เฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการ  Lab Furniture

มีบริการจำหน่าย และสั่งทำโต๊ะสำหรับวางเครื่องมือ, เฟอร์นิเจอร์เคาน์เตอร์,โต๊ะ, เก้าอี้, อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ สำหรับวางเครื่องมือใน งาน (QC ,QA & Clean room)

สินค้าขนาดมาตรฐานและรับสั่งทำตามแบบ สำหรับงาน 

  • ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ (Laboratory Room)
  • ห้องควบคุมมาตรฐานคุณภาพ (QC&QA Room)
  • ห้องงานการผลิต (Line Production)

 

  • โต๊ะวางเครื่องชั่งวิเคราะห์

 

  • โต๊ะแสตนเลส สำหรับวางเครื่องมือ

 

  • เคารน์เตอร์ สำหรับงานวิเคราะห์