You are here > Products >Hardness Tester >Rockwell Hardness Tester
   

Rockwell Hardness Tester | เครื่องทดสอบความแข็งแบบร็อคเวล

       เครื่องทดสอบความแข็งแบบร็อคเวล ( Rockwell Herdness Tester) คล้ายกับเครื่องทดสอบแบบบริเนล แต่ใช้หัวกดที่เล็กกว่าและเแรงน้อยกว่า ค่าของแรงที่ใช้และชนิด หรือขนาดของหัวกดจะเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับสเกลของความแข็งที่เราจะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับชนิดของวัสดุ ที่จะทดสอบ

       การอ่านค่าความแข็งจะอ่านได้โดยตรงจากเครื่อง เช่น ถ้าความลึกของรอยกดลงไปตื้น ค่าของตัวเลขจะสูง แสดงว่าวัสดุมีความแข็งมาก วิธีการทดสอบจะให้แรงกระทำเล็กน้อย คือ 10 กก. จากนั้นเพิ่มแรงกระทำขึ้น ซึ่งอาจจะมีตั้งแต่ 60-100กก. ขึ้นอยู่กับขนาดและชนิดของหัวกด นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่จะทดสอบด้วย หัวกดที่ใช้อาจจะเป็นลูกบอลเหล็กหรือเพชรที่มีรูปกรวย

       ดังนั้น เครื่องทดสอบสอบความแข็งแบบร็อคเวล (Rockwell Hardness Tester) จึงสามารถใช้วัดความแข็งของวัสดุชนิดต่างๆได้มากกว่า และยังสามารถวัดความแข็งของวัสดุที่เครื่องทดสอบความแข็งแบบบริเนล ( Brinell Hardness Tester) วัดไม่ได้ การใช้งานสะดวกอ่านค่าได้รวดเร็ว เพราะอ่านโดยตรงจากเครื่อง และเนื่องจากรอยบุ๋มมีขนาดเล็กจึงไม่ทำลายผิวของชิ้นงานที่ทดสอบ

 

 

Tags :hardness tester, bench hardness tester, Tonan Asia Autotech, วัดความแข็ง ,Rockwell hardness tester, เครื่องทดสอบความแข็ง, เครื่องวัดความแข็ง, เครื่องทดสอบความแข็งแบบตั้งโต๊ะ, CV instruments, eseway, hardness test, rockwell hardness test, ค่าความแข็ง, ร็อกเวลล์, ทดสอบความแข็งแบบร็อกเวลล์, ร็อกเวล
ดาวน์โหลดแคตาล็อก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอใบเสนอราคา