You are here > Products > Hardness Tester >Vickers Hardness Tester

Vickers Hardness Tester | เครื่องทดสอบความแข็งแบบวิคเกอร์

    

วิคเกอร์ (Vickers Hardness Test)

เป็นการวัดแข็งโดยใช้หัวกดเพชรมีลักษณะเป็นปิรามิดฐานสี่เหลี่ยม ที่ปลายหัวกดทำมุม 136 º  (เป็นมุมที่มีองศาใกล้เคียงกับหัวกด ลักษณะกลมมากที่สุด) ใช้แวลา10-15 วินาที ค่าความแข็งจะคำนวณ จากแรงกดที่กระทำต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ผิวเช่นเดียวกับการทดสอบแบบ Brinell  แต่วิธีนี้หัวกดเป็นเพชรซึ่งมีความแข็งสูงมากๆ ดังนั้นในการใช้งานจึงสามารถวัดความแข็งได้ตั้งแต่โลหะที่นิ่มมาก (HV ประมาณ 5) จนถึงโลหะที่แข็งมากๆ(VHN ประมาณ 1500) โดยไม่ต้องเปลี่ยนหัวกด จะเปลี่ยนก็เฉพาะแรงกดเท่านั้น โดยมีตั้งแต่ 1-120 kgf  ขึ้นอยู่กับความแข็งของโลหะที่ทดสอบ ซึ่งทำให้วิธีนี้มีข้อได้เปรียบกว่า Brinell คือไม่ต้องคำนึงถึงอัตราส่วน P/D ²  และข้อจำกัดในด้านความหนาของชิ้นงานทดสอบเนื่องจากหัวเพชรมีขนาดเล็กมาก


 

 

 

Tags :hardness, hardness test, hardness tester, vickers hardness test, vickers hardness tester, micro-vickers, micro-vickers hardness test, micro-vickers hardness tester, macro-vickers, macro-vickers hardness test, macro-vickers hardness tester, bench hardness tester, cv instruments, eseway, ความแข็ง, วัดความแข็ง, เครื่องวัดความแข็ง, ทดสอบความแข็ง, เครื่องทดสอบความแข็ง, เครื่องทดสอบความแข็งแบบวิคเกอร์, วิคเกอร์, วิกเกอร์, ไมโครวิกเกอร์, ไมโครวิคเกอร์, มาโครวิกเกอร์, มาโครวิคเกอร์, ทดสอบความแข็งแบบวิกเกอร์
ดาวน์โหลดแคตาล็อก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอใบเสนอราคา