You are here > Products >Tester & Meter >Ultrasonic Thickness Gauge
   

Ultrasonic Thickness Gauge | เครื่องวัดความหนาแบบอัลตร้าโซนิกส์

      

Ultrasonic Thickness Gauge

เครื่องวัดความหนาแบบอัลตร้าโซนิกส์ เป็นเครื่องมือวัดประเภทไม่ทำลายวัสดุ จะใช้หลักการการสะท้อนกลับของคลื่นเสียงอัลตร้าโซนิก (Ultrasonic waves) มักจะใช้เครื่องมือนี้เพื่อวัดความหนาของวัสดุ เช่นความหนาของโลหะ แสตนเลส อลูมิเนียม พลาสติก กระจก เซรามิค เหล็ก
Ultrasonic Thickness Gauge มีข้อดีคือสัมผัสชิ้นงานเพียงด้านเดียว ให้ความละเอียดสูง (resolution) ตั้งแต่ 1mm ถึง 0.1 mm ความแม่นยำ (accuracy) ประมาณ +/-0.04mm
Ultrasonic Thickness Gauge มีทั้งแบบหัววัดในตัว (Integrated probe) และแบบหัววัดแยกชิ้น (External probe) ให้เลือกใช้งาน และจำเป็นต้องทำการ Calibrate ค่าก่อนการวัด รวมถึงการจับเครื่องให้มีหน้าสัมผัสที่ถูกต้องกับชิ้นงานเพื่อค่าการวัดที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้ง่าย อ่านค่าได้รวดเร็ว

   


 

 Tags :ultrasonic thickness gauge, digital ultrasonic thickness gauge, digital thickness gauge, ultrasonic thickness tester, digital thickness tester, digital ultrasonic thickness tester, ultrasonic thickness measurement, digital ultrasonic thickness measurement, digital thickness measurement, thickness measurement, inspex, ipx, ipx-250lc, ipx-250lcx, ipx-251s, ipx-251h, ipx-260h, วัดความหนา, เกจวัดความหนา, เครื่องวัดความหนา, เครื่องมือวัดความหนา, เครื่องมือทดสอบความหนา, วัดความหนาวัสดุ, เกจวัดความหนาวัสดุ, เครื่องวัดความหนาวัสดุ, เครื่องมือวัดความหนาวัสดุ, เครื่องมือทดสอบความหนาวัสดุ, เช็คความหนา, portable ultrasonic thickness gauge, hanheld ultrasonic thickness gauge, portable ultrasonic thickness tester, handheld ultrasonic thickness tester, เกจวัดความหนา, เครื่องวัดความหนาแบบอัลตร้าโซนิกส์, เครื่องมือวัดความหนาแบบอัลตร้าโซนิกส์, เครื่องมือทดสอบความหนาแบบอัลตร้าโซนิกส์, วัดความหนาวัสดุแบบอัลตร้าโซนิกส์, เกจวัดความหนาวัสดุแบบอัลตร้าโซนิกส์, เครื่องวัดความหนาวัสดุแบบอัลตร้าโซนิกส์,เครื่องมือวัดความหนาวัสดุ, เครื่องมือทดสอบความหนาวัสดุ
ดาวน์โหลดแคตาล็อก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอใบเสนอราคา