You are here > Products >Tester & Meter > Vibration Meter
   

Vibration Meter | เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน

      

Vibration Meter | เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน

เครื่องทดสอบความสั่นสะเทือน เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน ใช้เพื่อตรวจสอบ การตอบสนอง ของอุปกรณ์หรือเครื่องจักร ในสภาพแวดล้อม การสั่นสะเทือน ที่กำหนดไว้ โดยวัดจาก ความล้า ความถี่เรโซแนน การสั่น และ ความถี่เสียง
อุปกรณ์ ที่ออกแบบมาเฉพาะ เพื่อติดตาม หรือบันทึก การสั่นสะเทือน เรียกว่า vibroscopes


   


 

 Tags :vibration meter, vibration, vibration test, vibration tester, vibration measurement, vibroscope, สั่นสะเทือน, แรงสั่นสะเทือน, ความสั่นสะเทือน, การสั่นสะเทือน, วัดแรงสั่นสะเทือน, วัดความสั่นสะเทือน, วัดการสั่นสะเทือน, เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน, เครื่องวัดความสั่นสะเทือน, เครื่องวัดการสั่นสะเทือน, เครื่องมือวัดแรงสั่นสะเทือน, เครื่องมือวัดความสั่นสะเทือน, เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือน, inspex, ipx-601, ipx-602
Download Cat.
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอใบเสนอราคา