สามารถเก็บราไว้ได้มากกว่า 10 ปี และ ไม่ต้องเก็บตัวอย่างนี้ไว้ในตู้เย็น สามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องได้  แต่ข้อเสียคือเครื่องมือสำหรับการเก็บตัวอย่างและการบำรุงรักษาราคาค่อนข้างแพงหลังการทำตัวอย่างแห้งด้วยวิธีแช่แข็ง   ควรนำราแต่ละไอโซเลทมาตรวจสอบความมีชีวิตและความบริสุทธิ์  เพราะราแต่ละชนิดทนสภาพการทำแห้งและแช่แข็งได้ไม่เท่ากัน  ย้ายตัวอย่างที่แช่แข็งด้วยความเย็นลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ   ส่วนแบคทีเรียและยีสต์ต้องทำให้ชื้นก่อนด้วยการเติมน้ำหรืออาหารเหลว ตั้งทิ้งไว้  30  นาทีก่อนนำไปเลี้ยงบนอาหาร 5. การเก็บรักษาจุลินทรีย์ในดิน (Soil storage) นำดินมาร่อนและอบแห้งด้วยความร้อน  อาจใช้การนึ่งด้วยหม้อนึ่งความดัน ที่ 121 องศาเซลเซียส นาน 15  นาที 2 ครั้ง  ใส่ดินลงในขวดขนาด 20 มิลลิลิตร ใส่สปอร์แขวนลอยในน้ำกลั่นนึ่งฆ่าเชื้อแล้วลงในดินที่เตรียมไว้  บ่มไว้ที่อุณหภูมิ  20 – 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลาประมาณ 5 – …
Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com
Aluminium Accessories Aluminium Profile Slot10 Aluminium Profile Slot6 Aluminium Profile Slot8
การประยุกต์ Applications : Aluminium Profile
End Cap ฝาปิดหน้าตัด
Slot Cap เส้นปิดร่อง
Air Gauges Calipers Indicators Special Bore Measurements Universal Gauges
NEW XT3 Digital Pistol Grip Bore Gauge – Metric
NEW XT3 Digital Bore Gauge
XT3 Digital Bore Gauge with Bluetooth – Metric
Borescope Lighting & Accessories Flexible Borescope Rigid Borescope Video Borescope
Hawkeye® V2 Accessories
Borescope Lighting
Hawkeye® V2 Video Borescopes
Brinell Hardness Tester Portable Hardness Tester Rockwell Hardness Tester Universal Hardness Tester Vickers Hardness Tester
Universal Digital Rockwell Indicator IPX-DRI02ET
Test Block for Shore Durometer
Digital Shore Scale “A” Durometer
Clamp Magnifying Lamp Desk Magnifying Lamp (Swing type) Desk Magnifying Lamp (XY type) Floor Magnifying Lamp LED Magnifying Lamp
Clamp Magnifying Lamp (LED) Square Lens x5
Clamp Magnifying Lamp
Desk Magnifying Lamp/ Swing type
Angle Meter Bore Measurement Combination Set Depth Gauge Dial Indicator Dial Test Indicator Drill Gauge External Caliper Feeler Gauge Gauge Blocks Height Gauge Level Lifting Type Thickness Gauge Magnetic Indicator Stand Micrometer Protractor Radius Gauge Screw Cutting Gauge Screw Pitch Gauge Square Surface Plate Tyre Profile Gauge Vernier Caliper Wire Gauge
Workshop Outside Micrometer MW200-BL Series
Micrometer Ball Attachment 878M
Traditional External Micrometer 1966 Series
Digital Mini Microscope (USB) Laboratory Microscope LCD Microscope Lighting & Accessories Metallurgical Microscope Pocket Microscope Profile Projector Scale Loupe Video Microscope Vision System Zoom Lens, Monocular Microscope Zoom Stereo Microscope
Q-Scope Digital Microscopes
Q-Scope Digital Microscopes Wi-fi model
Q-scope® stands
เครื่องชั่งชนิดแท่นวางพื้น เครื่องชั่งดิจิตอลทั่วไป เครื่องชั่งดิจิตอลนับจำนวน เครื่องชั่งวิเคราะห์ชนิดความละเอียดสูง
เครื่องชั่งนับจำนวน ECM Counting Scales
PGW Precision Balance
CDR Weighting Scales
Cross Cut Tester Digital Coating Thickness Gauge Force Gauge Gloss Meter Infrared Thermometer Lux Meter pH Meter Sound Level Meter Surface Roughness Tester Temperature&Humidity Meter Ultrasonic Thickness Gauge Universal Testing Machine Vibration Meter
IPX-885 Stand for Force Gauge
IPX-880 Stand for Force Gauge
Cross Cut Adhesion Tester NOVOTEST AN-1
Activities & Exhibitions Highlight Products Hot Sale Products New Products Promotion of the month! ตอบคำถามประจำเดือน เฉลยคำถามประจำเดือน
Digital Height Gauge MW193-DDL Series
Digital Absolute Caliper MW110-DABS Series
@tonanasia ใหม่! Official Line@ ของเรา
Downloads Picture Applications Technical Library Video Applications
ความหมาย ลูเมน แรงเทียน แคนเดลา ลักซ์
บทความ เหล็ก (Iron) กับ เหล็กกล้า (Steel) แตกต่างกันอย่างไร
Review Bowers Specials Bore Gauges [Clip Video]
error: Content is protected !!