You are here > Products >Measuring Instruments >Indicator Magnetic Stands
   

Dial Indicator & Magnetic Stand| ไดอัลเกจและฐานจับไดอัล

      

Dial Gauge (ไดอัลเกจ)

Dial Indicator, Dial Test Indicator หรือ นาฬิกาวัด เป็นเครื่องมือวัดที่อ่านค่าระยะทางการเคลื่อนที่ของแกนวัดด้วยเข็ม ซึ่งติดอยู่กับหน้าปัทม์โดยอ่านค่าความแตกต่างที่ได้จากการอ้างอิงค่ามาตรฐานใด ๆ ใช้วัดระดับความเป็นระนาบ ความขนาน ระยะเยื้องศูนย์ เช่นวัดเพื่อหาศูนย์ในงานกลึงได้ละเอียดมาก แต่ไม่สามารถใช้ได้เองตามลำพัง ต้องใช้ควบคู่กันกับขาตั้งหรือฐานแม่เหล็กจับไดอัล มีทั้งแบบฐานเป็นแท่นแม่เหล็กและแบบเหล็กหล่อหรือหินแกรนิต

   

   


 

 Tags :indicator, dial indicator, dial test indicator, magnetic indicator stand, magnetic stand, stand, comparator, comparator stand, ไดอัล, ไดอัลเกจ, ไดอัล อินดิเคเตอร์, นาฬิกาวัด, ฐานจับแม่เหล็ก, ฐานจับไดอัล, ขาตั้ง, moore&wright
ดาวน์โหลดแคตาล็อก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอใบเสนอราคา