You are here > Products >Tester & Meter >Coating Thickness Gauge
   

Coating Thickness Gauge | เครื่องวัดความหนาสี ผิวเคลือบ

Coating Thickness Gauge

เป็นเครื่องมือวัดประเภทไม่ทำลายวัสดุ จะใช้หลักการการเหนี่ยวนำของแม่เหล็ก (Magnetic Induction measuring principle) และ/หรือหลักการการไหลวนของกระแสไฟฟ้า (Eddy Current measuring principle)ใช้เครื่องมือนี้เพื่อวัดความหนาของผิวเคลือบบนวัสดุ เช่นความหนาของสีที่ถูกพ่น ทา ชุบ บนโลหะ สามารถใช้ได้ทั้งโลหะที่เป็นเหล็ก(Ferrous) และโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก(Nonferrous) เช่น อลูมิเนียม ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี ดีบุก เป็นต้น นิยมใช้ในงานวัดความหนาสีเช่นสีของรถยนต์

      

Coating Thickness Gauge

มีข้อดีคือสัมผัสชิ้นงานเพียงด้านเดียว ให้ความละเอียดสูงมาก (resolution) ตั้งแต่ 1ไมครอน ถึง 0.1 ไมครอน ความแม่นยำ (accuracy) ประมาณ +/-2.5ไมครอน Coating Thickness Gauge มีทั้งแบบหัววัดในตัว (Integrated probe) และแบบหัววัดแยกชิ้น (External probe) ให้เลือกใช้งาน และจำเป็นต้องทำการ Calibrate ค่าก่อนการวัด รวมถึงการจับเครื่องให้มีหน้าสัมผัสที่ถูกต้องกับชิ้นงานเพื่อค่าการวัดที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้ง่าย อ่านค่าได้รวดเร็ว

เครื่องวัดความหนามีแบบหัววัดในตัว (Integrated Probe) มีข้อดีคือประหยัดและทนทาน และแบบหัววัดแยกออกจากตัวเครื่องหรือแบบสายวัด (External Probe) มีข้อดีคือสามารถนำเฉพาะสายวัดเข้าไปในพื้นที่ที่แคบได้

   


 

 Tags :coating thickness gauge, digital coating thickness gauge, digital thickness gauge, coating thickness tester, digital thickness tester, digital coating thickness tester, coating thickness measurement, digital coating thickness measurement, digital thickness measurement, thickness measurement, inspex, ipx, ipx-201f, ipx-201fn, ipx-202f, ipx-202fn, ipx-204f, ix-204fn, ipx-205fn, ipx-206fn, วัดความหนา, เกจวัดความหนา, เครื่องวัดความหนา, เครื่องมือวัดความหนา, เครื่องมือทดสอบความหนา, วัดความหนาสี, เกจวัดความหนาสี, เครื่องวัดความหนาสี, เครื่องมือวัดความหนาสี, เครื่องมือทดสอบความหนาสี, วัดความหนาผิวเคลือบ, เกจวัดความหนาผิวเคลือบ, เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ, เครื่องมือวัดความหนาผิวเคลือบ, เครื่องมือทดสอบความหนาผิวเคลือบ, วัดความหนาวัสดุ, เกจวัดความหนาวัสดุ, เครื่องวัดความหนาวัสดุ, เครื่องมือวัดความหนาวัสดุ, เครื่องมือทดสอบความหนาวัสดุ, เช็คความหนา, ความหนาสีพ่น, วัดความหนาสีรถยนต์, portable coating thickness gauge, hanheld coating thickness gauge, portable coating thickness tester, handheld coating thickness tester
ดาวน์โหลดแคตาล็อก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอใบเสนอราคา