You are here > Products >Tester & Meter >Force Gauge
   

Force Gauge | เครื่องมือทดสอบแรงดึงแรงกด

      

Force Gauge เครื่องมือทดสอบแรงดึงแรงกด

เป็นเครื่องมือวัดขนาดเล็กที่ใช้ในทุกอุตสาหกรรมในการวัดแรงดึง หรือ แรงกด การใช้งานส่วนใหญ่จะอยู่ในการวิจัยและพัฒนา, ในห้องปฏิบัติการ, ในการตรวจสอบคุณภาพการผลิต เช่น ทดสอบสลักประตู (door latch) คุณภาพของสปริง, คุณภาพของเส้นลวด, คุณภาพของงานเชื่อม เป็นต้น
ปัจจุบันเครื่องมือมีอยู่สองประเภทคือ แบบมาตรวัด(สเกล)และดิจิตอล
หน่วยวัดที่นิยมใช้ทดสอบคือ นิวตั้น (newtons) หรือ ปอนด์ (pounds)

   


 

 Tags :force gauge, mechanical force gauge, digital force gauge, force gage, push pull gauge, digital push pull gauge, analogue force gauge, เครื่องมือวัดแรงดึงแรงกด, เครื่องมือทดสอบแรงดึงแรงกด, เครื่องวัดแรงดึงแรงกด, วัดแรงดึงแรงกด, เกจวัดแรงดึงแรงกด, inspex, ipx-801, ipx-802, ipx-803, ipx-804, ipx-805, ipx-806, ipx-807, ipx-808, ipx-880, ipx-885, force gauge stand, เครื่องมือวัดแรงดึง, เครื่องมือทดสอบแรงดึง, เครื่องวัดแรงดึง, วัดแรงดึง, เกจวัดแรงดึง,
เครื่องมือวัดแรงกด, เครื่องมือทดสอบแรงกด, เครื่องวัดแรงกด, วัดแรงกด, เกจวัดแรงกด
ดาวน์โหลดแคตาล็อก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอใบเสนอราคา